Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

+Læringsteori + Lovgivning + Samfund Klare rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "+Læringsteori + Lovgivning + Samfund Klare rammer"— Præsentationens transcript:

1 +Læringsteori + Lovgivning + Samfund Klare rammer
Kompetencebevidsthed på Silkeborg Produktionshøjskole: Forstå baggrunden. +Læringsteori + Lovgivning + Samfund Klare rammer +Taksonomi, + RKA, +Afslutningssamtale Plads til indflydelse + Generelfaglige, + Hvad skal med? Ejerskab +Tilpasses værkstedet + Laboratorium

2 Funktionssbeskrivelse:
Kompetencebevidsthed lærer Kompetencebevis Funktionssbeskrivelse: - Kompetencemål - Produktion - Metoder R.K.A.: - Social - Generel faglig -Tekniskfaglig Port folie: - Bevidstgørelse - Ejerskab - Del- og helmål -Processer Værksteds kompetencer:

3 Kompetencebevidsthed elev
Kompetencebevis Dagligt arbejde: - Selv evaluering R.K.A.: - Social - Generel faglig -Tekniskfaglig Port folie: - Bevidstgørelse - Ejerskab - Del- og helmål processer Afslutnings-samtale

4 i produktionsskoleværkstedet
Portfolio i produktionsskoleværkstedet

5 Forvirring eller begrebsafklaring!
Hvad er portfolio? Ordet Porte stammer fra fransk og betyder: At bære og Folio: Papir. Ergo betyder Portefolio: At bære papirer Portfolie eller portefolie eller portfolio eller portefølje er alle udtryk for det samme og kan staves som sådan. portfolio sb., -en el. portfolien, -er el. portfolier, -erne el. portfolierne (samling af dokumenter; ØKONOMI værdipapirbeholdning)-Kilde: Dansk Sprognævn/Retskrivning

6 "Tankens fönster & Handlingens spegel"
Ellmin, 2010

7 To former for portfolio
1.Arbejdsportfolien 2.Præsentationsportfolien

8 En portfolio kan være en:
Mappe fysisk Elektronisk

9 Indholdet i portfolien
tegninger, skitser, tekster, billeder af produkter, produkter, ordrer, bestillingssedler. Et afrevet hjørne af en papkasse med en arbejdsinstruktion… En tegning på bagsiden af en konvolut …. Ting eller billeder af ting eleven har produceret Tekst på papir eller elektronisk Billeder eleven har tegnet/ malet Billedfiler og film /fotos Lydbånd / lydfiler C.V. – Beviser etc… Ting som viser hvordan eleven har tænkt om en eller anden opgave f.eks tanker om et forløb, fotos af før, under og efter og lignende.

10 Til overvejelse og diskussion
Hvilke muligheder rummer portfolio i forhold til vores elever, lærere og forløb? Hvilke krav stiller portfolio til lærere og elever? Hvordan kan arbejdet med portfolio gribes an og organiseres?

11 Formålet med portfolie -At eleverne:
aktive medspillere i deres egne læreprocesser. evaluere / vurdere egne kompetencer i forhold til krav. Dokumentere Konkret opkvalificering af eleverne på en produktionsskole.

12 Hvem jeg er Hvad jeg kan Hvordan jeg har udviklet mig
Portfolio viser: Hvem jeg er Hvad jeg kan Hvordan jeg har udviklet mig

13 Portfolie og læring Læring er en proces, der foregår i eleven. Lærerens rolle er at tilrettelægge undervisning/praktisk arbejde, så elevens muligheder for at lære understøttes. Med portfolien følger en refleksiv proces. D.v.s. man lærer ikke alene gennem handling (arbejde). Man lærer også ved at overveje handlingerne. Der sker en opprioritering af elevernes individuelle mål og læringsbehov. Graden af elevernes medindflydelse på egne udviklingsmuligheder øges. Lærerne afgiver suverænitet. Der bliver større gennemskuelighed i forhold til læringsmuligheder på værkstedet. Der arbejdes med fokus på elevernes ressourcer, succes og fremskridt.

14 Portfolio som evalueringsmetode
Det særlige ved portfolie som evalueringsmetode består i, at den kan: Dokumentere både proces og produkt. Inddrage eleven på en aktiv måde. Øge elevens bevidsthed om læringens mål og kriterier for vurdering. Skærpe elevens evne til at vurdere og målsætte egen indsats. Skabe grundlag for elevens refleksioner over læringens hvad, hvordan og hvorfor. Danne udgangspunkt for samtaler ml. elev/lærer og elev/elev Skabe en struktur og rød tråd i elevens læringsforløb. Give læreren grundlag for løbende og målrettet feedback afpasset den enkelte elev.

15 PORTFOLIE PÅ SPH Hvad er formålet? Bevidstgørelse om kompetencer.
1.Refleksion over egen læring 2.Vurdering/evaluering af præstation 3.Selvstændiggørelse, aktivitet og engagement

16 Hvordan? Arbejdsform konkret og visuel.
eleverne finder ud af, at de kan noget og lærer noget. individuelle mål tages alvorligt. eleverne får opmærksomhed medindflydelse og medansvar.

17 1.Ejerskab og medinddragelse. (Dialogisk baseret undervisning)
Elev: -Der er ind- og udskrivningssamtaler med eleven. -Eleverne skal høre mere om portfolie ved den første samtale på værkstedet. Lærer: -Motivation og medbestemmelse. -Synlige kompetencer

18 2.Rammer/kriterier (baseret på Bruners teori om Scaffolding.)
At bygge stillads om elevernes videnskonstruktioner og læreprocesser er en fornem opgave -Læreren har det overordnede ansvar og er den der udstikker rammerne for valg og beslutninger -Er der en rød tråd i værkstedets læringsmuligheder, det reelle arbejde og vurderingskriterier, altså kompetencemålene i NP.

19 3.Del- og helmål.( Vygotsky: ”Zonen for nærmeste udvikling.”)
Forudsætninger og potentialer. Realistiske mål indenfor overskuelig tid. Elev: - Vide , kunne forstå og gøre en given ting og hvad jeg kan lære ved at gøre det. Lærer: -Regeringens/lovmæssige, brede læringsmål=uklart p.t -Værkstedets læringsmål -Forløb eller projekters læringsmål -Aktiviteters mål

20 "Keep it simple” overskuelige mål forudsigelighed i arbejdsprocessen.

21 Læringsmuligheder i værkstedet R.K.A.:
- Social -Tekniskfaglig - Generel faglig

22 Det lyder da ikke særligt svært,vel!


Download ppt "+Læringsteori + Lovgivning + Samfund Klare rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google