Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mogens Damgaard, FL – DAI Frederikssund Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mogens Damgaard, FL – DAI Frederikssund Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Mogens Damgaard, FL – DAI Frederikssund Kommune
Idræt gør en forskel - I flere variationer Mogens Damgaard, FL – DAI Afdelingsleder Handicap & Psykiatri Frederikssund Kommune Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI

2

3 Disponering af oplæg Hvorfor Idræt gør en forskel
Evalueringsrapportens opmærksomhedspunkter: Succes Læring Udfordringer Udvikling

4 Det er egentlig besynderligt, at et fænomen som humor, der virkelig kan bygge bro mellem mennesker, overses så markant i faglitteratur. ”Vi skulle egentlig have indført demokrati på afdelingen, men så opdagede afdelingssygeplejersken, at der var flere patienter end personaler.” Van Gagh, Brumbasserne

5

6 Socialt fællesskab Succesoplevelser Identitetsskabende Sundhed
Idræt gør en forskel Socialt fællesskab Succesoplevelser Identitetsskabende Sundhed Jeg løber og kommer andre steder, hvor andre løber – ergo er jeg løber (Connie Hansen)

7 Tretrins modellen 3 Foreningslivet Inklusion 2 Målrettet idrætstilbud
1 Idrætsmæssige kompetencer Værestedet Sociale kompetencer Hjemmet Beskæftigelse

8 Hallo Hvor er gevinsterne?
- hører i mig? Hvor er gevinsterne?

9 Den nære psykiatri – en styrket kommunal indsats (Kommunernes Landsforening KL)
At unge med en sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job At overdødeligheden blandt psykisk syge sænkes, så de ikke dør 20 år før gennemsnitsdanskeren At psykisk syge ikke marginaliseres, men i større omfang lever et meningsfuldt liv med egen bolig og socialt netværk At der undgås unødige (gen)indlæggelser i behandlingspsykiatrien Otte indsatsområder: Forløbsprogrammer og guidelines for borgere med psykiske lidelser, herunder borgere med psykisk lidelse og misbrug Psykiatrisk udredning og behandlingstilbud til personer med psykiske lidelser og misbrug Inkluderende boformer til personer med psykiske lidelser Akuttilbud En styrket ungeindsats til psykisk sårbare unge Støttet og ordinær beskæftigelse til personer med psykiske lidelser En styrket sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats til personer med psykiske lidelser Praksisnær forskning og kompetenceudvikling i socialfaglige metoder og dokumentation

10 Den gode historie ”Vi har en idrætsaktiv som i starten ikke selv kunne komme uden for en dør uden bostøtte. Vi mødtes første gang på psykiatrisk hospital. Brugeren startede hos os med hjælp fra bostøtten som følgeperson. I dag deltager hun selv i bowling og badminton inden for IFS. Derudover har hun meldt sig i den lokale bowlingklub og spiller på konkurrenceplan.” Citat frit efter idrætskoordinator , Midtjylland

11 Data omkring evalueringsrapporten
Projektperioden Sindslidende i aldersgruppen 18 – 70 år Ekstern leverandør Sisse L. Kousgaard, Cand. Scient. Idræt Data - periode oktober-december 2011 Udviklingsstrategien: At styrke og eksponere idrætstilbud til sindslidende i DK At sikre høj faglighed og forankring af idrætstilbud At sikre tværidrætsfagliglighed (praktisk, sociale netværk – instruktør/ansat/bruger At styrke sundhed og livskvalitet (sindslidende og personale) At udvikle sundere arbejdspladser og institutionsmiljøer (superviserende idræt)

12 En verden af gode Oplevelser

13 Største succes Læringspunkter Største udfordringer Kort resumé
IFS foreninger stigende Flere personaler og sindslidende er opkvalificerede Varieret kursus- og uddannelse (bestyrelse og instruktør) Etableret landsdækkende og regionalt netværk Større samarbejdsflade, specialforbund, ordinære idræt og interesseorganisationer Læringspunkter Springbræt til ordinære idrætsforeninger Ansat fagligt kvalificeret personale Partnerskaber med specialforbund, frivillige sociale og interesseorganisationer – lokalt og nationalt Dokumentation og holdninger til særligt tilpassede idrætstilbud kontra deltagelse i ordinære idrætsforeninger Største udfordringer Samarbejdsaftaler og partnerskaber Nye foreninger i kommuner med fokus på idræt i dagtimerne Udvikle og rekruttere til kursus- og uddannelsesvirksomheden Synliggøre og dokumentere den samfundsmæssige virkning IFS opbygning i forhold til stramme økonomiske tider Synligt og styrket samarbejde for udsatte grupper i Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

14 Udviklingsopgaver Kort resumé Udvikle med fokus på unge
Samarbejde med ordinære idrætsforeninger (inklusion) Frivillige personer (til foreningsarbejde, følgeordninger) Samarbejde med interesseorganisationer Kursustilbud til personer uden kendskab til målgruppen Den tværsektorielle indsats (afklaring, Brug for Alle) Samarbejde med uddannelsescentre og universiteter – producere viden og evidens

15 er det din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”.
”Hvad fremtiden angår, er det din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”. Antoine De Saint-Exupery


Download ppt "Mogens Damgaard, FL – DAI Frederikssund Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google