Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patenter hvorfor nu det og hvordan?. 2  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvem er manden –Peter Horn Møller –cand. scient, PhD i biokemi –patentkonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patenter hvorfor nu det og hvordan?. 2  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvem er manden –Peter Horn Møller –cand. scient, PhD i biokemi –patentkonsulent."— Præsentationens transcript:

1 Patenter hvorfor nu det og hvordan?

2 2  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvem er manden –Peter Horn Møller –cand. scient, PhD i biokemi –patentkonsulent –afdelingsleder for Life Science & Chemistry-afdelingen –partner

3 3  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Denmark Plougmann & Vingtoft Sundkrogsgade 9 DK - 2100 Copenhagen Ø +45 33 63 93 00 Germany Plougmann & Vingtoft GmBH Bayerstrasse 83 D - 80335 Munich +49 89 5155 543 Norway Plougmann & Vingtoft Norway Lille Grensen 5 NO - 0104 Oslo +47 22 00 74 30 Plougmann & Vingtoft Åboulevarden 23 8100 Aarhus C +45 87 32 18 00

4 4  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Vi bruger hovedet og ikke musklerne –Et land uden betydelige råstoffer burde være rigt på immateriel kapital

5 5  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvad er det vi skal høre om? –IPR (Intellectual Property Rights): –Patenter –Varemærker –Brugsmodeller –Designs –hemmelig know-how –ophavsret

6 6  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 og så tænker du straks... § § § § § § § § § § § § § § § jeg skulle være blevet hjemme!

7 7  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 MEN § § § § § § § § § § § § § § §

8 8  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 MEN $ $ $ $ § $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

9 Opfindelsesbegrebet

10 10  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvad kan patenteres? –Patentlovens § 1, stk. 1: –Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt. Opfindelser kan patenteres på alle teknologiske områder.

11 11  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvad kan patenteres? –Patenlovens § 2, stk. 1: –Patent meddeles kun på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, og som tillige adskiller sig væsentligt derfra.

12 12  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Opfindelsesbegrebet Opdagelse  opfindelse

13 13  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Opfindelsesbegrebet –Den patenterbare opfindelse er reproducerbar –Den skal kunne beskrives - og skal være beskrevet - så at en fagmand på grundlag af patentansøgningen kan udøve den –Opfindelsen behøver ikke være ”forstået” af opfinderen.

14 14  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Opfindelsesbegrebet –Dokumentation i patentansøgningen af gennemført udøvelse er ikke et krav for patenterbarhed (men enablement er) –man vil jo som regel ikke ”dokumentere” fx en kran, en bro, en atombombesprængning til fjernelse af gletschere

15 15  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 ”Anses ikke som opfindelser” –Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr –”Europæisk” undtagelse, der ikke findes i USA og heller ikke i en række andre vigtige lande. Kan omgås og må derfor ikke give anledning til at patentering undlades

16 Patenterbarhedskriterier Nyhed

17 17  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 4 patenterbarhedskriterier –Nyskabelsen skal kunne udnyttes industrielt –Den må ikke være undtaget fra patentering –Nyskabelsen skal kunne udnyttes må ikke være undtaget fra patentering –Nyskabelsen skal være objektiv ny

18 18  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Nyhed –Nyhed er en objektiv kvalitet, der er en betingelse for, at et patentkrav er gyldigt –Nyhed kvantificeres ikke - enten er den der, eller også er den der ikke!

19 19  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Nyhed med andre ord –Nyhed foreligger hvis det kan konstateres og udtrykkes at opfindelsen, således som den er defineret i patentkravene, ikke er identisk med noget kendt fænomen

20 20  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 –enhver form for kommunikation af det identiske fænomen (eller et underbegreb) når denne kommunikation ville kunne gøre fænomenet (eller underbegrebet) kendt for en ubestemt kreds af personer Absolut global nyhed ødelægges af

21 21  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 De bedste kandidater –til at ødelægge en opfindelses nyhed er Opfinderen og ansøgerfirmaet

22 22  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Manøvrér dine konkurrenter ud af det mest profitable marked

23 23  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Manøvrér dine konkurrenter ud af det mest profitable marked –Cases baseret på én opfindelse –forskellige varianter af hvordan man ikke skal gøre –hvordan man kan få en optimal position

24 24  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Der var engang....

25 25  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 en mand der hed Ole

26 26  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 En dag fik Ole en idé!

27 27  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Han opfandt –An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an anchoring part and an insertion part with a common longitudinal axis, the exterior surface of the anchoring part defining one or more axially and periferally extending protrusions which have such a shape that when the fastening means is turned around its longitudinal axis, they will contribute to insertion of the anchoring part in the object.

28 28  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Han opfandt

29 29  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 En klar forbedring af opfindelsen

30 30  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 I øvrigt et produkt der allerede var opfundet af Søren Søren Øm og Sønner

31 31  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvordan man ikke skal gøre (1) –Fortælle sine venner og kollegaer om opfindelsen - og da slet ikke fortælle noget til S.Øm & Sønner –Blot begynde at producere og “markedføre”

32 32  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Fordi –S. Øm & Sønner kan kopiere produktet helt lovligt –S. Øm & Sønner har større markedkapacitet og kender allerede markedet

33 33  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Derfor –Kopierer Søren selvfølgelig skruen og udkonkurrerer Ole

34 34  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 En idé er ikke din egen før den er beskyttet!

35 35  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvordan man ikke skal gøre (2) –Ole har hørt om Svend der har slået sig ned som patentrådgiver

36 36  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Ole og Svend udarbejder en patentansøgning

37 37  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Som kun og kun beskriver

38 38  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Patentering uden strategi Produktet

39 39  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Patentering uden strategi Patentet

40 40  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Patentering uden strategi Tidligere publikationer/kendte produkter Patentet

41 41  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Patentering uden strategi Patentet Videreudviklinger af vores produkt

42 42  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Mulighed for licens Patentet Videreudviklinger af vores produkt

43 43  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvordan man får en optimal beskyttelse –Sikre en beskyttelse af konceptet, fx ved den generiske beskrivelse: –An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an anchoring part and an insertion part with a common longitudinal axis, the exterior surface of the anchoring part defining one or more axially and periferally extending protrusions which have such a shape that when the fastening means is turned around its longitudinal axis, they will contribute to insertion of the anchoring part in the object.

44 44  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvordan man får en optimal beskyttelse –Beskriv fremgangsmåde til fremstilling af skruen, fx –A method for producing a fastening means according to claim 1 from a rod-shaped metal blank, comprising forming the protrusions on the exterior surface of the anchoring part by plastic deformation of the metal material of the blank. –Beskriv også anvendelsen af skruen (så godt som vi kender den allerede nu, men tænk også i fremtidige anvendelser)

45 45  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Så længe patentet er i kraft kan ingen - uden patenthaverens tilladelse - kommercielt:

46 46  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Anvende skruer –fx tømrere, mekanikere, maskinproducenter, møbelfabrikker, computerproducenter, etc. –producere skruer –skrueproducenter

47 47  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –sælge skruer –fx isenkræmmere, trælast, skrueproducenter, skrueimportører –importere skruer –skrueimportører

48 48  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Tilbyde skruer til salg –fx skrueproducenter, eksportører, isenkræmmere –være i besiddelse af skruer med noget af det ovenstående for øje –alle ovenfor nævnte grupper

49 49  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –sælge eller tilbyde skruefremstilligsmaskiner –fx maskinproducenter, maskinforhandlere and maskinimportører

50 50  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Sælge eller tilbyde metalstænger der er specielt egnede til fremstilling af skruer når vedkommende ved at køberen vil producere skruer af metalstængerne –fx metalimportører, metalforhandlere og producenter af metalstænger

51 51  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Sælge eller tilbyde almindelige metalstænger der ikke er specielt egnede til fremstilling af skruer, hvis vedkommende opfordrer køberen til at fremstille skruer af metalstængerne –alle ovenfor nævnte grupper

52 52  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Effekten af patentet –Men alle må - uden tilladelse fra patenthaveren - forske og udvikle nye skruer og patentere disse nye typer af skruer og måder til at fremstille dem

53 53  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 NB NB NB –Det samme kan ske for dig!

54 54  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Dominans Vores patent Andres patentrettigheder Jern

55 55  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Nyudvikling?

56 56  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Nyudvikling? JA

57 57  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Yderligere udvikling

58 58  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Med den rette strategi

59 59  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Ender Ole som en holden mand!


Download ppt "Patenter hvorfor nu det og hvordan?. 2  Plougmann & Vingtoft a/s, 22 November 2014 Hvem er manden –Peter Horn Møller –cand. scient, PhD i biokemi –patentkonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google