Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skole- og dagtilbudsafdelingen Systemisk anerkendende praksis - Vi er godt på vej! Vejlederuddannelsen Introdag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skole- og dagtilbudsafdelingen Systemisk anerkendende praksis - Vi er godt på vej! Vejlederuddannelsen Introdag."— Præsentationens transcript:

1 Skole- og dagtilbudsafdelingen Systemisk anerkendende praksis - Vi er godt på vej! Vejlederuddannelsen Introdag

2 Skole- og dagtilbudsafdelingen

3 Velkommen! http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

4 Skole- og dagtilbudsafdelingen Præsentation Udfyld kortet med jeres oplysninger Præsentationen består af en generaliseret historie, baseret på jeres personlige oplysninger.

5 Skole- og dagtilbudsafdelingen Eksempel Navn: Karin Funktion: Psykolog Arbejdssted: PPR Yndlingsfarve: Blå

6 Skole- og dagtilbudsafdelingen Interview 2x10 min Skriv svarene ned, de skal bruges senere…. Hvad er den største udfordring for dig som vejleder? Hvor møder du det oftest? Hvorfor er det en udfordring? Hvilke forhold i systemet omkring dig er medvirkende til at udfordringen opretholdes?

7 Skole- og dagtilbudsafdelingen Dagens program Formiddagsmodul: Præsentation og opstart. Baggrund, form, temaer, praktisk etc. Oplæg: overordnet vision og politik, vejledernes position i systemet? Efterfølgende refleksion Pause Formiddagsmodul fortsat. 12.00 – 12.45 frokost Eftermiddagsmodul: Oplæg: Kontrakt. pause Eftermiddagsmodul fortsat. Øvelse: kontrakt med team og ledelse. Afrunding: Pointer fra dagen. Praktisk: aftaler, koordinering, kalender m.m. Tak for i dag!

8 Skole- og dagtilbudsafdelingen Vejlederuddannelsen Baggrund: Form:

9 Skole- og dagtilbudsafdelingen BAGGRUND: Den overordnede vision – forståelserne af vejlederfunktionen, jeres, dagtilbud og skolers forståelse og endelig de Faglige bud (Dorte Nissen m.fl.) Man kan måske sige at forståelserne hviler på skuldrene af det her citat som nok er kendt af alle og som de fleste har set det mange gange efterhånden, men som alligevel er godt at tage frem og kigge på engang imellem: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der………… ……….Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden I stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.” …..Søren Kierkegaard fra ” En ligefrem meddelelse” Rapport til historien. Andet afsnit kap. 1, A §2, 1859

10 Skole- og dagtilbudsafdelingen FORLØB I VEJLEDERUDDANNELSEN FASE 1: Forarbejde på skolerne/ Daginstitutionerne: Undersøgelse af egen rolle I organisationen: 1.Interview af leder Undersøgelse af ledernes Tanker i forhold til vejlederne: Hvad er vores politik i Forhold til vejlederne? Hvad er vores rolle sammen med Vejlederne? Lederne skal være en del Af denne fase og understøtte vejl. I deres af Klaring. 2. Herefter interviewes et team hvor der spørges ind til teamets Håb og forventninger i forhold til vejleder funktionen. FASE 2 Ekstern underviser og konsulent Dorte Nissen Inpraksis. Generelt fælles teoretisk praktisk opstart af opkvalificeringsforløbet i forhold til Vejlederrollen, funktionen og selve de procesmæssige udfordringer I det at være vejleder. + ET SEPERAT FORLØB: LEDEROPKVALIFICERING FASE 3 På hold a ca. 25 vejledere Arbejdes der med temaer som Et ad gangen i tiden mellem undervisningsgangene gennemarbejdes og afprøves i praksis af vejlederne i de teams ude på skolerne og dag- institutionerne, som man på forhånd har lavet aftale med. introdage 3 Eksterne Fællesdage Vejledere Opdelt i tre hold UVUV UVUV PRAKTISK ARBEJDE MED TEAM UVUV Opsa mling af Fase 1 + 2 lederop kvalific ering EKSTERN UNDERVISER 3. På det enkelte arbejdssted: Valg af og aftaler med team(s) Som man vil samarbejde med i løbet Af uddannelsen. Der skal laves Faste datoer Og tidspkt.

11 Skole- og dagtilbudsafdelingen Praktisk Læsning af litteratur Bevis for uddannelsen, fremmøde Deltagerliste, mailadresser, kommunikation, hjemmeside De studerenes opgaver Forventninger, arbejdet med praktiske forløb ude i dagtilbud og skoler Sparringspartner Timing af forløb evt

12 Skole- og dagtilbudsafdelingen Refleksion Tal sammen ved bordet om det I har hørt Giver det anledning til spørgsmål eller andre former for afklaring?

13 Skole- og dagtilbudsafdelingen INTERVIEWØVELSE: ”Spørgsmål om spørgsmålene” VÆLG EN MAKKER DU IKKE KENDER, SÆT JER ET STED I IKKE BLIVER FORSTYRRET INDEN INTERVIEWET GÅR I GANG SKAL I PRØVE AT TALE MED HINANDEN OM DET AT STILLE SPØRGSMÅL OG LYTTE, HVILKE ERFARINGER HAR I MED DET? TAL MED HINANDEN OM BETYDNINGEN AF AT DRAGE ANDRES STEMMER OG TANKER IND VED F.EKS. AT STILLE SPØRGSMÅL OM HVAD MAN TROR ENS KOL- LEGA (LEDERKOLLEGA) GØR SIG AF TANKER OM VEJLEDERFUNKTIONEN – VEJLEDERROLLEN – POLITIKEN I FORHOLD TIL VEJLEDERNE O.S.V. Cirkulære spørgsmål PRØV OGSÅ AT TALE OM AT STILLE SPØRGSMÅL HVOR MAN KOMMER TIL AT GØRE SIG TANKER OM FREMTIDEN: HVAD LEDEREN SELV KUNNE HÅBE OG DRØMME OM I FORHOLD TIL VEJLEDERFUNKTIONEN, HVAD MAN TÆNKER ENS KOLLEGER KUNNE HÅBE OG DRØMME OM I FORHOLD TIL VEJLEDERFUNK – TIONEN? Fremtidsspørgsmål. Prøv at lege lidt med det og når interviewet går i gang, så prøv at så prøv at få det med ved f.eks, at spørge ”Hvordan kunne du f.eks. med nogle cirkulære spørgsmål uddybe din leders svar….?” INTERVIEWEREN STILLER DIG FLG HOVEDSPØRGSMÅL: ”Hvilke spørgsmål skal du stille din leder for at blive mere klar på hvad jeres arbejdsplads har af politik i.f.t. vejledere?” ” Hvilke spørgsmål skal du stille for at sikre dig at du får hans forståelse af Politiken i.f.t. vejlederne?” ” Hvilke spørgsmål skal du stille for at sikre dig at du får hans forståelse af hans rolle i.f.t. dig som vejleder”? ” Hvilke spørgsmål skal du stille for at sikre dig at du får hans forståelse og forventninger til din rolle som vejleder”? NU BYTTER I ROLLER OG ARBEJDER MED SPØRGSMÅLENE TIL TEAMET OM DETS FORVENTNINGER OG FORSTÅELSER I FORHOLD TIL JERES VEJLEDERROLLE. I skal arbejde på samme måde som ovenfor, men kun med forventninger og forståelser. Når I er færdige med interviewet skal I hjælpe hinanden med at udarbejde en færdig interviewguide til begge interviews

14 Skole- og dagtilbudsafdelingen Afrunding. Interview 2 og 2 (2x5 min): Hvad er dit største håb for dette uddannelsesforløb? Knyt evt. an til dine svar fra første interview i dag.

15 Skole- og dagtilbudsafdelingen Tak for i dag! http://www.youtube.com/watch?v=pQHX- SjgQvQ


Download ppt "Skole- og dagtilbudsafdelingen Systemisk anerkendende praksis - Vi er godt på vej! Vejlederuddannelsen Introdag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google