Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles Visitation Gynækologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles Visitation Gynækologi"— Præsentationens transcript:

1 Fælles Visitation Gynækologi
V/Ledende lægesekretær Jette Amdi

2 Fælles Visitation overordnet
Hvilke opgaver løser en fællesvisitation? Modtager henvisninger på gynækologiske patienter fra praktiserende læger/speciallæger Visiterer henvisninger Booker og forløbsplanlægger Harmoniserer og ensretter udredningsforløb Hvilke målsætninger skal Fælles Visitation understøtte? Bedre udnyttelse af undersøgelses- og behandlingskapacitet på tværs af hospitaler Håndtering af udredningsret = Tilbud om udredning indenfor 30 dage Påvirkning af patientstrømme så den regionale kapacitetsplanlægning, med 5 akuthospitaler og 1 universitetshospital understøttes bedst muligt.

3 Fælles Visitation i praksis
5 Lægesekretærer tilknyttet Visitation, booking og indkaldelse varetages af lægesekretærerne Læge-backup på visitation v. behov Kontakt til kolleger på samarbejdshospitalerne Udnytter ledig kapacitet – på tværs af hospitalerne Daglige driftstatusmøder på HEH(nøglesekretær og ledende lægesekretær) Arbejdsmøder ad hoc på med henblik på at afklare driftsrelaterede spørgsmål/udfordringer

4 Status: Hvor er vi nu? Fælles Visitation på elektiv benign gynækologi er i drift IT-mæssige ændringsønsker er identificeret bestilt. Regional underarbejdsgruppe er etableret (lægesekr., Sundheds-IT og bookingpersonale indgår) HEV og HE Midt indgår også i underarbejdsgruppen. HEV og HE Midt opstarter nu planlægningsarbejde mhp. at indgå i Fælles Visitationen.

5 Positive erfaringer til nu…
Samarbejde på tværs med fokus på gode patientforløb Daglig visitation og booking ~ rent bord Ingen forsinkende mellemled Kapacitetsoverblik på tværs af matrikler Udnyttelse af ledige tider/aflyste besøg fra dag til dag (tlf. indkaldelse) Lægesekretærernes kompetenceområde anvendes og udvides

6 Udviklingsområder 1/3 Visitationsnøgler
Udarbejdes af klinikerne for hvert subspeciale En forudsætning for at kunne løse visitations- og bookingopgaven Sikrer ensartede forløb på tværs af hospitalerne Medvirker til at optimere ressourceudnyttelsen Book-Plan Bookingopgaver – samstemmes mellem de involverede afsnit Programudrulning aftales (hvor lang en periode frem i tiden) Ved behov for flere ledige tider på de enkelte afsnit aftales individuel plan herfor IT-udfordringer ved booking på tværs identificeres og ændringsønsker indberettes

7 Udviklingsområder 2/3 Praksis Henvisninger til rette lokationsnummer !
Opdaterede telefonnumre til patienterne ! Inddragelse af HEV og HE Midt  Indarbejde øvrige gynækologiske subspecialer i Fælles Visitationen Fortsat optimere samarbejdet på tværs Tilstræbe udredning indenfor 30 dage

8 Udviklingsområder 3/3 Fokus på at sikre gode og hensigtsmæssige arbejdsgange med tilhørende IT-understøttelse Udarbejdelse af samarbejdsaftale, hvor den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring fastlægges. Løsning af IT-mæssige udfordringer i forhold til at understøtte hensigtsmæssige arbejdsgange Vi er godt på vej .

9 Opstarten Februar 2014 – Fælles Visitation bliver regionalt besluttet placeret hos Kvindeafdelingen, Horsens Regional arbejdsgruppe er etableret (ledende overlæger, Sundhedsplanlægningen) Arbejdsgruppen medvirker til at sikre de primære opgaver inden opstart, bl.a. Visitationsnøgler (klinikeropgave på hver matrikel) Book-plan konfigurationen på hver matrikel Tillægsmaterialer til indkaldelsesbreve Lægesekretærer ansættes til Fælles Visitation Praktiserende læger og speciallæger orienteres om opstart af Fælles Visitation – herunder nyt fælles lokationsnummer til modtagelse af henvisninger 1 april 2014 – Fælles Visitation i drift 


Download ppt "Fælles Visitation Gynækologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google