Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation af databaser og processer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation af databaser og processer"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation af databaser og processer
GPs systemet Dokumentation af databaser og processer

2 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

3 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

4 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

5 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

6 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

7 Årlig drifts-kørsel af GPSdata

8 System Data ind Data ud ”Årlig kørsel” Rådata, Navteq CalcGPS,
Segment_travel_times Rådata historisk Rådata, realtid Datavask, mapmatch, ærinde, hastighed, korrektion Segment_travel_ times Navteq CalcGPS

9 System Data ind Data ud ”Netmatch” ”Bundles” (koblingstabel,
aggregeringstabel) ”Netmatch” Vejman årskopi Navteq Vejman årskopi ”Bundels” Netmatch Navteq 4Q

10 System Data ind Data ud ”Netmatch” ”Trafiktal” ”Bundles”
(koblingstabel, aggregeringstabel) ”Netmatch” Vejman årskopi Navteq Vejman årskopi ”Bundels” Netmatch Navteq 4Q Mastra, Vejman strømkort, bundles Døgnfordelinger, trafiktal ”Trafiktal” ”Bundels” Mastra Døgnfor-delinger Døgn- fordeling Generalisering af døgnfordelinger Vejman strømkort Hverdags-døgntrafik på navteq Udtræk af Hverdagsdøgn- trafik

11 System Data ind Data ud ”GPSbase” Segment_travel_times Bundles,
Døgnfordelinger ”GPSbase” Strækningsudskrift på statsvejnettet Segment_travel_ times ”Bundles” Integration i GPSbase 4.1/5.0 Stræknings- udskrift Hverdags-døgntrafik på navteq Døgn- fordeling

12 System Data ind Data ud ”GPSbase” ”GPSbase udtræk”
Segment_travel_times Bundles, Døgnfordelinger ”GPSbase” Strækningsudskrift på statsvejnettet Segment_travel_ times ”Bundles” Integration i GPSbase 4.1/5.0 Stræknings- udskrift Hverdags-døgntrafik på navteq GPSbase udtræksprogram Bilrejse- planen ”Triona- format” Døgn- fordeling Segment_travel_times, Bundles, Døgnfordelinger mm PTV format, ”Triona-format” ”GPSbase udtræk”

13 System Data ind Data ud ”Speedmap” ”Triona-format”, Navteq,Ortofoto,
Topografisk kort ”visualiseringer”, Pdf-filer ”Triona- format” Integration i Speedmap Visualisering på kort (pdf) Navteq 4Q Cachede filer Ortofoto Topografisk kort

14 System Data ind Data ud ”Verifikation” Hastrid, Segment_travel_times,
CalcGPS Tabeller, scatterdiagrammer Segment travel times GPSbase Tabeller Hastrid Hastrid Tabeller CalcGPS Travel time validation Scatterdiagram Segment travel times

15 System Data ind Data ud ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal”
Rådata, Navteq CalcGPS, Segment_travel_times ”Bundles” (koblingstabel, aggregeringstabel) ”Netmatch” Vejman årskopi Navteq Mastra, Vejman strømkort, bundles ”Trafiktal” Døgnfordelinger, trafiktal Segment_travel_times Bundles, Døgnfordelinger ”GPSbase” Strækningsudskrift på statsvejnettet Segment_travel_times, Bundles, Døgnfordelinger mm ”GPSbase udtræk” PTV format, ”Triona-format” ”Triona-format”, Navteq,Ortofoto, Topografisk kort ”Speedmap” ”visualiseringer”, Pdf-filer Hastrid, Segment_travel_times, CalcGPS ”Verifikation” Tabeller, scatterdiagrammer ”Realtidssystem” Rådata, Navteq ”visualiseringer”

16 trafiktal verifikation speedmap netmatch Årlig kørsel
Årlig drifts-kørsel af GPSdata trafiktal verifikation speedmap netmatch Årlig kørsel

17 System ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase”
Server Dokumen tation Kode- Dokumen tation Versions- Kontrol af kode System- beskrivelse Database- beskrivelse Udvikling-/ driftssystem System Vedligeholder Scott-Tiger (Rapidis, Hermes) Hermes Triona Vejdirektoratet, Hermes, ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase” ”GPSbase udtræk” ”Speedmap” ”Verifikation” ”Realtidssystem”

18 System ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase”
Server Dokumen tation Kode- Dokumen tation Versions- Kontrol af kode System- beskrivelse Database- beskrivelse Udvikling-/ driftssystem System Vedligeholder Scott-Tiger (Rapidis, Hermes) Hermes Triona Vejdirektoratet, Hermes, ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase” ”GPSbase udtræk” ”Speedmap” ”Verifikation” ”Realtidssystem”

19

20 System ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase”
Server Dokumen tation Kode- Dokumen tation Versions- Kontrol af kode System- beskrivelse Database- beskrivelse Udvikling-/ driftssystem System Vedligeholder Scott-Tiger (Rapidis, Hermes) Hermes Triona Vejdirektoratet, Hermes, ”Årlig kørsel” ”Netmatch” ”Trafiktal” ”GPSbase” ”GPSbase udtræk” ”Speedmap” ”Verifikation” ”Realtidssystem”

21 System ”Årlig kørsel” NA ”Netmatch” ”Trafiktal” NA NA ”GPSbase” NA
Server Dokumen tation Kode- Dokumen tation Versions- Kontrol af kode System- beskrivelse Database- beskrivelse Udvikling-/ driftssystem System Vedligeholder Scott-Tiger (Rapidis, Hermes) Hermes Triona Vejdirektoratet, Hermes, ”Årlig kørsel” NA ”Netmatch” ”Trafiktal” NA NA ”GPSbase” NA ”GPSbase udtræk” ”Speedmap” ”Verifikation” NA NA NA ”Realtidssystem”

22 Databasedokumentation:
Scott Tiger Versionsstyring Kodedokumentation: Hermes Udviklings/driftsversion: Triona


Download ppt "Dokumentation af databaser og processer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google