Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen og ”FUF”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen og ”FUF”"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen og ”FUF”
Oplæg ved Vibeke Post Madsen Skolechef Frederikshavn Kommune FUF 25. marts 2014

2 FUF som en del af skolereformen
jf. reformens ambitioner variation, bevægelse, samarbejde, lokalsamfundet, bevægelse, talentforløb, innovation, udvikle læringsmiljøer, brug af andre kompetencer, trivsel, fagligt løft mm. Ift. vores udmøntning / arbejdsgrupper, projekter mm PUC, videndeling og vejledning Den åbne skole Folkebibliotek og skolebibliotek Idræt og bevægelse Efter skoletid (”Rudersdal”-modellen) ”Danmark Læser” udvikle SFOernes tilbud mm.

3 Folkeskolens rolle …skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. …skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. …skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

4 Reformens tre mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis

5 Skolebestyrelsen Ny sammensætning:
Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at, sammensætning af skolebestyrelserne sker således: 7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt de personer der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen 2 medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt skolensmedarbejdere 2 elev repræsentanter, valgt af og blandt eleverne på skolen 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv – udpeget af den valgte bestyrelse 1 repræsentant fra de lokale foreninger – udpeget af den valgte bestyrelse

6 Hvad skal gøre en god skole bedre…?
Bl.a.: flere timer, flere fag variation og motivation opfølgning og test andre kompetencer ind i skolen andre læringsmiljøer / læringsmåder andre opgaver / synsvinkler nye samarbejder og partnerskaber bygge på viden og evidens


Download ppt "Skolereformen og ”FUF”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google