Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011."— Præsentationens transcript:

1 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011

2 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011 Dagsorden for generalforsamling d. 28. september 2011 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for det kommende år 4. Det reviderede og af bestyrelsen påtegnede regnskab forelægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og en bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt

3 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011 Formålet med Passivhus Nordvest Skabe bevågenhed → efterspørgsel → marked Opbygge kompetencer/viden hos entreprenører, rådgivere, producenter, håndværkere, uddannelsesinstitutioner mv. Skabe netværk / samarbejde → mere styrke (pt. 44 medlemmer) Skabe arbejdspladser at få skabt et spirende miljø for superlavenergibyggeri

4 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011 Passivhus Nordvest – aktiviteter i det forløbne år www.passivhusnordvest.dk (præsentation af ydelser, produkter mv.) hjemmesiden er en af de mest benyttede i DK Kurser (fyraftens-kurser eller dagskurser) – praktiske kurser og teoretiske kurser (3 * meget velbesøgte fyraftensmøder + 1 studietur) Journalistisk sekretariatsfunktion, der laver vidensspredning og pressefremstød (stor succes, pressefremstød i støbeskeen) Synlig aktør og dialogpartner overfor eksempelvis kommuner (har deltaget i kommunale arrangementer) Samarbejde med andre netværk, universiteter mv. (AAU / Smart City) Studieture til ind- og udland (1 studietur i Vestjylland) Vidensindsamling fra fagmesser / undersøgelser mv. (formidlet via hjemmeside)

5 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011 Passivhus Nordvest – aktiviteter kommende periode uændret fortsættelse af sekretariatsfunktion med hjemmesiden www.passivhusnordvest.dk som et centralt element. afholdelse af fyraftens-arrangementer - planlagt 4 arrangementer pr. 12 mdr. (arrangement no. 1: 27. oktober: Energirenovering, arrangement no.2 i december: emne ikke sikkert endnu men forventes at have fokus på isolering, arrangement 3: Elforbrug & belysning (forventet) og arrangement 4: Indeklima (forventet)). arbejde på yderligere cementering af Passivhus Nordvest som et regionalt fyrtårnsprojekt indenfor energieffektivt byggeri: Pressemeddelelser / artikler om foreningens virke Endnu tættere samarbejde med regionens store aktører (fx. Ålborg Universitetscenter, Smart City) Samarbejde med aktører udenfor Region Nord Fundraising

6 www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011 Passivhus Nordvest – budget for de kommende 12 mdr. Daglig drift – 100 timer a 500 kr ex. moms (sekretariatsfunktion Clean Energy Denmark):50000 kr. Deltagelse i udstillinger, messer mv.10000 kr. Diverse – materialer, udgifter til arrangementer mv.10000 kr. Revisor 5000 kr. I alt 75000 kr. ex moms Indtægt: 40 virksomheder a’ 2000 kr. (kontingent uændret)80000 kr. ex moms (pt. har vi 44 medlemmer) B udgettet er et absolut ” m inimumsbudget” - PHN har ambitioner om en langt større aktivitetspalette til gavn for foreningens medlemmer men det kræver ekstern finansiering!


Download ppt "Www.passivhusnordvest.dkwww.passivhusnordvest.dk Passivhus Nordvest Generalforsamling 28. september 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google