Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Veje til Job – beskyttet beskæftigelse og førtidspensionister 4 projekter: Handijob – Jobcenter Østdanmark/finansieret af AMS 2007 - 2009 Fra beskyttet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Veje til Job – beskyttet beskæftigelse og førtidspensionister 4 projekter: Handijob – Jobcenter Østdanmark/finansieret af AMS 2007 - 2009 Fra beskyttet."— Præsentationens transcript:

1 Veje til Job – beskyttet beskæftigelse og førtidspensionister 4 projekter: Handijob – Jobcenter Østdanmark/finansieret af AMS 2007 - 2009 Fra beskyttet til støttet – Socialt Udviklingscenter/SUS /Satspuljemidler 2008 - 2009 Modelprojekt for Beskyttet Beskæftigelse – Rambøll/Servicestyrelsen 2008 – 2011 Førtidspensionister i Job – Discus/AMS 2010 - 2011 Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

2 Baggrunden for initiativerne: 2007 - et omdrejningspunkt i beskæftigelsesindsatsen: Strukturreformen – kommunerne overtager den specialiserede indsats (store dele af den) fra amterne, jobcentrene bliver en mægtig spiller. Overordnede diskurser: Fokus på de nye kommuners økonomi Højkonjunktur – fuld beskæftigelse Mangel på arbejdskraft hovedteam De syge bliver raske af at arbejde, alle der kan, skal ud på arbejdsmarkedet passiv forsørgelse Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

3 Projekt Handijob Finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen: dækker København, Sjælland, Lolland/Falster, Fyn og Bornholm. Bag projektet står Jobcenter Østdanmark – et samarbejde mellem 14 landsdækkende handicaporganisationer. Formålet med projektet er at øge interessen for og viden i i forhold til jobskabelse for mennesker med fysiske og psykiske handicap. Metode: at etablere kurser, værktøjer og netværk for de personer – fra de beskyttede værksteder og engagerede virksomheder – der skal arbejde med jobskabelse Målgruppe: typisk udviklingshæmmede Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

4 Handijob: Udbytte Etablering af aktør- netværk Etablering af kursusforløb for værkstedspersonale og jobkonsulenter Metoder til etablering af eksterne beskyttet beskæftigelse – dog manglede udvikling af metoder til fastholdelse Da projektet afsluttedes løb lidt ud i sandet. Nuværende status? Netværk findes vist stadig. Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

5 ”Fra beskyttet til støttet” Formål: at organisere indsatsen, så flere borgere med udviklingshæmning og sindslidelse får mulighed for et arbejde uden for de beskyttede værksteder. Deltagende kommuner: Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Odsherred, Skanderborg, Slagelse og Vejle Finansiering: Projektet er finansieret af satspuljemidlerne 2007 via puljen ”Udvikling af den kommunale organisering af beskyttet beskæftigelse for personer med handicap”, der blev udbudt som led i regeringens beskæftigelsesstrategi ”Handicap og job”. SUS som projektleder. Metode: 2 faser: 1 opbygning af kommunale politikker på området og en model til implementering. 2 udførelsesfase. Målgrupper: hver kommune finder primære målgrupper, typisk handicappede og sindslidende. Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

6 Resultater og effekter Deltagende kommuner fik fokus på egen politikudvikling og overblik over målgruppen og dens tilbud. Der blev udarbejdet et inspirationskatalog gennem projektet, hvor andre kommuner kan hente inspiration til politikudvikling, organisering og metoder samt ”gode råd” i forhold til målgruppen. Ballerup kommune oprettede en bibliotekscafé som følge af projektet med 11 støttede – tidligere beskyttede – ansatte og fik en pris for det. Strategi om at ”tage alle beskyttede hjem”. Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

7 Modelprojekt for Beskyttet Beskæftigelse Målsætning: at udvikle og afprøve en helhedsorienteret model for den kommunale indsats omkring personer med handicap i beskyttet beskæftigelse. På den måde er det muligt at fremme en udvikling, hvor flere personer med handicap opnår beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indhold: Modelprojektet omfatter udvikling, afprøvning og dokumentation af en model for den kommunale indsats vedrørende beskyttet beskæftigelse indenfor områderne: organisering, visitation, kompetenceudvikling i værksted og virksomhedsstrategi. Deltagende kommuner: Brøndby, Allerød, Haderslev, Hillerød og Horsens. Finansiering og udfører: Beskæftigelsesmininsteriet. Servicestyrelsen og Rambøll Management. Projektperiode: november 2008 til januar 2011 Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

8 Resultater og effekter I forhold til de to førstnævnte projekter er der en betydelig forskel i dokumentationsgraden og evalueringsrapporten. Tydeligt, at ambitionen med projektet har været, at der skulle kunne træffes politiske beslutninger på baggrund af projektets konklusion – den rigtige måde at bedrive beskyttet beskæftigelse på. Ikke med i rapporterne: at det oftest er et problem i kommunerne at der er skodder mellem f.eks. Social og handicap og Jobcenter, sådan at det er et problem for borgeren at flytte status mellem dem. Målsætning i forhold til realiteterne – den økonomiske recession. Dette afspejles i konklusionen, da en del af målsætningerne ikke opnås som følge af nedskæringer internt og ned hos samarbejdende virksomheder. Hvilket gør, at ovennævnte ambition ikke udfoldes. Skiftende diskurs: –Fra ”Der er brug for alle på arbejdsmarkedet” –Til ”udgifterne skal holdes nede” og ”reformer” Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

9 Førtidspensionister i Job Målsætning: At styrke indsatsen for og afprøve metoder til at få førtidspensionister ud på arbejdsmarkedet. Finansiering, forankring og tovholder: Beskæftigelsesministeriet, Jobcentrene i de 16 deltagende kommuner og Discus Projektperioden: April 2010 til september 2011. Metoder: –Breve ud til alle førtidspensionister under 40 med tilbud om mulighed for beskæftigelse –Klippekort til 5 timer med frikøbt jobcoach/jobkonsulent og hjælp til jobsøgning –Lokal eksponering –Mulighed for at lave særligt tilrettelagte forløb (f.eks. IT kurser) Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

10 Baggrund: Projektets baggrund: modelprojekt er en forløber, hvor nogle kommuner har deltaget. Her har man nået frem til flg forudsætninger: En øget informationsindsats om muligheden for job ved siden af pensionen skaber interesse for job blandt førtidspensionister. Førtidspensionister har brug for afklaring af egne ressourcer og jobønsker. Førtidspensionisternes behov for en indsats er forskellige. Der kan skabes job til førtidspensionister med de nødvendige hensyn. De fleste førtidspensionister, der ønsker et job, kommer med støtte fra en jobkonsulent i job med løntilskud. 1 ud af 10 førtidspensionister, der ønsker job finder ordinære deltidsjob Indsatsen kræver både politisk og ledelsesmæssigt fokus samt en praktisk indsats forankret i jobcentret. Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

11 Resultater og effekter Stigning i projektperioden af førtidspensionister i løntilskudsjob på ca. 6,5% (5.366 personer 1.kv. 2010 – 5.718 i 3. kv. 2011) Danmarks Statistik. I alt 352 personer. Mindre effekt end forventet (860 personer) i de 13 projekter/16 kommuner. Endeligt slutresultat ikke offentliggjort. Forskellige reaktioner fra deltagende kommuner: Nogle vil arbejde videre med området, mens andre afviser helt målgruppen som indsatsområde – ”Der er ikke noget i det for os!” citat kommunal tovholder fra jobcenter i projektkommune. Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

12 Hvad peger fremad? Ingen af projekterne har haft en effekt, der har været entydig eller har sparket røv. Er blevet fanget i skiftende diskurser, skiftende paradigmer. Det, der kommer til at få overordnet betydning fremover vil være (mit bud): Den endelige udformning af førtidspensions- og fleksreform, der kan få virkelig afgørende betydning for til fødekæden i forhold til § 103-området En fortsat økonomisk recession, hvor den offentlige finansiering af ordninger og tilskud vil blive gransket nøje. Set i lyset af, at der pt. ikke er mangel på arbejdskraft En mere ”moralsk” opfattelse af spørgsmålet om at ligge samfundet til last (jvnf. debatten om omkostningerne til handicappede) Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

13 Muligheder For aktørerne Mere markedsgørelse af området Innovativ tænkning Ændring fra produktionsorientering til udviklingsorientering (discount STU?) Hente inspiration fra eksisterende socialøkonomiske virksomheder (som er et vækstområde) Og ? Torben Kure-Deleuran Jan. 2012

14 Se mere om projekterne: Handijob: www.projekthandijob.dkwww.projekthandijob.dk Fra Beskyttet til støttet: bedst materiale findes på KLs hjemmeside, hvor man også kan finde SUSs ”Inspirationskatalog Fra beskyttet til støttet beskæftigelse. Som hæfte kan den bestilles hos SUS. Modelprojektet: www.servicestyrelsen.dkwww.servicestyrelsen.dk Førtidspensionister i Job: www.foertidspensionister-i-job.dk www.discus.dkwww.discus.dk Torben Kure-Deleuran Jan. 2012


Download ppt "Veje til Job – beskyttet beskæftigelse og førtidspensionister 4 projekter: Handijob – Jobcenter Østdanmark/finansieret af AMS 2007 - 2009 Fra beskyttet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google