Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra sanseindtryk til fagudtryk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra sanseindtryk til fagudtryk"— Præsentationens transcript:

1 Fra sanseindtryk til fagudtryk

2 Viden og indsigt om .. Hvordan fødevarerne produceres Korn, raps, kød, mælk, dyrefoder Forarbejdningsprocesser af Jorden, afgrøderne, foderet Teknik og maskiner Traktorer, kraftoverførsler, korntørringsanlægget, malkesystemet Organisationen Landmandens viden og praktiske kunnen, leverandørerne, forbrugerne Afhængigheden af Naturen Nedbør, jorden, sol, vind, skadedyr og ukrudt Danner et helhedsbillede og en forståelse af hvordan natur, menneske og samfund er afhængig af hinanden … og udvikler sig teknologiske og historisk Baseret på erfaringer og et væld af sanseindtryk

3 Eller også kunne man lære disse figurer uden ad!

4 Pointe Elevernes nysgerrighed og engagement fremmes af sanseindtryk .. Ikke fagudtryk Derfor: bør landbruget ikke reduceres til 10 sider i biologibogens kapitel om økologi Påstand: interessen for hvad naturvidenskaben kan bruges til begynder i mødet med landbrugets virkelighed og forståelsen opbygges gennem elevens egne sanser, aktive undersøgelser og refleksioner. Med forståelsen følger en større meningsfuldhed i at udtrykke sig og deltage i faglig dialog.

5 Hvordan passer det med gymnasiets lærerplaner?
Naturvidenskabeligt grundforløb: Opnå viden om centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver Så de danner holdninger og kan udtrykke deres mening om det. .. på et fagligt grundlag Og så skal deres nysgerrighed og engagement i øvrigt fremmes inden for det naturfaglige område Hvordan? Stille spørgsmål og få svar gennem praktiske undersøgelser og observationer i laboratorium og i felten Anvende simple modeller der beskriver sammenhænge Formidle emnet med rigtige fagudtryk Perspektivere nat.vid. i fht. teknologisk og samfundsmæssig udvikling gennem eksempler Naturvidenskabelige problemstillinger Brug af medicin og antibiotika i grisproduktion Brug af bioteknologi til forædling af dyr og fødevarer Dyrkning af afgrøder tiil energiproduktion Atutomatisering af landbruget – malkerobotter, computerstyrede markmaskiner Udbringning af gødningstoffer og anvendelse af deres konsekvenser for miljøet

6 Det faglige indhold Ved udvælgelsen bør der lægges vægt på at indholdet: Giver mulighed for samarbejde mellem naturvidenskabelige fag Giver mulighed for eksperimentelt arbejde Viser relevansen og anvendeligheden af naturvidenskab i samfundsmæssig og historisk henseende

7 Principper ved tilrettelæggelse
Bygges op omkring tematiske, flerfaglige forløb Skal være vedkommende for eleverne Eleverne skal arbejde aktivt med naturvidenskabelige problemstillinger Deltage i dialoger (eks. med landmanden) hvor fagudtryk benyttes!

8 Anbefaling til det videre arbejde
Start i landbruget – ved det konkrete Hvilke temaer og problemstillinger er interessante Hvilke praktiske undersøgelser er mulige og hvordan kan de indgå i flere fag? Hvad er det målet at eleven skal vide/kunne sige?

9 Fortsat god arbejdslyst!


Download ppt "Fra sanseindtryk til fagudtryk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google