Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed"— Præsentationens transcript:

1 F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed
ADHD/ADD F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed

2 Velkommen Velkommen Lottesophia Gordon, psykolog, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, AUH Risskov Baggrund for oplæg

3 Program Kl.10-12 incl. pause og spørgsmål Hvad er ADHD (hos voksne)?
Comorbide lidelser/differentialdiagnostik Behandling Forløb ved MA3

4 Diagnostiske kriterier ICD-10 F90 (+F98.8)
Opmærksomhed (koncentration) Hyperaktivitet (uro) Impulsivitet (utålmodighed)

5 Opmærksomhed Opmærksomhedsforstyrrelse på min. 6 af følgende områder:
Kan ikke fæstne opmærksomhed ved detaljer, laver skødesløse fejl. Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Synes ikke at høre, hvad der bliver sagt. Kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver. Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter. Undgår eller afskyr opgaver som kræver vedholdende opmærksomhed. Mister blyanter, bøger, legesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter. Lader sig let distrahere af ydre stimuli. Er glemsom i forbindelse med dagligdagsaktiviteter.

6 Hyperaktivitet B. Hyperaktivitet på min. 3 af følgende områder:
Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt. Forlader sig plads i klassen eller ved bordet. Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde. Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille. Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre.

7 Impulsivitet C. Impulsivitet på min. 1 af følgende områder:
Svarer før spørgsmål er afsluttet. Kan ikke være på, at det bliver deres tur. Afbryder eller maser sig på. Taler for meget, uden situationsfornemmelse.

8 Øvrige kriterier D. Begyndelsesalder < 7 år.
E. Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer, f.eks. både i skolen og hjemmet såvel som ved klinisk undersøgelse. F. Forstyrrelsen forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner. G. Vanskelighederne skyldes ikke affektive lidelser (F30- F39), angsttilstande (F40-41) og opfylder ikke kriterierne for F84.-

9 Variationer - Jvf DSM-IV
Betegnelsen ADHD stammer fra DSM-IV (3 variationer) Både opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet (AttentionDeficitHyperactivityDisorder) Primært opmærksomhedsproblemer (AttentionDeficitDisorder) Primært hyperaktivitet/impulsivitet

10 ADHD hos voksne Diagnosekriterier til børn
Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde. Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille. De fleste vokser (formodentlig ikke) fra det (ca. 25% + 25% remission). Diagnose vha. retrospektivt interview og indhentning af sagsakter. Forstyrrelsen skal betragtes på et spektrum og ses i relation til personens øvrige ressourcer/begrænsninger.

11 Forhold der spiller ind på graden/udviklingen af forstyrrelse
Begavelse (kompensationsstrategier) Social støtte/netværk Rammer under opvæksten Personlighed Misbrug Comorbide lidelser

12 Comorbide lidelser/differentialdiagnostik
Affektive lidelser Angstlidelser Autismespektrumforstyrrelser Misbrug Personlighedsforstyrrelser Søvnforstyrrelser - Andre samtidige lidelser er snarere reglen end undtagelsen - Mange andre lidelser har tilsvarende symptomer (udelukkelsesdiagnose - OBS! varighed)

13 Sociale forhold Lavere uddannelsesniveau
Mange skift i aktiviteter/jobs Mange partnerskift/brud i forhold Øget risiko for kriminalitet Øget risiko for misbrug Øget risiko for tidlig graviditet m.m.

14 Behandlingsmuligheder
Kost/motion Psykoedukation Medicin Socialpædagogisk træning Coaching Mentor Evt. psykoterapi ved comorbide lidelser

15 Forløb ved MA3 Henvisning fra egen læge eller anden specialafdeling
Blodprøver og EKG ved egen læge Udredning ved sygeplejerske, læge eller psykolog Konference med psykiater vedr. fund og behandlingsmuligheder Afslutningssamtale med anbefalinger til tiltag i andet regi eller tilbud om samtale med læge med henblik på drøftelse af medicinske behandlingsmuligheder Tilbud om psykoedukation i gruppe ved ADHD Medicinsk behandlingsopstart og optimering Afslutning til videre opfølgning ved egen læge Opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder.

16 Udredningspakke MA3 1. samtale - Psykiatrisk forsamtale
2. samtale - Anamnese og fortsat diagnostisk udredning 3. samtale - ADHD-interview med pårørende Evt. 4. samtale - Yderligere diagnostisk udredning, SCID-II-interview... Evt. nærmere psykologisk udredning/testning - Diff. diagnose ift. begavelse, specifikke kognitive vanskeligheder....

17 1. samtale - Almen psykiatrisk forsamtale
Henvisningsårsag/aktuelle klager Aktuelt socialt Aktuelt psykisk (MINI-screen) Aktuelt somatisk (+ blodprøver/EKG) KRAM Tidligere psykiatrisk Tidligere psykologisk udredning/PPR m.m. Medicin Dispositioner Hjemmeopgaver (ASRS, AUDIT, DUDIT, Koffein, Mestring og livskvalitet, SCID - II-spørgeskema

18 2. samtale - Anamnese og fortsat diagnostisk udredning
Indsamling af spørgeskemaer Social anamnese (opvækstforhold, skole, uddannelse, arbejde, parforhold m.m.) Diagnostisk interview Tidligere behandlingsforsøg

19 3. samtale - ADHD-interview med pårørende
Samtale med deltagelse af pårørende Tidlig anamnese (traumer, fysisk og psykisk udvikling) Tilbagemeldinger fra andre, herunder skole m.m. DIVA interview med patient og pårørende

20 Tværfaglig konference
Diagnose Differentialdiagnoser Comorbide lidelser → Behov for yderligere udredning → Tilbagemelding om diagnostisk konklusion samt behandlingsmuligheder

21 Psykofarmakologisk behandling
Methylphenidat (Ritalin, Ritalin Uno, Motiron, Medikinet, Equasym, Concerta) blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) og øger aktiviteten i pandelapperne. Methylphenidat virker i 2-12 timer, afhængig af formuleringen. Man anbefaler, at personen er dækket i det meste af sin vågne tid. Atomoxetin (Strattera) blokerer generelt reabsorptionen af noradrenalin, og i præfontale cortex forhøjes både niveauet af noradrenalin og dopamin. Skal kun indtages én gang i døgnet. Atomoxetin anbefales hvis patienten samtidig er angst, og i visse tilfælde hvis ADHD symptomerne er kombineret med tics samt ved risiko for misbrug. Dextro-amphetamin blokerer ligeledes reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin), men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. Virker i 3-6 timer. Dobbelt så potent som methylphenidat. Modafinil forøger neuronal aktivitet selektivt i hypothalamus, aktiverer tuberomammilære neuroner, der frigør histamin og aktiverer andre hypothalamiske neuroner, der frigør hypocretin (Kilde: Medicin.dk)

22 Psykoedukation Pt. tilbydes psykoedukation i gruppe á fem sessioner med temaerne: 1. Hvad er ADHD? 2. ADHD og hjernen 3. ADHD i hverdagen 4. ADHD og pårørende 5. At leve med ADHD

23 Litteratur Et liv i kaos, Thomsen, Per Hove & Damm, Dorte,
ADHD- Fra barndom til voksenalder, Almer, Glennie Marie & Sneum, Marie Mandel Adult ADHD, Kooij, Sandra J. J.


Download ppt "F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google