Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cheminova En CSR Virksomhed? Hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cheminova En CSR Virksomhed? Hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed."— Præsentationens transcript:

1 Cheminova En CSR Virksomhed? Hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed

2 Prolog Politisk forbrug – Forbruger og virksomheder må forholde sig til det – Ny dimension af socialt ansvar – Valgfrihed til forbrugeren Mere ”magt” til forbrugeren ift. at vælge produkter Mere ”magt” til virksomhed ift. bla. at vælge produktionsland – Pålægges at tage social hensyn til omverden, ift. tdligere Corpotate Social Responsibility (CSR) – Formulering af social ansvarlig profil – Katalysator for hvorledes en virksomhed ønsker at agere, og hvad de vægter som vigtigt for dem i forhold til at udvise social ansvarlighed Forskelligt fra virksomhed til virksomhed – Vælger derfor kun at belyse én virksomheds grad af social ansvarlighed

3 Problemfelt Ændret magtforhold – Globalisering/internationalisering Virksomheder ikke bundet til et bestemt land Årvågne forbruger har øget indflydelse på virksomheder Corpotate Social Responsibility (CSR) – Reaktion på øget magt fra forbrugeren (årvågne). Budskab om social ansvarlighed (til dels for at få bedre image, profil mv.), og reel social ansvarlighed (virksomheder som ikke går det for PR, image mv.). – Svært for forbrugerne at vide hvad der er reelt eller ej. Underen – Hvorvidt en virksomhed med en social ansvarlig profil agerer iht. gængse CSR- principper… og heraf kan karakteriseres som social ansvarlig. Relevant at undersøge èn virksomhed og dets brug af CSR. – Og heraf hvorledes denne kan karakteriseres som en social ansvarlig virksomhed. » Undersøges ud fra underen omkring Cheminova » … Som var udsat for kritik i 2006, på trods af at de karakteriserede sig selv som en social ansvarlig virksomhed. » Heraf er det relevant at undersøge hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed.

4 Problemformulering – HVORDAN KAN CHEMINOVA FORSTÅS SOM EN SOCIAL ANSVALIG VIRKSOMHED? Definere sig selv om en CSR virksomhed, men modtager kritik – Skaber en underen. » Heraf et problem. – Belyses vha.: CSR rapport, interviews, CSR-teori… Vurdere hvad det vil sige at agere som en social ansvarlig virksomhed. Vurdere hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed.

5 Projektdesign SpørgsmålFantomsvarValg af empiri/teori 1) Hvad er en social ansvarlig virksomhed? Opfyldelse af en form for anerkendte standarder. Herunder Cheminovas egne og globale. Teori om hvad social ansvarlighed indebærer. 1 a) Hvordan skal Cheminova agere i henhold til CSR-teorien? Cheminova har uoverensstemmelse med CSR- teori da de modtager kritik. Teori om hvad social ansvarlighed indebærer. 2)Hvem er Cheminova og hvordan ser Cheminova sig selv som en social ansvarlig virksomhed? Kemikalievirksomhed som ser sig selv som en aktiv og god social ansvarlig virksomhed. Empirisk materiale hvor Cheminovas egne CSR-mål indgår. Herunder interviews med centrale aktører som kan kommentere og begrunde hvorvidt Cheminova er en socialt ansvarlig virksomhed. 3)Hvilken kritik er der af Cheminova?Cheminova forgifter sine omgivelser og lever derved ikke op til betegnelsen som socialt ansvarlig. Der tages udgangspunkt i empirisk materiale. Dette materiale vil bl.a. indbefatte dokumentarfilmen ”Når Tilbud Dræber”. Dokumentaren er katalysator for kritikken. 4)Hvordan kan Cheminova forstås som en social ansvarlig virksomhed ud fra evt. globale principper? Cheminova har problemer med at opfylde internationale principper, eftersom de modtager kritik. Ud fra empirisk materiale undersøges Cheminovas ageren i forhold til førnævnte alment opsatte standarder. 5)Hvorledes kan Cheminova forstås som ansvarlig virksomhed ud fra egne principper i forhold til kritikken de modtager? Cheminova må have mangler i deres CSR politik, siden de modtager kritik. Empirisk materiale herunder interviews med centrale aktører, som forholder sig til Cheminovas ageren og den kritik de modtager.

6 Metode

7 Opbygning af rapporten

8

9 Valg af empiri I Vi vil undersøge Cheminovas brug af CSR, da de kritiseres for deres mangelfulde brug af samme. Indien-sagen og kritikpunkterne heri. Cheminovas CSR-rapport fra 2006. Cheminovas ageren i Indien-sagen holdt op imod deres CSR-rapport.

10 Valg af empiri II Inddragelse af:  Cheminova, i form af LKP  Toksikolog NC  Hovedaktionærer, ATP og AAUF

11 Valg af teori Forståelsen af CSR. Relevante begreber.  Branding, issue management, strategisk kommunikation og stakeholders. Global Compact.

12 De relevante begreber Nødvendigheden af branding. Kommunikation. Betydningen af stakeholders.

13 Global Compact Global Compact? Global Compacts relevans.

14 Cheminova i forhold til teori Vi vil præsentere tre ting: Cheminova i forhold til CSR-teori, Global Compact og Cheminovas egne mål

15 Cheminova i Forhold til CSR-teori Hvorfor denne teori i rapporten? Hvad blev konklusionen i forhold til rapporten: Branding Strategisk kommunikation Issue Management Primære stakeholders Konklusion: De opfylder til en vis grad teorien, men teorien er heller ikke fyldestgørende.

16 Cheminova i forhold til GC Hvorfor GC? Hvorfor kun bruge en del af GC? Hvad var resultat af Cheminova i forhold til: M1? M2? M3? Konklusion: Cheminova overholder GC, men GC er samtidig bredt udformet.

17 Cheminova i forhold til egne mål Hvorfor bruge egne mål og heraf forretningsprincipperne og missionen? Hvorfor kun bruge en del af forretningsprincipperne? Hvad blev konklusionen i forhold til brugen af disse forretningsprincipper i rapporten: Fødevaremangel har første prioritet Cheminovas udfasningsplan Fabrikken i Punjab provinsen Cheminovas aktionær kommunikation Insekt. Påvirkning på det omkringliggende samfund Konklusion: Cheminova kan overordnet forstås som CSR-virksomhed.

18 Konklusion Ny viden?

19 Følgende kan konkluderes ud fra det undersøgte i rapporten… 1) Cheminova og CSR teori At der ikke findes én generel CSR – Teori. Alligevel vurderes det at Cheminova har problemer med deres branding, storytelling og strategisk kommunikation. At Cheminova er i overenstemmelse med deres aktionærer ift. undersøgelse af de involverede aktionærers udsagn. Den valgte CSR teori er ikke nok til, at vurdere Cheminova som en social ansvarlig virksomhed.

20 2) Cheminova og Global Compact principperne Global Compact er frivilligt for virksomheder at deltage i. Virksomheder skal dog godkendes, før de kan blive medlem. Miljømålene – M1, M2, M3 bliver behandlet i rapporten. Ud fra disse miljømål kan det argumenteres for, at Cheminova er en social ansvarlig virksomhed. Global Compact er dog for overordnet

21 3) Cheminova og deres egne mål Produktionen og salget af Monocrotophos som klasse 1 produkt indeholder en problemstilling ift. Cheminovas egne forretningsprincipper. Kritikken er unuanceret. Kritisable forhold i Indien.

22 Er Cheminova en social ansvarlig virksomhed Ud fra de ting som bliver belyst i rapporten, vil svaret på problemformuleringen således være, at Cheminova i rimelig og tilstrækkelig grad må betegnes som en social ansvarlig virksomhed.

23 Ny viden? Hvad er en social ansvarlig virksomhed? Fantomsvar: Opfyldelse af en form for anerkendte standarder. Herunder Cheminovas egne og globale. Ny viden: At der findes et hav af forskellige standarder og det er svært at finde frem til den ”rigtige”.

24 Hvordan skal Cheminova agere i henhold til CSR- teorien? Fantomsvar: Cheminova har uoverensstemmelse med CSR-teori da de modtager kritik. Ny viden: At det kan fremføres at Cheminova har uoverensstemmelse med CSR-teori. Dog findes disse uoverensstemmelser kun på det kommunikationsmæssige område.

25 Hvem er Cheminova og hvordan ser Cheminova sig selv som en social ansvarlig virksomhed? Fantomsvar: Kemikalievirksomhed som ser sig selv som en aktiv og god social ansvarlig virksomhed. Ny viden: Cheminova indrømmer at de har haft problemer på det kommunikationsmæssige område.

26 Hvilken kritik er der af Cheminova? Fantomsvar: Cheminova forgifter sine omgivelser og lever derved ikke op til betegnelsen som socialt ansvarlig. Ny viden: At kritikken ikke belyser andre vigtige aspekter.

27 Hvordan kan Cheminova forstås som en social ansvarlig virksomhed ud fra evt. globale principper? Fantomsvar: Cheminova har problemer med at opfylde internationale principper, eftersom de modtager kritik. Ny viden: At Cheminova opfylder internationale principper(f.eks. FAO, Reach etc.) og at der samtidig kan argumenteres for at de også opfylder GC principperne.

28 Hvorledes kan Cheminova forstås som ansvarlig virksomhed ud fra egne principper i forhold til kritikken de modtager? Fantomsvar: Cheminova må have mangler i deres CSR politik, siden de modtager kritik. Ny viden: At Cheminova er beviste omkring de kritisable forhold der eksistere i Indien og at der kan argumenteres for, at virksomheden opfylder de forretningsprincipper de derfor har opsat.

29 Procesbeskrivelse

30 Hvad har vi lært

31 Projektets faglige udbytte Refleksion og ny faglig viden Antagelser ikke altid holder Indsigt og viden i begrebet CSR og andre begreber (teori) Sammenholde teoretisk og empirisk materialer. Udarbejdes af problemformulering af en problemstilling – Det at tage udgangspunkt i et projekt, via. et egentlig problem. Foretage interviews Mediernes ”dokumentation” er ikke altid i rette kontekst


Download ppt "Cheminova En CSR Virksomhed? Hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google