Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trykluftforbrugere & energiforbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trykluftforbrugere & energiforbrug"— Præsentationens transcript:

1 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Valg af trykluftforbrugere

2 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Valg af trykluftforbrugere Trykluften udnyttes optimalt når alle forbrugerkrav til trykluft er de samme.

3 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Valg af trykluftforbrugere Trykluften udnyttes optimalt når alle forbrugerkrav til trykluft er de samme. Er forbrugerkrav til trykluften forskellige, er det nødvendigt med det højeste trykniveau.

4 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Valg af trykluftforbrugere Trykluften udnyttes optimalt når alle forbrugerkrav til trykluft er de samme. Er forbrugerkrav til trykluften forskellige, er det nødvendigt med det højeste trykniveau. Trykket til forbrugere med lavere trykkrav skal reduceres.

5 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Valg af trykluftforbrugere Trykluften udnyttes optimalt når alle forbrugerkrav til trykluft er de samme. Er forbrugerkrav til trykluften forskellige, er det nødvendigt med det højeste trykniveau. Trykket til forbrugere med lavere trykkrav skal reduceres. Reduktionen giver et energitab svarende til tryktabet.

6 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Simulering af forbrugere med forskellige trykkrav

7 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Simulering af forbrugere med forskellige trykkrav

8 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Simulering af forbrugere med forskellige trykkrav 10 4 2 1 7 9 3 8 6 5

9 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Simulering af forbrugere med forskellige trykkrav Luftforbrugerne er koblet til rør 5-10 Forbruger 6 er den eneste der får det rigtige tryk forbrug 37,2 % Resterende 62,8 % får for højt truk, hvilket vil sige et for stort energitab. 2 bar er for højt et overtryk. Det ville være mere energiøkonomisk at dele nettet op i tre netsektioner. Et med 6 bar Et med 7 bar Et med 8 bar

10 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Udgangspunkt Forbruger 1-4 kræver lufttryk p =6 bar Forbruger 5 kræver lufttryk p =8 bar

11 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Forbrugerkrav 8,0 bar

12 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Forbrugerkrav 8,0 bar Trykfald over luftbehandling 0,5 bar

13 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Forbrugerkrav 8,0 bar Trykfald over luftbehandling 0,5 bar Kompressortryk min. 8,5 bar

14 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Forbrugerkrav 8,0 bar Trykfald over luftbehandling 0,5 bar Kompressortryk min. 8,5 bar Energibehovet kan beregnes ud fra kompressorformlen

15 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: forbrugere med forskellige trykniveau Forbrugerkrav 8,0 bar Trykfald over luftbehandling 0,5 bar Kompressortryk min. 8,5 bar Energibehovet kan beregnes ud fra kompressorformlen Energibehovet er beregnet til P = 169 kW

16 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eksempel: Alternativ løsning Nettet opdeles i 2 net med to kompressorer eller som et net med boostkompressorer til at hæve trykket fra 6 til 8 bar Energibehovet er beregnet til P = 147 kW Energibesparelse 13%

17 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Fornuftig placering af forbrugerne

18 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Fornuftig placering af forbrugerne For at undgå for store tryktab bør: Store forbrugere placeres tæt på kompressoren

19 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Fornuftig placering af forbrugerne For at undgå for store tryktab bør: Store forbrugere placeres tæt på kompressoren Forsynes direkte fra hovedledningen eller have sin egen hovedledning

20 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Fornuftig placering af forbrugerne For at undgå for store tryktab bør: Store forbrugere placeres tæt på kompressoren Forsynes direkte fra hovedledningen eller have sin egen hovedledning Øvrige forbrugere bør være tilsluttet et ringnet

21 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Fornuftig placering af forbrugerne For at undgå for store tryktab bør: Store forbrugere placeres tæt på kompressoren Forsynes direkte fra hovedledningen eller have sin egen hovedledning Øvrige forbrugere bør være tilsluttet et ringnet Er der i perioder behov for store luftmængder der vil skabe trykfald, kan der placeres decentrale luftbeholdere ved forbrugeren.

22 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eks.uden brug af decentrale luftbeholdere Trykket kan ikke holdes på 7,5 bar

23 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Eks.Ved brug af decentrale luftbeholdere Trykket kan holdes på 7,5 bar Trykket kan sænkes til 7,4 bar

24 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Forbrugernes afhængighed af trykket Overordnet set stiller hovedparten af trykluftforbrugere nedenstående krav

25 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Forbrugernes afhængighed af trykket Der skelnes mellem trykluftforbrugere med: 1 lineære aktuatorer og dyser 2 Pneumatiske motorer 3 Dyser

26 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Forbrugernere med lineære aktorer Enkeltvirkende lineær aktuator Dobbeltvirkende lineær aktuator

27 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Betydning af tryk ved dobbeltvirkende aktuator Tilgangstryk = 8 bar Aktuator krav = 6 bar Da aktuatoren hele tiden bruger samme volumenstrøm betyder det at trykluftforbruget ved 6 bar er 75% af trykluftforbruget ved 8 bar P1 = overtryk (8 bar) P2 = overtryk (6 bar) 1 = massefylde (8 bar) 2 = massefylde (6 bar) Ved at sænke/reducere trykket til 6 bar, kan der spares 25 % af luftforbruget og hermed energiforbruget.

28 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Pneumatiske motorer Arbejdsevnen afhænger meget af trykket

29 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Dysers effektivitet Dysers energiforbrug stiger forholdsvis meget ved en forholdsvis lille stigning i henholdsvis trykket og/eller hularealet

30 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Konklusion

31 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Konklusion Det er vigtigt at vælge signe luftforbrugere med omhu, idet et forkert valg kan medføre et stort ”spild”-energiforbrug

32 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Konklusion Det er vigtigt at vælge signe luftforbrugere med omhu, idet et forkert valg kan medføre et stort ”spild”-energiforbrug Det er vigtigt at distributionssystemet er dimensioneret så forbrugerne får deres nominelle tryk.

33 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Konklusion Det er vigtigt at vælge signe luftforbrugere med omhu, idet et forkert valg kan medføre et stort ”spild”-energiforbrug Det er vigtigt at distributionssystemet er dimensioneret så forbrugerne får deres nominelle tryk. For lille forbrugertryk går ud over ydeevnen.

34 Trykluftforbrugere & energiforbrug
Konklusion Det er vigtigt at vælge signe luftforbrugere med omhu, idet et forkert valg kan medføre et stort ”spild”-energiforbrug Det er vigtigt at distributionssystemet er dimensioneret så forbrugerne får deres nominelle tryk. For lille forbrugertryk går ud over ydeevnen. For stort forbrugertryk øger energitabet

35 Slut


Download ppt "Trykluftforbrugere & energiforbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google