Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God dokumentation og evaluering – hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God dokumentation og evaluering – hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 God dokumentation og evaluering – hvordan?
Runa Bjørn, udviklingskonsulent

2 Socialforvaltningens hovedområder
Psykiatri Udsatte børn og unge Forsorg og misbrug Handicap

3 Socialforvaltningens hovedområder

4 Center for Socialfaglig Udvikling – fire huse og et team
Implemen-terings-huset Uddan-nelses-huset Recovery-huset Evalu-erings-huset Effekt-styrings-team

5 Ressourcer Organisering Ydelser Effekt Budget Medarbejder- ressourcer
Medarbejder-kompetencer Bygninger, Apparatur, Konsulentydelser Struktur og systemer Visitation Tilrettelæggelse af processer Ledelse Samarbejde Ydelsestype, indhold og kvalitet Aktiviteter og produktion Servicemål Faglig effekt Brugertilfreds-hed Effektivitet Produktivitet

6 Dokumentations- og evalueringsarbejdet
Går på to ben… Løbende dokumentation – monitorering af driften Evalueringer

7 Løbende dokumentation
Regnskabstanke – målregnskab, der følges op hvert kvartal ”årsregnskab” ved årlige målkonferencer Mål på alle niveauer – særlig fokus på effektmålene Aftagere: ledelsen og kun i ringe grad praksis

8 Evalueringer Afgrænsede dyberegående studier
– af og til på baggrund af resultater på indikatorer Trækker på meget forskellige evaluerings-modeller Aftagere: ledelsen og praksis

9 Udfordringer I Mange forskelligartede målgrupper
Ingen entydig sammenhæng mellem indsats og resultat Mange forskelligartede indsatser Mange forskellige interessenter  Det er svært at finde få og gode effektmål

10 Udfordringer II Bruge integreret dokumentation
Sikre IT-understøtning og systemer, der kan tale sammen

11 Udfordringer III Vi skal løbende overveje om penge brugt på dokumentation og evaluering kunne være bedre anvendt andre steder Pas på dokumentationsfælden: ”Det som ikke er dokumenteret er ikke sket” Og… ”Det som er dokumenteret er også sket”

12 Center for Socialfaglig Udvikling www.aarhuskommune.dk/csu
Runa Bjørn Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Telefon:


Download ppt "God dokumentation og evaluering – hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google