Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 GIS i Gymnasiet på Fyn - en introduktion til brugen af Geografiske Informations Systemer i undervisningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 GIS i Gymnasiet på Fyn - en introduktion til brugen af Geografiske Informations Systemer i undervisningen."— Præsentationens transcript:

1 1 GIS i Gymnasiet på Fyn - en introduktion til brugen af Geografiske Informations Systemer i undervisningen.

2 2 I 2002 fik de fynske gymnasier og VUC’er via Fyns Amts site-licenser et professionelt GIS system samt amtets kort, luftfotos og miljø-data på elektronisk form.

3 3 Ortofoto af Odense Katedralskole

4 4 Pædagogisk erkendelse: Ved at bruge aktuelle lokale kort, orto-fotos, miljø-data fra det virkelige liv og moderne teknologi, opnår vi i undervisningen en fantastisk øjenåbner.

5 5

6 6 Tekniske informationer (Geografi - Odense Katedralskole): En pc-projektor i klasselokalet. En pc-projektor i klasselokalet. 6 computere i klasselokalet. 6 computere i klasselokalet. PC-kap: 512 MB RAM, 40 GB harddisk. PC-kap: 512 MB RAM, 40 GB harddisk. GIS-program: MapInfo 7.5 Pro og ”Madpapirmodellen”. GIS-program: MapInfo 7.5 Pro og ”Madpapirmodellen”. Data: 18 GB kort, ortofotos og miljø-data over Fyn. Data: 18 GB kort, ortofotos og miljø-data over Fyn. 10 minutters instruktion og eleverne ”er væk”! 10 minutters instruktion og eleverne ”er væk”! - altså begravet i det faglige emne.

7 7 Programmet startes og man begynder med at skrive fx sin adresse eller navnet på studielokaliteten.

8 8

9 9 Ud fra adressen eller lokalitetsnavnet finder computeren automatisk kortet over området.

10 10

11 11 Nogle få klik, og man har det ortofoto som dækker det samme område.

12 12

13 13.. eller en forstørrelse af fotoet med fx matrikel-kortet og gadenavnene som nyt baggrundskort.

14 14

15 15 For at få hentet Amtets miljø-data frem, markerer man med musen det ønskede areal:

16 16

17 17 Computeren starter nu en søgning i datamængden, og i løbet af ca. 30 sekunder vil vi få vist dette kort samt en ny palette med de aktuelle emne-knapper for området:

18 18

19 19 For hvert klik på emneknapperne får vi et nyt tema lagt oven på vores baggrundskort. Her ses 55 decibel korridoren for trafikstøj:

20 20

21 21..eller kortet over forurenede arealer. Her ses det forurenede areal omkring en benzinstation:

22 22

23 23..men hvad med områdets drikkevand ? Er dette areal nedsivningsområde for lokalbefolkningens drikkevandsforsyning ?

24 24

25 25 Uheldigvis ”Ja” ! Hvad nu ? Vi vil gerne finde ud af, hvilken jord-art vi har under benzinstationen !

26 26

27 27 Det er desværre ”silt”, som olien ret hurtigt kan løbe ned igennem !! (Heldigvis blev den forurenede jord og benzinstationens rustne tanke kort efter gravet op og kørt væk).

28 28 Hvordan mon dette fynske område så ud for 100 år siden, før bulldozernes tid? Den gang var landskabets konturer mere væsentlige for samfundet og derfor tegnet tydeligere op på kortene. Lad os tage et kik!

29 29

30 30 … og lad os se, hvad vores GIS-installation ellers kan hente frem til os, fx - Højdekortet over Fyn : (Mon strukturerne på NØ-Fyn har noget med istiden at gøre?)

31 31

32 32 - Det geologiske kort:

33 33

34 34 eller - landskabskortet:

35 35

36 36 Til hvert kort eller emne hører en beskrivelse, en ”varedeklaration”:

37 37

38 38 WMS- / WFS-servere. Endelig kan vores GIS-program via Internettet sætte os i forbindelse med Web Map Service servere over hele verden, så vi selv kan hente data og få tegnet lige det tematiske kort, vi står og mangler til vores projekt. Her er det et temperaturkort hentet fra GLOBE-programmets WMS-server i Boulder, Colorado, USA:

39 39

40 40

41 41..eller vi kalder op til ”Geoscience Australia Map Server”..og får tegnet et kort ud fra følgende valgte data: 1. Coastline and State Borders 2. Geology, Rock Units 3. The Nickel Occurences.

42 42

43 43 Ved at bruge… aktuelle kort aktuelle kort orto-fotos orto-fotos miljø-data fra det virkelige liv miljø-data fra det virkelige liv samt nutidens teknologi, samt nutidens teknologi, har vi fået en ægte øjenåbner - ikke mindst i natur- og miljøundervisningen.

44 44 Det gælder derfor om at samarbejde om at få de gode ideer op at stå og gjort tilgængelige. Dette kan fx ske via det internationale GLOBE-netværk, som GLOBE-Danmark er en del af.

45 45 © Fyns Amt © Fyns Amt -og en stor tak til landinspektør Claes Hviid. © Grundkort Fyn © Grundkort Fyn © COWI / Kampsax /MapInfo © COWI / Kampsax /MapInfo © KMS © KMS © Flemming Sigh, Odense Katedralskole og GLOBE-Danmark, UVM. © Flemming Sigh, Odense Katedralskole og GLOBE-Danmark, UVM.2004

46 46 Håber at I er blevet inspireret til at gå i gang ! Flemming Sigh ( www.FlemmingSigh.dk ) GLOBE-Danmark ( www.globe-denmark.dk ) - et program under Undervisningsministeriet. 2004 www.FlemmingSigh.dkwww.globe-denmark.dkwww.FlemmingSigh.dkwww.globe-denmark.dk


Download ppt "1 GIS i Gymnasiet på Fyn - en introduktion til brugen af Geografiske Informations Systemer i undervisningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google