Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22-11-2014 1 Velkommen Årsberetning 2012-13 Skive – Spøttrup - Sundsøre.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22-11-2014 1 Velkommen Årsberetning 2012-13 Skive – Spøttrup - Sundsøre."— Præsentationens transcript:

1 22-11-2014 1 Velkommen Årsberetning 2012-13 Skive – Spøttrup - Sundsøre

2

3 DIRIGENT - forslag Lokalbestyrelsen foreslår konsulent i Ældre Sagen MOGENS RIEKS som dirigent ved årsmødet 2013.

4

5 Skive-Spøttrup-Sundsøre Årsmøde torsdag den 14. marts 2013 Beretning Landsforeningen Ældre Sagen Distrikt 2 i Ældre Sagen Koordinationsudvalget i Skive Kommune Lokalbestyrelsen Skive-Spøttrup-Sundsøre

6 LANDSFORENINGEN Delegeretmødet i november 2012 på Nyborg Strand * Ny landsformand: SØREN RAND, Aalborg * Økonomien god. Lodseddelsalget er stabiliseret. Store arvebeløb. * De 5 indsatsområder (hjemmepleje, genoptræning, medicinske patienter, plejeboliger, trafik og madpriser) blev lanceret ved kommunalvalget i 2009, men følges fortsat op. * Kampagner på soc.-hum. Og ældre-politisk område

7 Ældre Sagen den hurtigst voksende forening i Danmark Landsplan 2008 2009 2010 Marts 2012 Marts 2013 521.000 medlemmer 550.000 565.000 608.000 644.000 Skive kommune (2 lokalforeninger: Sallingsund + Skive-Spøttrup-Sundsøre) 2008: 3.700 2009: 4.350 2010: 4.800 2011: 5.200 medlemmer 2012: 5.346 (marts) 2013: 5.711 (marts) Skive – Spøttrup - Sundsøre 2008: 3.085 2009: 3.760 2010: 4.019 2011: 4.572 (marts 2012) 2013: 4.923 (12/3-2013) 22-11-2014Ældre Sagen7

8 Ældre Sagen (Landsforeningen) BUDGETFORDELING

9 22-11-2014Ældre Sagen9 Ældre Sagens sekretariat Nørregade 49 København K

10 Kørt fast i et spørgsmål Kontakt Ældre Sagen i København Men: Vi har også en god dialog med Skive Kommune 22-11-2014Ældre Sagen10

11 Sekretariatet Sekretariatets betjening af medlemmerne sker telefonisk eller ved brug af hjemmesiden. Lokalbestyrelsen hjælper også gerne med kontakt til ”eksperterne” Konsulenterne er de daglige ”bindeled” mellem ÆS i København og lokalbestyrelserne. Komiteerne hjulpet og rådgivet Frivillige klædt godt på Medlemmer ne rådgivet 22-11-2014Ældre Sagen11

12 22-11-201412 REGIONERNE, SOM PRIMÆRT TAGER SIG AF SYGEHUS- VÆSENET

13 Distrikt 2 - omfattende den midt- og vestlige del af Region Midtjylland Opgaver for distriktet - Drøfte fælles holdning i forhold til Region Midt m.h.t. sundhedsområdet - Kurser (Bjarne Steen) - Gensidig inspiration - Fælles arrangementer - Temadage (f.eks. om digitalisering)

14 KOORDINATIONSUDVALGET i Skive Kommune for Sallingsund & Skive – Spøttrup - Sundsøre -Opgaver: * Koordinere aktiviteter for medlemmer af Ældre Sagen i Skive Kommune. * Fælles annoncering i Midt På Ugen, i PS Skive …. * Halvårlige møder med Social- og Ældreudvalget og Sundhedsudvalget + forvaltningen * Interne møder i kontaktudvalget (6-7 bestyrelsesmedlemmer ) HUSK: Medlemmer af Ældre Sagen kan deltage i arrangementer i alle lokalforeninger i hele landet.

15 LOKALBESTYRELSEN FOR Skive-Spøttrup-Sundsøre 9 medlemmer + 2 suppleanter + 2 tilknyttede P.t 107 frivillige, som står for opgaver med tryghedsopkald, aflastning af pårørende til demente, spisevenner, it-opgaver, foredrag, ledsageordning, samtalecafe, rådgivning, praktisk hjælp, motionsvenner, let gymnastik, cykelture + rådgivning / vejledning Lokalbestyrelsen er organiseret i 7 grupper, der arbejder selvstændigt med det månedlige bestyrelsesmøde som koordinerende led

16 Organisation - lokalforeningen Lokalbestyrelse Ældre- politisk udvalg Socialt- humani -tært udvalg Sund- heds- udvalg Arrange- ments- udvalg IT- udvalget Aktivitets- udvalget PR- og redaktions udvalg Nye udvalg. F.eks. Rejse- udvalg

17 UDVALG / ARBEJDSGRUPPER Ældre-politisk udvalg – følger samfundsudviklingen med øje for ældres vilkår i kommunen. Social-humanitært udvalg- medmenneskelige forhold som tryghedsopkald, madklubber, motionsvenner … Sundhedsudvalget- ledsagerordning, aflastning af pårørende til demente, spisevenner … IT-udvalget- supportere, it-undervisning, it-cafeer, hjemmeside … Arrangementsudvalget- fredagsforedrag, virksomhedsbesøg, tur- arrangementer, møder/foredrag … Aktivitetsudvalget- kontakt til samtalecafe, ”skubbere”, ”hjælpende hånd”, juridisk rådgivning, lejeforholdsrådgivning, bridge, petanque, golf, roning, let motion, lydavis, tennis, cykelture PR- og redaktionsudvalget- er ikke i gang, Varetages af it- og arrangementsgruppen.

18 UDVALG / GRUPPER 1. Formand, næstformand og ledere af ældre-politik, soc.-hum. Og sundhedsgruppen ( Martin Bach-Vilhelmsen, Erik Bech Hansen, Viggo Sørensen, Tove Vernegreen og Dorte Houmøller ) har – sammen med Sallingsund - halvårlige møder med Social- og Ældreudvalget, Sundhedsudvalget + forvaltningsdirektør og ledere. Repræsenteret i udvalg om frivillighedspolitik og i en arbejdsgruppe om it og ældre. Arrangementsudvalget står for foredrag, ture, virksomhedsbesøg, sms-kurser, SKAT-kurser m.m. ( Jens Peter Nørgaard, Kirsten Pedersen, Helga Pedersen, Anna Nørgaard, Ellen Præst, Viggo Sørensen) Sundhedsudvalget er ”vagthund” m.h.t. de 5 indsatsområder + aktuelle forhold på sundhedsområdet. Desuden hører Ledsagerordningen og aflastningsordningen med. (Dorte Houmøller, Gunhild Tveen Rasmussen)

19 UDVALG / GRUPPER - 2 Social-humanitær gruppe står for tryghedsopkald, madklubber, ledsagelse m.m ( Ellen Mehlsen, Dorthe Thomassen) IT-udvalget har at gøre med praktisk hjælp, kurser, vejledning, hjemmeside, it-cafeer, købsrådgivning.. ( Helga Pedersen, Bjarne Steen, Ian Jensen, Leon Norup og Søren Houmøller, Peder Laustsen) Ældre-politisk udvalg organiserer kørekurser, kontakt til Frivillighedsråd, Ældreråd m.m. (Viggo Sørensen og formand + næstform.) Redaktions- og PR-udvalg har til opgave at redigere annoncer, foldere, plakater – og i øvrigt være opmærksom på markedsføring af Ældre Sagen.( Ellen Præst, Helga Pedersen, Ole Bagge)

20 Mere om aktiviteterne …….. Kontakten til medlem- merne er er vigtig for enhver forening. I Skive Kommune annonceres kvartårligt i ”Midt På Ugen” Alle aktiviteter og tilbud annonceres i ”Det Sker”, som alle medlemmer modtager. De 2 lokalforeninger annoncerer i øvrigt deres egne arrangementer. Skive-Spøttrup-Sundsøre omdeler foldere, plakater og der annonceres.

21 Om igangværende og kommende opgaver / indsatsområder i soc.-humanitært udvalg Igangværende opgaver kommende opgaver Tryghedsopkald Madklubber Motionsvenner Motionsvenner er et projekt iværksat af Skive Kommune, Sundhedscentret. – Videreføres af Ældre Sagen.

22

23

24

25

26

27 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Arrangementsgruppen Igangværende opgaverkommende opgaver fredags-foredragsrække Enkeltarrangementer som - virksomhedsbesøg - orienterende arr. (f.eks. Din krop, dit ansvar, SKAT, SMS …) - underholdende arr. (f.eks. musik og sang ….) - ture (f.eks. ”Sort sol”, Dybbøl, Ribe, Vesterhavet …) En frisk tur Limfjorden rundt (foredrag) Heldagstur til Thisted og Hanstholm Cykelture omkring den østlige del af Limfjorden. - og eventuelt hvad der efterspørges.

28 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Sundhedsgruppen Igangværende opgaver kommende opgaver Ledsagerordning Aflastningsordning for pårørende til demente Spisevenner Gruppen/udvalget har været særdeles aktiv med igangsætning af nye aktiviteter. Hvad bliver det næste initiativ? Aktuel opmærksomhed om nedlæggelse af senge på sygehusene. (Også Ældre-politisk anliggende)

29

30

31

32 presseklip@aeldresagen.dk

33 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Redaktions- og pr-gruppen Igangværende opgaver Kommende opgaver * Samle stof til ”Det Sker” * Redigere kvartårlig annonce i ”Midt På Ugen” Redigere annaonce og tekst til ”PS Skive” Redigere annoncer og sørge for omtale af enkeltarrangementer Undersøge og overveje andre veje og muligheder for omtale og præsentation af Ældre Sagens tilbud og aktiviteter: - Radio Skive - Annonceblade i Skive Kommune - Omtale i foreningsblade

34 Om igangværende og kommende opgaver/indsatsområder i Aktivitetsudvalget. Igangværende opgaver Kommende opgaver/indsatsområder Møder med frivillige i aktiviteter som - Juridisk rådgivning - Lejeforhold - En hjælpende hånd - let motion, tennis, golf, roning, petanque, bridge, riffel- og pistolskydning, lydavis og rabataftaler - Cykelture (2010: 4 på Hærvejen. 2011: 10 på Hærvejen og 4 på Limfjordstur 2012: 12 omkring den vestlige del af Limfjorden) * Støtte til nyetableret gruppe af ”skubbere” Opmærksomhed om mulige nye indsatsområder. 2 Cykelture i august omkring den østlige Limfjord. Vejlednings- og rådgivningsmøde for interesserede turcyklister

35 Om igangværende og kommende opgaver (indsatsområder) i IT-GRUPPEN Igangværende opgaver Kommende opgaver (indsatsområder): Redigerer hjemmesiden * gennemføre flest mulige Tilbyder it-support begynderkurser (tænd og (Leon og Bjarne) sluk) for nye ældre it- Afholder it-cafe brugere. (torsdage på bib) It-kurser * Iværksætte kurser for ældre, som ikke har kendskab til it, mails, internet …..

36 Om igangværende og kommende opgaver / indsatsområder i Ældre-politisk udvalg. Igangværende opgaver kommende opgaver - Kørekurser - Rådgivning / vejledning - Bistår arrangements- udvalget -Følge ældrepolitikken generelt - stille forslag om eventuelle reaktioner i forhold til politiske niveau og i forhold til forvaltning – og m.h.t. hvad Ældre Sagen kan gøre. - se efterfølgende emne.

37

38

39 Fra KLs Danske Kommuner 2012: Danmarks fremtid & velfærd. Uddrag om ”mestringsfilosofi” ”For de ældre borgere er rehabilitering en ny måde at levere velfærd på. I stedet for at modtage passiv hjælp bliver borgerne trænet til at kunne mere selv – de bliver herre i eget hus, og det giver større livskvalitet. Dermed bliver de også mere uafhængige af fx hjemmehjælp” -

40 Læserbrev i Jyllands-Posten i efteråret 2012

41

42 Læserbrev i JP i januar 2013

43 Læserbrev fra JP i efteråret 2012

44 Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup: VI SATSER PÅ det frivillige arbejde ” Der bliver også behov for det, jeg vil kalde ”robotvenner”, og andre teknologi-frivillige, for hvem ellers vil komme og hjælpe, hvis støvsuger-robotten går i stykker, eller hvis man ikke kan finde ud af at bruge vaske- automaten på badeværelset? Det er et eksempel på en ny frivilligopgave, som jeg tror, vil tiltale mange mænd.” * I Skive har vi ”En hjælpende hånd”.

45

46

47

48 Uden menneskelig kontakt En stor ældre befolkningsgruppe hægtes af. Ref. Peter Olesen i KD 9/2-13 Er din mormor klar til det papirløse samfund i 2015? Virkelighedens ældre springer sjældent i faldskærm og er generelt ikke så friske, som reklamerne hævder. Mange af dem er faktisk uvantte med at kommunikere på internettet og savner følelsen af tryghed. (Ref JP den 10/2-13)

49 OPSAMLING I 2012 er flg. nye aktiviteter iværksat: - ”skubbere” - it-undervisning - samtalecafe (for efterladte) - spisevenner Annoncerede tilbud er gennemført i henhold til programmet i folder, i ”det sker” og iflg. annoncering. Der er afholdt halvårsmøder med - formændene for social- og ældreudvalget og sundhedsforvaltningen + forvaltningschef og ledende medarbejdere - Ældrerådet - Røde Kors Bestyrelsen inviterer forskellige gæster til at deltage i de månedlige møder – f. eks. den nye fritidskonsulent Lis Torp.

50 Planer og visioner for 2013-14 Overtagelse af projekt motionsvenner Justering af organisationsplanen (skal der etableres nye udvalg f.eks. rejseudvalg. Hvordan får vi pr. og redaktionsudvalget i gang?) Mere fokus på Ældre-politisk udvalgs område (problematikken vedrørende velfærdsstatens fremtid) Udarbejdelse af nye foldere om - frivillige (efterlysning af nye frivillige) - samtalecafe ”Højskoleklub” ”Halvgamle mænd”

51

52 Den ungsmarte Den terminale

53 Rabatmanden Maratonmanden

54 VALG Følgende er på valg: - Erik Bech Hansen - Modtager ikke genvalg - Dorte Houmøller - Modtager genvalg - Dorthe Thomassen - Modtager genvalg - Tove Vernegreen - Modtager ikke genvalg - Jonna Yde - Modtager genvalg Kirsten Pedersen er kandidat til Tove V’s mandat. Ellen Præst er suppleant og modtager ikke genvalg Peder Laustsen er som kasserer tilknyttet bestyrelsen Viggo Sørensen er som formand for Ældre-politisk udvalg tilknyttet bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer – Martin Bach-Vilhelmsen, Ellen Mehlsen, Jens Peter Nørgaard og Helga Pedersen er på valg i 2014.


Download ppt "22-11-2014 1 Velkommen Årsberetning 2012-13 Skive – Spøttrup - Sundsøre."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google