Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye uddannelsesprofiler og undervisningsformer til drenge/mænd Ide-genereringsworkshop 14.03.11 Oplæg og andre ressourcer findes på: www.drenge.wikispaces.com.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye uddannelsesprofiler og undervisningsformer til drenge/mænd Ide-genereringsworkshop 14.03.11 Oplæg og andre ressourcer findes på: www.drenge.wikispaces.com."— Præsentationens transcript:

1 Nye uddannelsesprofiler og undervisningsformer til drenge/mænd Ide-genereringsworkshop 14.03.11 Oplæg og andre ressourcer findes på: www.drenge.wikispaces.com www.drenge.wikispaces.com Karsten Gynther Videncenterleder University College Sjælland Mail: kgy@ucsj.dk

2 23.11.2014 Slide 2 12.00 – 12.30: Frokost 12.30 – 13.00: Oplæg om projektmuligheder og projektdesign (ved Karsten Gynther, UCSJ) 13.00 – 13.30: Hvad ved vi pt. om drenges uddannelsesvalg i Region Sjælland (ved Steen Bogø, RUC) 13.30 – 13.45: Pause 13.45 – 14.45: Workshop 1: Problemidentifikation og tematisk ide- generering (Blandede grupper: IHK, UCSJ, Gymnasier, EASJ, RUC) 14.45 – 15.00: Pause 15.00 – 16.00: Workshop 2: Uddannelsesspecifik ide-generering (Uddannelsesgrupperinger) 16.00 – 16.30: Opsamling og den videre proces Program:

3 23.11.2014 Slide 3 UCSJs to videncentre Educationlab og CUPP - og RUC/PAES videncenter VELPRO Inviterer videregående uddannelser i Region Sjælland og adgangsgivende uddannelser hertil – til at indgå som partner i et ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt Uddannelsestyper: Alle UCSJs professionsuddannelser, Ingeniørhøjskolens (IHK) forkursus samt nogle af IHKs Ingeniørlinjer, uddannelser fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) samt en række gymnasier (forskellige typer) Parallelt projekt retter sig mod erhvervsuddannelser, sosu- assistentuddannelsen og produktionsskolerne En invitation…..

4 23.11.2014 Slide 4 Præsentation af projektet og deltagelsesmuligheder – herunder: o Baggrund o Mål o Projektorganisering o Økonomi o Ansøgningens chancer hos Vækstforum Sjælland Projektdesign (Forsknings- og udviklingsmetode (r)) Præsentation af problemstillingen Generere / inspirere til projektideer At tage budstikken med hjem til eget bagland med henblik på at sætte gang i intern forankring, etablere samarbejde med leadpartner (UCSJ) og formulere egen projektpakke til den samlede ansøgning Formål med dagens workshop

5 23.11.2014 Slide 5 Udfordring 1: Uddannelsesniveauet er en central problemstilling for regionen som helhed, men der er en særlig udfordring vedr. regionens yderkanter. Udfordring 2: Regionen har en særlig problemstilling vedr. fastholdelse af unge i uddannelse – en problemstilling som er størst i erhvervsuddannelserne og i regionens yderområder. Udfordring 3: Regionen har en særlig udfordring i forhold til uddannelse til drenge/mænd på såvel ungdomsuddannelsesniveau, erhvervsuddannelsesniveau og i forhold til de videregående uddannelser. Baggrund: Udfordringer i Region Sjælland

6 23.11.2014 Slide 6 Et fastholdelsesproblem Et rekrutteringsproblem Et udbudsproblem i forhold til ”udkanterne” Udfordring 3 (drenge i uddannelse) er både:

7 23.11.2014 Slide 7 I forhold til fastholdelsesproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye og reproducerbare undervisningsformer til drenge/mænd på følgende uddannelsesniveauer: Ungdomsuddannelser (gymnasiale) Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsakademiuddannelser Professionsuddannelser Desuden vil projektet afprøve nogle af de nye undervisningsformer i det parallelle uddannelsessystem som f.eks. produktionsskoler. (Universitetsuddannelser ?) Mål i forhold til fastholdelsesproblematikken

8 23.11.2014 Slide 8 Med fokus på rekrutteringsproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye uddannelsesprofiler med henblik på at inspirere til nye uddannelsesveje for drenge med fokus på: Drenges vej til professionsuddannelserne (velfærdsuddannelserne) Drenges vej til sosu-assistentuddannelsen Mål i forhold til rekrutteringsproblematikken

9 23.11.2014 Slide 9 Med fokus på udbudsproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye fleksible uddannelsestilbud, som kan matche drenges behov for i yderområderne at kunne tage en videregående uddannelse inden for teknisk, og naturvidenskabelige områder (Ingeniøruddannelserne) Målet er at udvikle og afprøve nye fleksible organisationsformer for eksisterende uddannelser Mål i forhold til udbudsproblematikken

10 23.11.2014 Slide 10 Projektorganisering: To tæt koordinerede delprojekter Videregående uddannelserErhvervsuddannelser UCSJEUD EASJSOSU IHKProduktionsskoler Gymnasier Ekstern forskning, sparring mv.: VELPRO/RUC, CUPP og Educationlab/UCSJ Ekstern forskning, sparring mv.: VELPRO Leadpartner: UCSJLeadpartner: CELF Projektperiode: 3 år (opstart efterår 2011) Budget: 20 mil. kr.

11 23.11.2014 Slide 11 Projektbudget for delprojektet ”Videregående uddannelser” PosterPartnerBudget Projektledelse (inklusiv indirekte omkostninger) Leadpartner (UCSJ) + koordinationsgruppe 2.000.000 Uddannelsesekstern forskning, sparring mv. (inklusiv administration, indirekte omkostninger mv.) VELPRO, Educationlab/CUPP 4.000.000 Uddannelsernes egne udviklingsaktiviteter (inklusiv indirekte omkostninger, administration mv.) Diverse uddannelser14.000.000 I alt20.000.000

12 23.11.2014 Slide 12 Uddannelsespakker: Projektet set fra en uddannelsesinstitution eller en uddannelse Eksempel på en uddannelsespakke på 500.000 kr. Undervisertid til omlagt ”drengeundervisning” (allerede i budget) 200.000 Indirekte omkostninger 18 % (Eks: Lys, husleje, transport mv. Skal ikke dokumenteres) 90.000 Udvikling af ny undervisning (konferencedeltagelse, sparringsmøder, internt udviklingsarbejde) 160.000 Projektledelse og administration50.000 I alt500.000 Projektet refunderer ca. 43 % af alle dokumenterede udgifter Uddannelsen modtager adgang til ekstern forskningsviden + sparring for ca. 100.000

13 23.11.2014 Slide 13 Eksemplet viser, at skal en uddannelse deltage i projektet med et samlet budget på 500.000 skal uddannelsesinstitutionen kunne dokumenterne at underviserne har brugt 200.000 til ”omlagt undervisning” relateret til drenge/mænd. Hvor mange lektioner det drejer sig om afhænger af uddannelse, overenskomst mv. men vil typisk være 230 lektioner for et hold studerende – afviklet over projektperioden. ”Omlagt drengeundervisning”

14 23.11.2014 Slide 14 Præsentation af projektet og deltagelsesmuligheder – herunder: o Baggrund o Mål o Projektorganisering (uddannelsesopdeling i to delprojekter) o Økonomi o Ansøgningens chancer hos Vækstforum Sjælland Projektdesign (Forsknings- og udviklingsmetode (r)) Præsentation af problemstillingen Generere / inspirere til projektideer At tage budstikken med hjem til eget bagland med henblik på at sætte gang i intern forankring, etablere samarbejde med leadpartner (UCSJ) og formulere egen projektpakke til den samlede ansøgning Formål med dagens workshop

15 23.11.2014 Slide 15 Principper: Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt dvs. Projektet skal både genere ny viden om drenge/mænds valg, fravalg og strategier i forhold til uddannelse og samtidig forbedre eksisterende uddannelsespraksis Med inspiration fra ”brugerdreven forskningsbaseret innovation” og ”design based research” foregår udviklingsprocesserne, som en co- designproces mellem alle deltagere (studerende, undervisere og forskere) På et vidensinformeret grundlag udvikles nye designs for uddannelsesprofiler og undervisningsformer, som i en iterativ proces afprøves, evalueres og redesignes – dvs. Der arbejdes eksperimentelt (med didaktiske designeksperimenter) Projekterfaringer dokumenteres og analyseres med henblik på generaliseringsmuligheder i forhold til andre kontekster. Projektdesign (Forsknings- og udviklingsmetode (r))

16 23.11.2014 Slide 16

17 Designframework eller myte? 23.11.2014 Slide 17

18 23.11.2014 Slide 18

19 23.11.2014 Slide 19 12.00 – 12.30: Frokost 12.30 – 13.00: Oplæg om projektmuligheder og projektdesign (ved Karsten Gynther, UCSJ) 13.00 – 13.30: Hvad ved vi pt. om drenges uddannelsesvalg i Region Sjælland (ved Steen Bogø, RUC) 13.30 – 13.45: Pause 13.45 – 14.45: Workshop 1: Problemidentifikation og tematisk ide- generering (Blandede grupper: IHK, UCSJ, Gymnasier, EASJ, RUC) 14.45 – 15.00: Pause 15.00 – 16.00: Workshop 2: Uddannelsesspecifik ide-generering (Uddannelsesgrupperinger) 16.00 – 16.30: Opsamling og den videre proces Program:

20 23.11.2014 Slide 20 Amiel, Tel og Reeves, Thomas (2008): Designbased research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda, In: Educational Technology & Society, vol 11. Barab, Sasha og Squire, Kurt (2004): Design-Based Research: Putting af Stake in the Ground, In: The Journal of the Learning Sciences, 13 (1), 1-14 Bottrup, Pernille og Clematide, Bruno (2005): Samspil om kompetenceudvikling. Undervisningsministeriet og Learning Lab Denmark. Brow, A. L (1992): Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. In: Journal of the Learning Sciences, 2(22), 141-178. Cobb mfl (2003): Design Experiments in Educational Research, In: Educational Researcher, Vol 32. Collins, A. (1992): Towards a design science of education. In E. Scanlon and T. O’Shea (eds): New Directions in Educational Technology s. 15 – 22. Berlin, Springer. Collins, Allan mfl (2004): Design Research: Theoretical and Methodological Issues. In: The Journal of The Learning Sciences, 13 (1) s 15 – 42 diSessa og Cobb (2004): Ontological Innovation and the Role of Theory in Design Experiments, In The Journal of The Learning Sciences vol 13. Gravemeijer, Koeno and Coob, Paul: Design research from a learning design perspectiv. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York Knutsson, Orla mfl. : User-driven design of mobile application for teenagers’ language homework. In Ceratto-Pargmann, Tessy mfl. (red) (2010): The First Nordic Symposium on Technology Enhanced Learning. S. 49. http://norditel.nordicleaf.info/papers/position- papers/cat_view/10-norditel-publications http://norditel.nordicleaf.info/papers/position- papers/cat_view/10-norditel-publications Mckenney, Susan mfl: Design research from a curriculum perspective. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York Nieveen, Nienke mfl: Educational design research - The value of variety. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York Reeves, Thomas: Design research form a technology perspective. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York The design-based Research Collective: Design- Based Research: An Emerging paradigm for Educational Inquiry, In: Educational Researcher, Vol 32, No 1, P 5-8 Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York. Wang, F & Hannafin, M (2005): Design-based research and technology – anhanced learning environments. In: Educational Technology, Research and Development, 53 (4), 5-23 Walker, Decker: Toward productive design studies. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York. Referencer


Download ppt "Nye uddannelsesprofiler og undervisningsformer til drenge/mænd Ide-genereringsworkshop 14.03.11 Oplæg og andre ressourcer findes på: www.drenge.wikispaces.com."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google