Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naboskabet.dk Et redskab til boligområdet - som tager pulsen på naboskabet - og giver ideer til at udvikle det sociale liv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naboskabet.dk Et redskab til boligområdet - som tager pulsen på naboskabet - og giver ideer til at udvikle det sociale liv."— Præsentationens transcript:

1 naboskabet.dk Et redskab til boligområdet - som tager pulsen på naboskabet - og giver ideer til at udvikle det sociale liv

2 7 temaer Tilfredsheden Naboskabet Kontakterne udenfor området Det fysiske miljø Trygheden Ressourcerne Accepten af forskellighed

3 Bag forsiden findes… Spørgeskemaer Database Automatiske rapport- udskrifter Vejledninger og hjælp Inspirations- katalog

4 Når spørgeskemaet skal besvares.. Beboeren svarer: on-line på papir eller i interview

5 Beboeren vælger.. Alder 4 forskellige spørgeskemaer Evt. sprog 8 sprog

6 Spørgeskemaet kan læses op For voksne på 8 sprog For børn 6 - 11 år

7 Beboeren svarer... Ved ”klik” i boksen Sprog kan skiftes undervejs Oplæsning kan slås til og fra undervejs Farver på børneskema

8 En undersøgelses faser 1.Forberedelsen - Plan - Information til beboerne 2. Gennemførelsen - Svar-koder / spørgeskemaer med følgebreve omdeles - Indtastning, interview mv. - Opfølgning – evt. reminder 3. Resultaterne - Rapporter - Fortolkning - Formidling Den videre proces

9 Kom godt i gang Vejledninger til: at udvælge deltagere at vælge indsamlingsmetoder at lave tidsplan at vurdere ressourcebehovet

10 Tovholderen opretter undersøgelsen En guide viser vejen Oplysninger indtastes Navn Svarperiode Oplysninger om området Antal koder

11 Overblik over undersøgelsen Se og rediger: Navn, tid mv. Ekstra spørgsmål Antal koder Vælg og se: Resultater

12 Alt kan udskrives Spørgeskemaerne Ekstra spørgsmål udskrives for sig Svarkoder Forslag til forvarsel, følgebrev og reminder

13 Resultaterne Hovedrapport Bilag med fritekst Delrapporter Sammenlignende rapport

14 …i oversigtsform… Giver det samlede billede Opdelt på alder og køn

15 …og i detaljer… Et afsnit for hvert tema Sammenligning med gennemsnit Svarfordeling på alle spørgsmål Hjælp til fortolkning Kan uddybes med deltræk og fritekstbilag

16 Ideer til det videre arbejde i området! Succeshistorier Ideer Tjeklister, vejledninger m. m. Viden om social kapital Inddelt efter temaerne

17 Hvad kan en undersøgelse give? En temperaturmåling – beboernes oplevelse Dialog Beboerne Samarbejdspartnere Ideer fra beboerne - til udvikling Et andet billede af området Fokusering og afgrænsning af indsatser Boligsociale helhedsplaner Strategiplaner Bestyrelsens daglige arbejde M.m. Effektmåling


Download ppt "Naboskabet.dk Et redskab til boligområdet - som tager pulsen på naboskabet - og giver ideer til at udvikle det sociale liv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google