Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuelle verdener og rum III. 20. februar 2002 - Konstruktion af 3D-verdener Primærlitteratur: Peter Anders: ”Cybrids” med reference til hans bog, ”Envisioning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuelle verdener og rum III. 20. februar 2002 - Konstruktion af 3D-verdener Primærlitteratur: Peter Anders: ”Cybrids” med reference til hans bog, ”Envisioning."— Præsentationens transcript:

1 Virtuelle verdener og rum III. 20. februar 2002 - Konstruktion af 3D-verdener Primærlitteratur: Peter Anders: ”Cybrids” med reference til hans bog, ”Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic Spaces” (McGraw-Hill, 1999)

2 Peter Anders Amerikansk arkitekt, arbejder med design af rum (arkitektur, planlægning, virtuelle rum) med udgangspunkt i eksperimenter i virtuelle rum Bestyrer sitet mindspace.net; et diskussionsforum oprettet med udgangspunkt i sin bog, Envisioning Cyberspace: Designing 3D Electronic Spaces” (http://www.mindspace.net/index.html)http://www.mindspace.net/index.html

3 Rum i virtuelle verdener: To perspektiver Det ”intra-virtuelle” perspektiv: Undersøgelse af rum i virtuelle verdener som noget, der udelukkende handler om at give rumlig form til et bestemt indhold, f.eks. et spil, en historie mv. Det ”ekstra-virtuelle” perspektiv: Undersøgelse af rum i virtuelle verdener som noget, der ved simulation analyserer, reflekterer og abstraherer over rumlige forhold i den virkelige verden (”RL”)

4 Intra-virtuel rumlighed Rum i virtuelle verdener kan som sagt, ud fra et konstruktionsperspektiv, være et forhold mellem: ”indhold” på nettet i form af virtuelle verdener (f.eks. socialt indhold, spil/gameplay, fortælling/plot, performance, kunst) og … design, subjektiv oplevelse og teoretisk opfattelse af de virtuelle ”rum”, der bruges i virtuelle verdener til at give et bestemt indhold ”form”

5 Intra-virtuel rumlighed Forener forståelse af ”indhold” med forståelse af design, subjektiv oplevelse og teoretisk opfattelse af virtuelle rum: - socialitet - - spil/gameplay - - fortælling/plot - ”indhold” - rumdesign - - rumoplevelse - - rumopfattelse - ”form”

6 Intra-virtuel rumlighed Eksempel: Forhold mellem overordnet koncept og socialt rum i bymidten i Superflex’ Supercity-projekter Karlskrona2 og Wolfsburg2 (baseret på ActiveWorlds’ 3D MUD- applikation) Vellykket som kunstnerisk koncept Mindre vellykket som socialt rum fordi man havner i et socialt tomrum URL: http://www.superflex.dk/tools/supercity/

7 Ekstra-virtuel rumlighed Ved simulation i virtuelle verdener at analysere, reflektere og abstrahere over rumlige forhold i den virkelige verden, typisk som designredskab med hensyn til: - konkret brug af det fysisk miljø i arkitektur og byer - relationen mellem fysisk miljø og relevante faktorer, f.eks. på den ene side økonomi, sociale og organisatoriske forhold og på den anden side menneskelige forhold (kognitive, psykologiske mv.)

8 Ekstra-virtuel rumlighed Eksempel: Arkitekten Peter Anders’ begreb om contextual understanding og hans arbejde med arkitektur og virtuelle rum: analyse af arkitektur: bygninger i forhold til funktion analyse af mere abstrakt funktionalitet, f.eks. økonomi analyse af kognitiv forståelse af rum, f.eks. ved navigation og brug af metaforer

9 Anders’ udgangspunkt Amy Bruckmans konferenceoplæg om MUDs baseret på en universitetsbygning på Massachusetts Institute of Technology (MIT): MUD-demonstrations- projekt baseret på en simulation af bygningen tilføjet en ekstra etage specielt til sociale formål. Dermed var hendes projekt ikke et designredskab i traditionel forstand, men snarere et rum hvori et design kunne testes i kontekst NB! Bruckmans oplæg findes på http://www.cc.gatech.edu/fac/ amy.bruckman/papers/convergence.html)

10 Peter Anders Tese: At rumliggørelsen (”spatialiseringen”) af Internet påvirker vores forestilling af rum generelt, f.eks. med hensyn til, hvordan vi designer rum og hvordan vi forstår rumlighed Tager udgangspunkt i virtuelle rums såkaldte inklusivitet; at virtuelle rum – ud over at udgøre et virtuelt fysisk miljø – kan knytte an til mere abstrakte rum, f.eks. informationsstrukturer, forestillingsverdener mv.

11 Inklusivitet Galleriet som 3D-verden-genre: - Ud over at udgøre et rum i sig selv til udstilling af objekter kan det virtuelle galleri også rumme kontekstuelle oplysninger i helt andre dimensioner end rummets tre.

12 Anders’ forskning: Fire aspekter Lighed mellem det fysiske miljø og Internettets rum med hensyn til vores generelle brug af rum til at strukturere information Transformationen af det fysiske miljø på grund af øget anvendelse af virtuelle rum Anomali-fænomener, hvor simulation i virtuelle miljøer adskiller sig fra det fysiske miljø Muligheden for at skabe ”cybrids”


Download ppt "Virtuelle verdener og rum III. 20. februar 2002 - Konstruktion af 3D-verdener Primærlitteratur: Peter Anders: ”Cybrids” med reference til hans bog, ”Envisioning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google