Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail Mod en professionalisering af Foreningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail Mod en professionalisering af Foreningen."— Præsentationens transcript:

1 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Mod en professionalisering af Foreningen for Risikostyring Risikostyringskonferencen Torsdag den 19. april 2007 på Hotel Nyborg Strand v/ Jacob Søby Bang, Involvement

2 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Indhold Processen hen imod en revitaliseret og professionaliseret forening Mission og vision Foreningens kerneindsatsområder Et mere retvisende navn, logo og grafisk identitet

3 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Processen hen imod en professionalisering Efterår 2005 – Mulighederne afdækkes Hvilket landskab færdes vi i, hvem er vores konkurrenter, hvilke muligheder har vi? (medlemsundersøgelse iværksættes) Forår 2006 – Målene sættes Hvordan vil vi skærpe vores profil internt og eksternt, hvad skal vi kendes for, hvad skal vi kendes som? (navn besluttes) Efterår 2006 – Midlerne defineres Hvordan skal vi fremstå? Hvad skal være vores fremtidige identitet? (Nyt logo besluttes) Forår 2007 – Mulighederne udnyttes Hvordan får vi fuld valuta for vores skærpede profil – hvordan kommer vi til hurtigt at tage den i brug (Høring og beslutning)

4 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Hvem er vi Danske Risikorådgivere er en medlemsdrevet forening for alle, der arbejder med håndtering af risici i offentligt regi, og som ønsker at dygtiggøre sig og udvikle metoder til bedre risikohåndtering. Foreningen er repræsenteret med medlemmer i landets kommuner, regioner, statslige styrelser og andre offentlige virksomheder.

5 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Mission Danske Risikorådgivere arbejder for at identificere, synliggøre og håndtere de økonomiske, fysiske og psykiske risici, der opstår i ledelsen, driften og udviklingen af den offentlige sektor.

6 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Vision Enhver offentlig myndighed i Danmark skal inden udgangen af 2010 arbejde professionelt med at identificere og håndtere udvalgte økonomiske, fysiske og psykiske risici, der opstår i forbindelse med deres ledelse, drift og udvikling. Det vil øge borgernes og de ansattes sikkerhed og mindske unødvendige ekstraudgifter.

7 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Kerneindsatsområde 1 Udvikler risikohåndteringsmetoder Danske Risikorådgivere bidrager til udviklingen af metoder, standarder og niveauer inden for håndtering af risici. Normalt tager arbejdet afsæt i Risikohåndteringsprocessen: 1.Risikoidentifikation - hvad er der sket tidligere på lignende områder (reaktivt)? Hvad kunne der ske på dette eller andre områder i fremtiden (proaktivt)? 2.Risikobeskrivelse - hvordan kan vi ved en specifik beskrivelse af udvalgte risici få et fælles sprog, sikre en fælles forståelse og skabe et sammenhængende syn på disse risici? 3.Risikovurdering – hvordan kan vi vurdere risici mht. skadesandsynlighed og –konsekvens? Hvornår er risici så alvorlige, at vi ønsker at håndtere den? 4.Risikostrategi - hvordan skal de konkrete risici håndteres for at reduceres eller elimineres? Hvilke finansieringsmuligheder findes der, og hvem gør hvad og hvornår? 5.Risikorapportering - hvordan kan vi dokumentere og evaluere, lave regnskaber og rapporter, så det bliver tydeligt, hvorvidt og hvordan vores indsats har en effekt? Hvordan kommunikerer vi effekten af vores indsats til relevante interessenter?

8 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Kerneindsatsområde 2 Synliggør risici i det offentlige Danske Risikorådgivere skaber synlighed omkring risikohåndtering i offentligheden på forskellig vis. Pressearbejdet initieres bl.a. af foreningens PR-udvalg. Den reaktive model: –Vi søger folk i foreningen, som inden for forskellige emner er ansvarlige for at kommunikere. Folk der både har en faglig viden og har lyst og evner til at kommunikere. Disse folk får tilbud om presse/budskabstræning Den proaktive model: - Vi laver en årlig risikodag (112 – fx 11/2 el. 1/12) med lokale events. - Der arbejdes løbende med 1-3 mærkesager, som støtter op om mission og vision. Foreningen har ét hovedbudskab inden for hver. Mærkesager og hovedbudskaber tages årligt op til revision. -Der tilbydes professionel kommunikationssparring og budskabstræning til medlemmer der har en god historie. - Alle må med reference til foreningen udtale sig inden for rammerne af deres faglige viden. Hvis man udtaler sig på vegne af foreningen så cleares fra sag til sag med formanden. - Foreningen laver jævnligt interne undersøgelser af risikohåndteringen i offentlige myndigheder.

9 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Kerneindsatsområde 3 Synliggør værdien af risikorådgivning Danske Risikorådgivere synliggør værdien af risikorådgivernes arbejde så efterspørgslen på sparring med risikorådgivere ude i de offentlige myndigheder øges. Vi laver et succeshistoriekatalog, hvor medlemmer selv melder deres historier ind efter en skabelon Pressemeddelelse: Kommune X har netop gjort A med resultatet B. Hvis de øvrige kommuner også gjorde A ville fordelen være BBB Foreningen laver et formidlingsværktøj, som støtte til risikorådgivere, der gerne lokalt vil udbrede en succeshistorie mhp. at andre skal drage nytte af erfaringerne

10 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Kerneindsatsområde 4 Støtter medlemmernes udvikling Danske Risikorådgivere udbygger og professionaliserer foreningen yderligere, så vi kan blive en endnu mere attraktiv og nødvendig forening for vores medlemmer. Foreningen sikrer at medlemmerne kan få relevant faglig sparring, uddannelse og kompetenceudvikling, således at de hver især kan udvikle deres faglige professionalisme Foreningen arrangerer årligt konferencer (1), temadage (2) og studieture (1) Foreningen skaber mulighed for at etablere ERFA-grupper regionalt - og nationalt omkring særlige temaer Foreningen indsamler viden om professionel risikohåndtering og stiller denne til rådighed for medlemmerne Foreningen arbejder for, at udvikle og professionalisere risikohåndteringen i Danmark

11 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Kerneindsatsområde 5 Styrker branchen Danske Risikorådgivere tiltrækker og fastholder risikorådgivere, risikokoordinatorer og andre der i det offentlige arbejder med risikohåndtering som en væsentlig del af deres arbejde. Ved optrædener (på den kommunale højskole, Kommuneforsikring, brancheorganisationer, og internt i Kommunerne (evt. ved gæsteoptrædener i nabokommuner); lav kort PP-præsentation og uddel flyer Ved målrettet mail-kontakt til særlige medarbejdergrupper i offentlige myndigheder Ved at gå målrettet efter samarbejdspartnere og potentielle medlemmer; fx risikorådgivere, arbejdsmiljøkonsulenter, forsikringsmedarbejdere, beredskabschefer, sikringschefer, kommunaldirektører og offentligt ansatte chefer i øvrigt

12 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Det gode spørgsmål… Vend dig mod din sidemand: Hvis vi i foreningen lykkedes med at sætte ind på disse områder i fremtiden, hvordan vil det så konkret kunne gavne dig i dit arbejde?

13 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Nyt navn Skal signalere At vi har en fælles (rådgivnings-)faglighed At vi er et netværk af enkeltindivider At vi er en national kompetence (ikke særligt for nogen eller noget) At vi ikke er en lukket klub, men at vi er åbne og dynamiske

14 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Derfor … Danske Risikorådgivere

15 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Ny grafisk identitet Danske Risikorådgivere arbejder med håndtering af og rådgivning om risici, farer, usikkerhed, ulykker og katastrofer. For at få succes i dette felt, må vi derfor opfattes som Pålidelige: Man kan tage os alvorligt, have tillid til os, og tro på hvad vi siger. Man skal være tryg ved os På forkant: Vi er en nutidig (og fremtidssikret) forening, der har viden om, de nyeste trends inden for vores område Netværksbaserede: Vi har hver vores faglige og organisatoriske forankring, men med vores tværgående samarbejde og videndeling, hjælper vi til at skabe løsninger, der virker, som de skal

16 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Nyt logo

17 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Ny PowerPoint (som I jo allerede er blevet præsenteret for i dag …)

18 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Ny hjemmeside

19 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Hvad tænker I så om det?

20 © Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail jsb@life.ku.dk Nærmere information INVOLVEMENT – ledelse, kommunikation og organisation v/ cand.comm. Jacob Søby Bang Sønderdalen 11 2870 Dyssegård Tlf. 26 88 97 33 Mail. jsb@life.ku.dkjsb@life.ku.dk Ex. på tidligere projekter: Foredragsholder, ledelsescoach, proceskonsulent og facilitator Budskabstræning og pressehåndtering for en række virkosmheder Stress-coach Vinder af Dansk Kommunikationspris 2004 for en imagerekrutteringskampagne for sosu- området vinder af Bedst på Nettet 2006 for udvikling af bedste hjemmeside udvikling af Sundhedskvalitet.dk lederudvikling i Københavns Kommune, Naviar mv. forandringsagentordning i Gladsaxe Kommune udvikling af ledelses- og personalepolitik udvikling på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Skabelse af Trafikstyrelsen, revitalisering af Skibsværftsforeningen Eventskabelse: fx årsfest for Dansk Industri


Download ppt "© Risikostyringskonferencen 19. april 2007 v/ Jacob Søby Bang, Involvement – Tlf. 26 88 97 33 – mail Mod en professionalisering af Foreningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google