Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Billedkunst C og B Gymnasiet og hf.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Billedkunst C og B Gymnasiet og hf."— Præsentationens transcript:

1 Billedkunst C og B Gymnasiet og hf

2 Timetal: Gymnasiet: 3 timer ugentligt i 1.g
HF: 3 timer ugentligt 1. år B-niveau som valgfag på 2. år: 5 timer ugentligt

3 Lærerne 2008 Ole Mortensen (pædagogikumskandidat, billedkunst og dansk) Mette Hjuler Hansen (lektor, billedkunst og musik) Bente Beck Sørensen (lektor, fagsekretær, billedkunst og engelsk)

4 Tre hovedområder: Flade (f.eks. tegning, maleri, grafik)
Skulptur og installationer Arkitektur

5 Fire perioder: Før 1400 1400 – 1750 Efter 1750 De seneste 5 år

6 Tre analytiske synsvinkler:
Formalanalyse (farver, komposition, rum..) Betydningsanalyse (”Hvad betyder det, at hun har en blå kappe på?” ”Hvorfor er der et kranie midt i opstillingen med noder og glas?”) Socialanalyse (kunstværkets placering i sammenhæng med tid og vilkårene for værket – ”hvem har bestilt det?” ”Hvad skal det bruges til?”)

7 På b – niveau: Mindst ét af følgende principper: Kuratering Museologi
Kunsthistoriografi

8 Praktisk Arbejde: Det praktiske arbejde understøtter forståelsen af teorien – teorien giver flere muligheder i det praktiske arbejde. Der arbejdes med forskellige gengivelsesstrategier.

9 Et eksempel: 1.q arbejder med komposition - statiske eller dynamiske billeder. Billedanalysen suppleres med opstillinger og fotografering, samt efterfølgende skitser af billederne – og diskussion af fotos og skitser…

10

11

12 Dynamik Statik

13 It i billedkunst kan være:
Kommunikationsmiddel Udtryksmiddel Billedreproduktion Informationssøgning Kunstnerisk billedmedie

14 b – niveau: projektarbejde
Mod slutningen af året bruges 15 % af den samlede uddannelsestid (ca 20 lektioner) til et selvstændigt, individuelt projekt med udgangspunkt i et tema, der har været behandlet i undervisningen. Der arbejdes sammenhængende med praktiske og teoretiske elementer.

15 ”Ud af Huset” En del af fagets timer med praktisk arbejde kan foregå uden for billedkunstlokalet – ud i naturen omkring skolen, i byen for at fotografere osv. I billedkunst er der god mulighed for at komme på ekskursioner til udstillinger mm., og på studieture, hvor faget indgår i tværfagligt samarbejde. Skive Gymnasium er i færd med at etablere et projekt-samarbejde med Skive Kunstmuseum om en række (bl.a.virtuelle) undervisningsforløb.

16 Faglige mål, c-niveau, (og b-niveau i parentes):
Kursisten/eleven skal kunne Skelne (b: forklare forskellen) mellem personlig og analytisk tilgang til et kunstværk Analysere og fortolke billedmateriale (b: samle analyseresultater i tolkende og perspektiverende konklusion) (b: anvende væsentlig kunstvidenskabelig terminologi) Løse elementære visualiseringsopgaver (b: vælge blandt metoder/strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne billeder) Forstå kunstfaglige tekster Beskrive (b: forklare) udvalgte kunsthistoriske perioders væsentligste træk (b: og analytisk sammenholde værker fra forskellige perioder) Kommunikere om og v.hj.a. visuelle udtryk

17 Eksamen c - niveau: I løbet af året udarbejdes en portfolio, der indeholder researchmateriale, praktiske opgaver, billedeksempler, tekstmateriale mm. Med udgangspunkt i elevens/kusistens portfolio stilles en eksamensopgave, hvor egne værker såvel som reproduktioner indgår. Der er 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination

18 Eksamen b - niveau: 1. Eksaminanden redegør for opgaven med udgangspunkt i portfolioen. 2. Redegørelsen uddybes i efterfølgende samtale. 3. (sidste 1/3 af tiden): Eksaminanden præsenterer sit projekt, efterfølgende er der uddybende samtale. Der vælges mellem en prøveform med 60 min.s forberedelse og én med 48 timers forberedelse. I begge tilfælde er eksaminationstiden 30 minutter.

19 Der gives én samlet karakter.
Bedømmelsen: Der lægges vægt på, at eksaminanden kan redegøre for emnet ud fra eget praktisk og teoretisk arbejde og kan beskrive (b: forklare) udvalgte kunsthistoriske perioders væsentligste træk ud fra eksempler fra portfolioen. (b: samt referere til kunstens rolle i samfundet i de pågældende perioder). Der gives én samlet karakter.

20 Hvorfor billedkunst? Du lærer at beskrive og analysere kunst, så du kan komme med et kvalificeret og velargumenteret bud på, hvordan et kunstværk virker, og hvorfor du synes, det er godt eller dårligt. Den viden og det ”værktøj”, du får, gør dig i stand til at forholde dig til den strøm af vidt forskellige visuelle indtryk, vi får hver dag. Du lærer selv at arbejde praktisk med en række kunstneriske udtryk. Du kan bruge din viden fra billedkunst i en lang række andre fag – dansk, historie, samfundsfag, sprogfag, kulturfag, oldtidskundskab, matematik… Du oplever dig selv og dine kammerater på en helt anden måde end i andre fag, og…

21 Du har det sjovt, imens du lærer!

22 Hvis du vil have flere detaljer om, hvad de to niveauer rummer, så gå ind på ovenstående adresse - Vælg ”gymnasiale uddannelser” i menuen. Her kan du i fagrækken finde billedkunst beskrevet – både som hf- og som gymnasiefag. .


Download ppt "Billedkunst C og B Gymnasiet og hf."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google