Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? TRENDS 2009 KURSER – IKKE TIDENS MEST SEXEDE BUZZ WORD 11 KURSUS- & MØDETRENDS MØDER & KURSER >< LÆRING & UDVIKLING TRENDS 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? TRENDS 2009 KURSER – IKKE TIDENS MEST SEXEDE BUZZ WORD 11 KURSUS- & MØDETRENDS MØDER & KURSER >< LÆRING & UDVIKLING TRENDS 2009."— Præsentationens transcript:

1 HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? TRENDS 2009 KURSER – IKKE TIDENS MEST SEXEDE BUZZ WORD 11 KURSUS- & MØDETRENDS MØDER & KURSER >< LÆRING & UDVIKLING TRENDS 2009

2 DE GØR DET FØR ANDRE - VI VED DET FØR ANDRE  VIDEN OM, HVAD MARKEDET VIL EFTERSPØRGE PRIMÆR KILDE

3 FIRSTMOVE FORTIDNUTIDFREMTID De 10 %, der halter lidt efter Massemarkedet - de fleste af os De 3 %, der går først

4 METODE STORT ERFARINGS- GRUNDLAG BAGGRUND RESPONDENTER -15 unge -15 ung-familier -15 50 plussere Alle identificeret og screenet som firstmovere Population = 3% Afdækker mennesker og adfærd, ikke segmenter og intentioner Personlige dybdeinterview (1,5 time) Semistruktureret spørgeguide Referat Konklusioner / perspektivering Præsentation UPDATE TIL DAGENS ANLEDNING TRENDSTUDIE Q3 2008

5 ALLES UDFORDRING TID & PENGE FØRST & FREMMEST 1 PPPP er yt! Dvs.: Poulsens Power Point Præsentation Så jeg starter i modvind HVOR SKAL INNOVATIONEN KOMME FRA?

6 LIVSSTIL ISCENE- SÆTTELSE FØRST & FREMMEST 2 Kurser Møder Uddannelse Læring ER EN FORBRUGSKATEGORI Det betyder nye angrebsvinkler Nye former Nyt indhold Men især nye iscenesættelser

7 Enhver idiot kan sidde på café. De kloge går på bibliotek Fremtidens ikoner er de mennesker, der ved noget FØRST & FREMMEST 3 I får meget forærende lige nu. Udnyt det. Viden er tidens hotteste værdi. DET KOMMER VI TILBAGE TIL Men bare som eksempel: Firstmoverne følger kurser på uddannelser, hvor de ikke er indskrevet. MED HUSK! ÉN VÆRDI KAN IKKE STÅ ALENE

8 HOLDNINGER & ADFÆRD REEL PRODUKT- UDVIKLING ER TILTRÆNGT GENERELT SOM UDGANGSPUNKT - NEGATIVT Er negativt forudindtaget Deltager derfor ikke så ofte Negativiteten er baseret på reelle erfaringer Ret eller ej, så er det oplevelsen og dermed ”sandheden” Udbuddet opleves for stort = middelmådigt og uinteressant Opleves generisk i form og indhold Der mangler vision om ny, interessant viden, indhold og form Irritationsmoment, at deltagerne bruger kurserne til networking Og at der lægges op til, at det er det ”Ekstra” – end foreskrevet i programmet – det er der aldrig Koster en hulens masse tid og penge Man går sjældent derfra med et udbytte  Generisk viden  kurser er tidsspilde KURSUS- OG MØDEMARKEDE T BØR REDEFINERES

9 HOLDNINGER & ADFÆRD PROBLEM GENERELT SOM UDGANGSPUNKT - NEGATIVT En præsentation af den person, de virksomheder, der holder oplæg Stiller op med gammelt materiale Genbrug Er betalt med vin – og derfor umotiverede / halvhjertede For meget: ”herfra min verden går” Foredragsholderne = dem, der siger ja  tilfældige Foredragsholdere uden substans Den obligatoriske ”evaluering” burde tages til efterretning FOREDRAGS- HOLDERNE

10 HOLDNINGER & ADFÆRD FORM & INDHOLD GENERELT SOM UDGANGSPUNKT - NEGATIVT Passivt primært - ikke nok værdi i at sidde bænket og lytte Holder heller ikke som workshop For letkøbt selv at skulle generere indholdet Bygget og baseret på buzz words – fx brugerdrevet innovation Altså  et kursus om innovation må være en innovation i sig selv Den ”røde tråd” er titler / den opsamling, dirigenten gir  KONSEKVENS: Holdt op med at kigge efter attraktive kurser og trætte af møder ”A-HA” OPLEVELSEN ER ESSENTIEL ”De har ikke nødvendigvis noget nyt” ”De er ikke nødvendigvis innovative selv” ”De øvrige deltagere er heller ikke nødvendigvis innovative”

11 HOLDNINGER & ADFÆRD DET POSITIVE GENERELT SOM UDGANGSPUNKT - POSITIVT De er vidensbegærlige og enormt åbne over for at lære De er positive ift. kurser = forstået som det at lære Når og hvis: Et par gange om året Arbejdsrelateret, fagligt indhold vigtigst Udvikling og opkvalificering er målet Målrettet, konkret, effektivt og professionelt er nøgleordene Brug af kreativiteten – altså ” anderen metoden ” Foredragsholderen / mødelederens kompetencer opleves essentiel Alle deltagere bør have et højt fagligt niveau Forventning (krav) fagligt udbytte Ekstra plus: Nye idéer, ny energi, nye værktøjer KURSET, HVIS GODT, ET STOPPESTED, FOR NY RUTE OG RETNING

12 HOLDNINGER & ADFÆRD INTERESSANT GENERELT Output ift. investering opleves bare ikke godt nok Har ikke noget mod kurser som udgangspunkt – naturligvis De vil faktisk meget gerne kloge sig Så viljen og lysten er til stede… hvis udbuddet opleves relevant NÅR GODE Mulighed for refleksion Mulighed for gevinst Mulighed for aktualisering Mulighed for up-grading af værdi (i arbejdsmarkedet) Mulighed for udvikling LÆRING MHP. UDVIKLING ER FORMÅLET POTENTIALE

13 HOLDNINGER & ADFÆRD HOTTE EMNER GENERELT Habits management Web 10.1 Fremtid og trends (den er go nok ) Innovationskurser, iværksætteri Sprog og kultur Find din passion – find dit potentiale Natural leadership Gruppebaseret (plenum og grupper) Break out sessions Fokus på det specialiserede frem for det generelle Fokus på direkte anvendelighed Højt fagligt niveau, elitært, akademisering Metode- og redskabsorienteret HOTTE VÆRDIER

14 FREMTIDEN Store arrangementer. Standardarrangementer Overlevelseskurser og teambuilding Internater med aftensdruk Traditionelle kurser – eksempelvis standardiserede ledelseskurser, som blot masseproducerer samme ledelsesværktøjer til ”alt og alle” Ineffektive og langsommelige møder Kedelig powerpoint gennemhaglen…UPS! Livsstilskurser At komme for sent Kursuscoaches Hyggemøder YT GAMMEL VIDEN, NEJ TAK

15 FREMTIDEN Fuld udnyttelse hver gang Iscenesættelse af mødet eller kurset Lidt men godt og ærlighed (what you see is what you get) Tage højde for både fællesskabets interesser og det individbaserede. Kvalitet i selve kursussituationen og i det, det efterfølgende skal bruges til??? Rum og form betyder også meget, MEN indhold og afkast/værdi altid vigtigst Interessen går på en kombination af det bløde: kultur, kreativitet og ”tro” = mening Og af det elitære. Konkret, stærk ny viden IN

16 BEEN THERE VARM LUFT FØRST & FREMMEST FINAL Kurser er baseret på gårsdagens – i bedste fald nutidens – viden. SKAL REDEFINERES TRÆNGER TIL REEL PRODUKTUD- VIKLING MEN… OG… MAN VIL GERNE

17 FUTURE LEARNING iDesign Life of knowledge kursusindretning Naturlig sund viden VIRTUEL LIVING & LEARNING GRØN STUDERENDE subjektiv læring BELIEF LEARNING global læring 11 KURSUSTRENDS 3 UDVALGTE

18 LÆRING SOM ISCENESÆTTELSE Målrettet læring er identitetsskaber. Fordi uddannelse er blevet en forbrugskategori. Uddannelse bruges til iscenesættelse og til at fortælle om vores identitet. Studieliv, kursusliv, arbejdsliv, fritid og holdninger er smeltet sammen i én identitet. Og er måske igen ved at glide fra hinanden Studier, kurser, møder og universiteter er en forbrugskategori = vi shopper rundt og udvælger bevidst. Kursus- og mødedeltagerne er en forbrugskategori = man bør være bevidst om, hvem man tiltrækker. = mål 100% værdimatch. Fagligt indhold er vigtigt. Men et af flere vigtige parametre. Det er det overordnede, helstøbte billede, der trækker – uddannelse ift. det hele liv. Identitetsprofil for hvert kursus, møde eller studie  bredere og mere holistisk end fx kompetenceindhold. Kommunikation af, hvordan den enkelte uddannelse passer ind i og udvikler identitet. MULIGHED Kurser Vi lægger ikke livsstilen fra os, når vi træder ind på universitetet. Vi går efter HELE pakken JEG VED = JEG ER KURSUS SOM TILBUD TREND MÅL ISCENESÆTTELSE

19 LIFE OF KNOWLEDGE Viden - tidens succeskriterium no 1 Fra jeg har, jeg køber til jeg tænker mig om og JEG VED Viden er ikke blot noget, ”vi studerer”. Det er noget, vi er Vi måler os selv og andre på viden Modbølge til en overfladisk (købe)mentalitet Viden kan ikke købes – kræver stor indsats Ikke alene klogskab i traditionel forstand, men om at have indsigt og være (al)vidende Derfor søger vi viden på flere og flere områder Men prioriteringen af viden er også afgørende for valg af kurser For vi ved, at vi ikke kan vide det hele Ikke på kursus for at netværke. Men for udvikling. Læring I fremtiden fra samling af viden til omsætning af viden Købes ind på et læringsforløb, må kvaliteten være i top Dvs. kurser at højt niveau – high-end Varm-lufts kurser er ikke hotte ” Kursusmarkedet mangler ikke bare innovation. Det mangler den store revolution ” Viden er nøglen til kvalitet HVAD HJERNEN BEGÆRER LAVESTE FÆLLESNÆVNER TREND III VIDEN

20 GRØN STUDERENDE / DELTAGER Fra materielt til immaterielt forbrug med fokus på ansvarlighed Modreaktion på overforbrug, materialisme, egoisme, forbrugerisme, individualisme mv. Iscenesættelse som ansvarlige. Helt naturligt. Ansvarligt liv alle steder Genbrug er hot – bare ikke på viden Klare forventninger til os selv. Til andre. Til kursus- udbyderne Vi efterspørger CO2 neutralt studie / læringsmiljø Bæredygtighedsregnskaber for forbrug relateret til kurset eller den enkelte deltager Vi vælger i højere grad dem, der gør noget for miljøet Som kan efterleve en CSR = Course Social Responsibility Den ansvarlige tankegang forventes implementeret: opvarmning, etik, sporbarhed, bæredygtighed, integration mv. Det handler om at gå på kursus med grøn samvittighed ” Det er uansvarligt at bruge en masse penge på kurser for hyggens skyld” Foredragsholderne er jo holdningsløse. De må bekende kulør” DET GRØNNE KURSUS MØDEVAND PÅ PLAST TREND IX ANSVARLIGHED

21 MØDER, KURSER SOM FÆLLESSKAB At tilhøre et studie er et moderne fællesskab. At deltage i et møde, et kursus er et vigtigt ad hoc fællesskab Individuel kollektivitet. Socialisering frem for individualisering Giver kun mening for én selv, hvis det gælder gruppe, samfund og verden ”Vi” frem for ”jeg”, venner og familie frem for coaches, bonetværk, rejsenetværk, studienetværk, læringsnetværk Gruppearbejde, synergi Make love not war, strejker, fagforening, politisk involvering, demokrati  viden som våben Indkøbsforeninger, andelstanken, forbruger– og medarbejdersager, studenterorganisationer Attraktivt studiemiljø: sparring, spejling, deltagelse og back-up Mentalt fællesskab mht. værdier, lærere, holdninger mv. Fællesskab vil ikke ske på bekostning af selvstændighed, det specialiserede ”Virtuelt gør, at man ikke skal bruge en hel dag, men kan nøjes med et par timer” TREND XI AT LÆRE FOR FÆLLESSKABET AT LÆRE FOR FÆLLES- SKABET DET ER SAMVÆRET, DER GØR DET FÆLLESSKAB Kurser som relationel udvikling. Læring som bevægelse

22 FREMTIDEN DET HER ER VIGTIGT, FORDI: Møder & kurser - dvs. udvikling og læring - skal tænkes ift. moderne livsstil og behov. UDBYDERNE SKAL MED ANDRE ORD TILBYDE ISCENESÆTTELSESMULIGHEDER! UDFORDRINGEN ER: At kommunikere kvalitet og indhold Revurdering af form og indhold Nytænkning / revolution Kompetenceudvikling er ikke enkeltstående begivenheder eller ad hoc Skal ses i og sættes ind i en større sammenhæng – livslæring Det handler ikke emner – det handler om perspektiv og muligheder OPSAMLING

23 ”Jeg får meget ud af at møde nye, kompetente mennesker, som mange kursister er” ”Mere selvpromovering end formidling af viden” CITATER ET PAR CITATER ”Formålet er jo at blive beriget, blive up-to-date, rustet mv. Det groteske er, at det ofte er omvendt. Man bliver sat tilbage med gammel, gængs viden” ”Man skal indhente arbejde bagefter – det skal modsvares i niveauet” ”De skal være mennesker, der har et budskab og som ved, hvad de taler om. Det er ikke fedt, når de bruger det til at brande sig selv” ”Det er fedt at være klog” ”Knaldgodt eller total tidsrøveri”

24 firstmove TAK FOR IDAG


Download ppt "HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? TRENDS 2009 KURSER – IKKE TIDENS MEST SEXEDE BUZZ WORD 11 KURSUS- & MØDETRENDS MØDER & KURSER >< LÆRING & UDVIKLING TRENDS 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google