Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Souschef Britta Thomsen Matematikvejleder Stine Dunkan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Souschef Britta Thomsen Matematikvejleder Stine Dunkan"— Præsentationens transcript:

1 Ressourcecentre og faglige vejledere i folkeskolen Erfaringer fra Antvorskov Skole
Souschef Britta Thomsen Matematikvejleder Stine Dunkan Læsevejleder Ulla Hass Hansen

2 Hvem er vi? Slagelse kommunes største folkeskole 960 elever
Fra 3 til 6 spor Heterogent elevgrundlag

3 Ressourcecenteret Ressourcecenteret er skolens interne samarbejdspartnere, der står for det faglige og pædagogiske bidrag, der ligger ud over vores primære tilbud i undervisningen og SFO.

4 Formål Understøtter skolens vision med det mål for øjet, at alle er integreret i skolens faglige og sociale kultur Støtter udviklingen af almenområdet Koordinerer og understøtter en hurtig indsats i forhold til elever der er udfordret i deres skolegang

5 Teamet Består af: En overordnede ansvarlig og koordinator
Fem AKT-medarbejdere En skolerådgiver Fire specialundervisningslærere To dansk som andetsprogslærere Faglige vejledere. Tre læsevejledere, to matematikvejledere, en engelskvejleder og to IT-vejledere

6 Årets gang Kommende skoleårs indsatser og fokusområder drøftes i maj
Fagområdernes årshjul præsenteres ved skoleårets start 1. interne visitation 30. september Midtvejs evaluering af indsatser og arbejdsformer ultimo november 2. interne visitation 6. december Midtvejs evaluering af indsatser og arbejdsformer ultimo februar 3. interne visitation 31. januar 4. interne visitation 14. marts 5. interne visitation (til kommende skoleår) ultimo juni

7 Overordnede overvejelser
Der er én pose penge – hvordan får vi mest for pengene? Hvem er eksperter på hvad? Fra inklusion til fællesskab Hver enkel elev har absolut værdi

8 Hvad skal de faglige vejledere?
Initiere og understøtte skolens faglige og pædagogiske udvikling Sikre at de bliver inviteret ind eller selv ”slå døren ind” hos kollegaer Være sparringspartner for ledelsen – både i drift og udvikling

9 Særlige opmærksomhedspunkter
Hvordan sikrer vi, at elever får det rette tilbud? Hvordan sikrer vi, at alle medarbejdere får det rette tilbud? Forskelligheden som udfordring eller faktum? Er vi ved at skabe et A og et B hold?

10 Vejlederrollen Ledelsens opbakning og tillid
- Vi har alle været med fra begyndelsen - Anerkendelse af vores faglige ekspertise Egne definerede roller

11 Vejlederrollen Formål og mål - Fokus på kollegavejledningen
- Fællesskab over individ Fagudvalgsformand - Sætter selv dagsordenen Formål og mål - Fokus på kollegavejledningen - Fællesskab over individ

12 Vejlederrollen Eksempel fra matematikvejlederen
Trigonometri i 7. klasse Nyt i Fælles Mål 2009: ”arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler” Konstruktion i Geogebra Matematikvejlederen er med ved: opstarten på forløbet ved opstart af Geogebra I den afsluttende fase

13 Vejlederrollen Eksempel fra danskvejlederen
Eksplicit genreundervisning ”Noget af det, som adskiller gode læsere fra dårlige, er netop evne til at tilpasse læsemåden til genre og formål, altså benytte forskellige læseforståelsesstrategier” Vigtigt i forhold til genrekendskabet, at eleverne såvel er tekstforbrugende som teksproducerende. Læsevejlederens rolle på fx 3. og 4 årgang: - Et undervisningsforløb i den personlige beretning udfra den didaktiske model (Teaching Learning Cycle) fra start til slut. - Cd-ord - Samlemapper på intra - Respons - Sikre at læreren selvstændigt fortsætter arbejdet med en ny genre (eller gentager – cyclisk proces)

14 Udfordringer Koordination - Skemaerne låser os
- Kan vi ramme alle klasser med vores forløb?

15 Udfordringer Den nye rolle som faglig vejleder
- Hvor står vi i forhold til vores kollegaer? - Hvordan kommer vi ”ind” til dem? - Hvornår kommer de til os? - Hvem kommer til os allerede nu? (Matthæuseffekten)

16 Udfordringer Vejledning er en kommunikationsproces
– samtalen er den vigtigste komponent! Lærere har ofte deres egen praksisteori om god undervisning, og denne er stærkt styrende for deres praksis. Vejledningen bør derfor tage udgangspunkt i hver enkelt lærers praksisteori og i samspil med læreren forsøge at udvikle dén og IKKE læreren. ”I virkeligheden drejer det sig vel netop om at få flytte fokus fra det personlige til udviklingen af faglige kompetencer.”

17 Udfordringer Antvorskov Skole har fokus på anvendelse af IT – konkretiseret i IT-handleplan Ikke implementeret til fulde endnu, hvorfor noget af den faglige vejledning bliver brugt til at støtte lærerne i anvendelse af IT.

18 Udfordringer Vedholdendenhed – få allerede eksisterende viden i spil.
Prioriteringer – Vil vi ikke alt for ofte for meget? Vi tør godt at sige nej tak for nu, så vi kan holde vores fokus.

19 Kultur Hvad skal vi lave Hvad skal vi lære
- Hvordan kommer vi dertil, hvor fagligheden højnes? Skolerne har en vigtig ressource i teamsamarbejdet og den fælles forberedelse. Udnyttes denne?

20 Kultur Præge både lærere og elever
Ved anvendelsen af teknologiske hjælperedskaber som CD-ord, Excel regneark, elektroniske læsekontrakter og dynamiske geometriprogrammer i undervisningsforløbene kan eleverne være med til at præge lærerne til at benytte disse teknologier i den efterfølgende undervisning.

21 Kultur Forskel på hvor åbne dørene er i indskoling, på mellemtrinnet og i overbygningen. Tradition for åbenhed i indskoling qua pædagogernes deltagelse i undervisningen Døren er kommet mere på klem i de andre afdelinger de sidste år. LP-arbejdet og især fokusering på læreren som opretholdende faktor har gjort forarbejdet.

22 Kultur Læsekonferencer – hvad er nu det for noget?
Ansvaret for elevernes læsning hviler ikke kun på dansklæreren. Det stiller krav til teamets lærere. Mange lærere giver faktisk udtryk for bekymring over, om de effektivt kan lære deres elever at blive gode strategiske metakognitive læsere af skønlitterære og faglige tekster. - Meeen… ligefrem en læsekonference. - Usikkerhed, ekstraarbejde og ”Jeg passer jo bare mit”.

23 Fremtiden – Hvem afskaffede stentavlerne?
Årsplanlægning Mere fælles årsplanlægning Større grad af videndeling Rykket flere lærere Breder sig som ringe i vandet


Download ppt "Souschef Britta Thomsen Matematikvejleder Stine Dunkan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google