Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frederik Meding: Finansiel boligrådgivning Forår 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frederik Meding: Finansiel boligrådgivning Forår 2007."— Præsentationens transcript:

1 Frederik Meding: Finansiel boligrådgivning Forår 2007

2 Konceptbeskrivelse - Danske BOLIGadvokaters køberrådgivning 2) Vejledning om privatøkonomiske forhold. »BOLIGadvokaten skal selvstændigt vurdere og rådgive om købernes økonomiske muligheder for at erhverve ejendom i den ønskede prisklasse. BOLIGadvokaten skal derfor kritisk gennemgang et eventuelt allerede udarbejdet budget eller selv udfærdige, der giver et retvisende billede af de privatøkonomiske forhold, og som tager højde for køberens alder og fremtidige indkomstforhold. På grundlag heraf skal BOLIGadvokaten vurdere, om køberen efter ejendomsudgifter og andre faste forpligtelser har tilstrækkeligt rådighedsbeløb. Budgetterne drøftes med køberens pengeinstitut med henblik på at opnå tilsagn om eventuelle lån og/eller tilfredsstillende soliditetsoplysning ved optagelse af realkreditlån m.v.«. 1. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING

3 2. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING

4 3. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING

5 Trov æ r- dige Sikre gennem- skuelighed De taler i ø jen- h ø jde De er pengene v æ rd Uafh æ n- gige og objektive Hurtige, effektive og proaktive Kvalifi- ceret r å dgiv- ning Udsag- nene passer ikke Banken34 %25 % 22 % 16 % 14 % 52 %17 % Realkredit24 %12 %7 %9 %13 %11 %41 %24 % S æ lgers m æ gler 6 %4 %10 %2 % 11 %12 % 64 % Anden m æ gler 15 %12 %10 %5 %30 %5 %29 %36 % Advokat 45 %29 % 9 % 27 %49 % 12 % 56 % 7 % Bolig- advokat 41 %28 %10 %25 %42 %12 %55 %12 % 4. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING

6 Kreditvurdering Dokumentations- grundlag Formueforhold Nøgletal/Livs- løbsfase Indkomstforhold Rådighedsbeløb Sikkerhed-/ risikoafdækning Faresignaler 5. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING Model 1: Gældsfaktor Model 2: Rådighedsbeløb

7 6. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING Model 1: Gældsfaktor Lønindkomst350.000 Honorarer120.000 Pensioner m.m.100.000 Samlet indkomst570.000 Samlet gæld1.900.000 Gældsfaktor: Samlet gæld Samlet indkomst = 3,33

8 7. FINANSIEL BOLIGRÅDGIVNING Model 2: Rådighedsbeløb Samlet indkomst450.000 Samlet skattebetaling200.000 Disponibel indkomst250.000 Boligudgifter 90.000 Bil- og transportudgifter25.000 Ø vrige faste udgifter 40.000 Å rligt r å dighedsbel ø b95.000 M å nedligt r å dighedsbel ø b7.916 - til mad, t ø j og forn ø jelser7.916 Fast eller variabelt? - Telefoni - Aviser, bøger m.m. - Ferie - Tandlæge - Medicin - Læge - Frisør - Gaver - Restaurationsbesøg Element af kontraktlig forpligtelser = Fast

9

10

11

12

13


Download ppt "Frederik Meding: Finansiel boligrådgivning Forår 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google