Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repetition i 3.C Dansk 2010-2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repetition i 3.C Dansk 2010-2013."— Præsentationens transcript:

1 Repetition i 3.C Dansk

2 VIGTIGT!!! Det centrale til eksamen er jeres analyse af den pågældende ukendte tekst (tekster) og ikke oplægget. I er i løbet af de tre år på hhx blevet trænet i at analysere tekster i dansk, ikke i kun at lave oplæg. Oplæg har udgjort en lille del af jeres danskundervisning, men det centrale er at ANALYSERE DANSKFAGLIGE TEKSTER Oplægget SKAL være der til eksamen, og det skal stå SKARPT, men det mest centrale er, at I formår at analysere og fortolke samt perspektivere den/de tekst(er), som I har trukket og så kombinere det med jeres viden inden for det pågældende fokusområde (det som I fortæller noget om i jeres oplæg). EKSAMEN

3 De 7 fokusområder Sprog og kommunikation Identitet?
Litteraturhistorie: Romantik og modernisme DMG og Darwin Mediehistorie Tendenser i samtiden Kortfilm I undervisningsbeskrivelsen i dansk på lectio kan I se de tekster, som vi har læst i forbindelse med de 7 områder. Følgende link er til undervisningsbeskrivelsen. https://www.lectio.dk/lectio/43/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?holdelementid= De 7 fokusområder

4 1. Sprog og kommunikation
Argumenterende tekster: taler, artikler, læserbreve, essays samt skønlitterære tekster: digte/sange. I skal have styr på: Argumentationsanalyse, appelformer og argumentmetoder Kommunikationsanalyse (En tales disposition) (Retoriske virkemidler/kneb) Digtanalyse Grammatiske betegnelser Sætningsopbygning (hel-/ledsætning, for-/bagvægt, sideordnede-/underordnede sætninger) Ordvalg (karakterisere sproget), talesprog/skriftsprog, tekstens stil, billedsprog. Ungdomssprog og ungdomskultur. Tekst fra det kulturelle område på følgende link: Derudover skal I være bevidste om genren, herunder hører blandt andet samtlige journalistiske genrer. VIGTIGT at I IKKE fortæller om jeres mening om et emne, men i stedet analyserer og beskriver en pågældende teksts sagsfremstilling. 1. Sprog og kommunikation

5 Tekster: kunstværker + skønlitterære tekster – noveller, uddrag af romaner, samt digte og essays.
I skal her kunne: Analysere og fortolke tekster. Anvende Freuds psykoanalyse og forsvarsmekanismer i analysen af en tekst. Beskrive, hvad identitet er, og hvordan man skaber en identitet (ses i litteraturen). Her kan I se det ark, som jeg har lagt om identitet til eleverne på padlet. Der står en del godt om identitetens fire niveauer mv. Karakterisere de optrædende personers udvikling eller mangel på samme. I oplægget kan I fx sige noget overordnet om, hvad ordet identitet betyder. Hvordan skaber man en identitet? Hvordan skabes en identitet i litteraturen? Hvem var Freud, og hvilken funktion havde hans psykoanalyse – hvordan anvendes den i analysen af danskfaglige tekster? De fire niveauer osv. 2. Identitet?

6 Tekster: kunstværker + skønlitterære tekster – noveller, uddrag af romaner, samt digte og essays.
I skal kunne: Analysere og fortolke tekster i relation til den periode, som de er skrevet i. I skal vide noget om perioderne, der kommer forud for den pågældende periode, og hvad der kommer efter. I oplægget kan I evt. sige noget overordnet om litteraturhistorien som konstruktion. Hvad er en litteraturhistorie? Og så fortælle noget om perioden, som jeres tekst er skrevet i (set i relation til det, der kommer både før og efter). Jeg har scannet sider fra Krydsfelt om litteraturhistorie (ses på padlet), som jeg har haft udleveret til jer tidlige – blot til dem, der ikke kan finde det. Gode ide med en hjemmelavet tidslinje. 3. Litteraturhistorie

7 De litteraturhistoriske perioder
Oldtiden indtil ca. 1050 Middelalderen Renæssancen Barokken Oplysningstid Romatik Det moderne Gennembrud Symbolisme og realisme Modernisme og socialrealisme Hereticadigtning og eksistentialisme = Modernisme Konfrontation og virkelighed Skrifttematik og samfundskritik Firserpoesi og fabulerende prosa Tendenser i samtiden: Minimalisme og grotesker genrehybrider og fiktionseksperimenter efter 2000 De litteraturhistoriske perioder

8 Tekster: kunstværker + skønlitterære tekster – noveller.
I skal kunne: Analysere og fortolke teksterne/kunstværkerne. Redegøre for samfundsudviklingen i perioden (se det i relation til det der kommer før og efter). Redegøre for Darwins teori og påvirkning på samfundet. Nævne de mest centrale forfattere samt deres skrivestil (Henrik Pontoppidan, Herman Bang, George Brandes, Amalie Skram, Knut Hamsun, J.P. Jacobsen (udtales I.P. Jacobsen), Henrik Ibsen og August Strindberg. Analysere og fortolke tekster/kunstværker i relation til perioden Det moderne gennembrud. I skal kunne karakterisere teksterne/kunstværkerne i forhold til deres stilart (realistisk, impressionistisk, naturalistisk). AT SÆTTE PROBLEMER UNDER DEBAT (Brandes) Se s i Saxo om perioden og forfattere (husk også, at I skal vide lidt om det der kommer før og efter DMG). 4. DMG og Darwin

9 Tekster: : artikler, reklamefilm, reklamebilleder, blogs, essays, radioklip (podcast).
I skal kunne: Redegøre for og analysere samtlige genrer (herunder kunne inddrage filmiske virkemidler som vi har arbejdet med under fokusområdet, Kortfilm). Kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse og appelformer mv. = de samme ting som I også skal kunne under det sproglige område (se slide om dette). Redegøre for den mediehistoriske udvikling og se teksten/teksterne i dennes kontekst. Have styr på de forskellige nyhedsmedier og aviser og hver deres karakteristika. Reklamernes historie = godt at kigge på. Massemedierne = Den fjerde statsmagt = diskussion. Til oplægget er det godt at begynde med at sige noget om, hvad medier er og hvordan medierne har udviklet sig = mediernes historie og så snævre det ind mod den teksttype, som I har trukket og så sige lidt om dennes historie. Hvad betyder ordet medie…? 5. Mediehistorie

10 Mediehistorie – nyttigt link!!!
Jeg har på analysecentralen lagt et link til en padlet, som Camilla og jeg har lavet i forbindelse med et forløb i mediehistorie i 2.G i dette skoleår. Vi har ikke arbejdet med et kompendie, vi har i stedet lagt samtlige tekster ud på padlet’en, så her kan I finde alt muligt godt om medier og nyhedskriterier, kommunikationsmodeller osv. Gå på opdagelse!!! Mediehistorie – nyttigt link!!!

11 Tekster: kunstværker + skønlitterære tekster – noveller.
I skal kunne: Analysere og fortolke teksterne/kunstværkerne. Redegøre for samfundsudviklingen i perioden. Nævne de mest centrale forfattere samt deres skrivestil Analysere og fortolke tekster/kunstværker i relation til tekstens samtid. I skal kunne karakterisere teksterne/kunstværkerne i forhold til deres stilart. 6. Tendenser i samtiden

12 7. Kortfilm Tekster: kortfilm I skal kunne:
Foretage en analyse og en fortolkning af en kortfilm. Herunder hører filmens indhold og filmens form (filmiske virkemidler). Genrebestemme filmen og fortælle noget overordnet om kortfilm (oplæg). Herunder skal I kunne redegøre for forskelle og lighederne mellem kortfilm, novellefilm og spillefilm. Til oplægget – hvad er en kortfilm? Redegøre for Raskins 7 parametre (kort). 7. Kortfilm

13 Fælles for ALLE fokusområder
I skal ved samtlige fokusområder: Holde et oplæg på max 4-5 minutter om fokusområdet. Begynd bredt og snæver ind. Analysere den pågældende ”tekst”. Foretage en DANSKFAGLIG perspektivering i relation til det pågældende fokusområde og meget gerne derefter andre fokusområder! Fælles for ALLE fokusområder

14 Hovedværker Jakob Ejersbo: Eksil (2009)
Peter Høeg: De måske egnede (1993) Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879) David Lagercrantz: Jeg er Zlatan Ibrahimovic (2012) En sammenlignende analyse af: Mads Matthiesen: Dennis (2007) - kortfilm Mads Matthiesen: 10 timer til paradis (2011) – spillefilm Aaron Sorkin (manuskriptforfatter), Ben Mezrich (roman 2009), David Fincher (instruktør): The social network (2010) (Filmen: Sult (1966) – baseret på roman af Knut Hamsun fra 1890) Hovedværker

15 I skal som forberedelse til eksamen hjemme have lavet et oplæg til hvert fokusområde. Oplægget skal være på mellem 3-5 min. – ikke mere! Det behøver IKKE at være et power point-slide, det kan sagtens være et ”siddende” oplæg, som I holder. Begge dele er lige gode, og I skal gøre det, som I føler jer mest trygge ved og sikre på. Selve oplægget SKAL tones ved forberedelsen, dvs. det skal tilpasses det emne/den teksttype, som I trækker. Begynd bredt ved at sige noget overordnet om fokusområdet (fx sprog og kommunikation: hvad er sprog og hvordan kommunikerer vi sammen? Hvad kan sproget? Derefter toning efter teksttype…). Eksamensoplæg

16 Analyse og fortolkning
Husk, at I skal analysere og fortolke det ukendte tekstmateriale – ligesom vi gør det i dansk normalt. Hav en struktur, og sørg for at komme omkring alt det centrale, som teksten rummer. I skal gøre, som I plejer – kom omkring de ting, som en normal analyse skal indeholde (træn jer i det i denne uge). Få styr på de tekster, som vi har læst i løbet af de tre år, og sæt jer gerne og hjælp hinanden med at huske og repetere teksterne. Bevæg jer på alle de taksonomiske niveauer… redegør, analyser og perspektiver. Skulle det ske, at I har læst teksten i forbindelse med DIO, SRP, 9. klasses eksamen eller andet, så knyt sylten og brillér! Analyse og fortolkning

17 Til eksamen trækker I en ukendt tekst
Til eksamen trækker I en ukendt tekst. I har 60 minutters forberedelse, og eksaminationen varer 30 minutter inklusiv votering. Forberedelsen begynder, når I træder ind og trækker spørgsmålet. Ved eksaminationen skal I regne med ca. 25. minutter med censor og mig  I fortæller, hvad I er kommet frem til i jeres analyse og fortolkning af teksten og derefter laver I en perspektivering. Først når I er færdige, stiller vi spørgsmål. Det kan også være, at jeg stiller et par opklarende spørgsmål undervejs. Hvis I er seje, og hvis det kører, så kan I selv styre hele eksaminationen… Der er INGEN internetadgang, så slå jeres wifi fra og aflever jeres mobiler, inden I går ind til forberedelsen!!! Selve eksamen

18 Disposition til forberedelsen
Lav hjemme en plan over, hvor lang tid I til forberedelsen vil bruge på at: tone oplægget (jeg vil råde jer til ca. 5 minutter) læse/se teksten/teksterne (vigtigt at nå!!!) analysere og fortolke (det gør I også mens I læser) lave en perspektivering (gerne både til fokusområdet og et andet fokusområde). Husk at have minimum tre citater, som I henviser til ved eksaminationen (citaterne underbygger jeres analyse). Disposition til forberedelsen

19 Disposition til eksamen
Lav en disposition, som I læser/viser/gennemgår for censor og mig, inden I begynder jeres oplæg om fokusområdet. Derved får vi et overblik over, hvad vi kan forvente os af jer, og så kommer vi ikke til at afbryde, hvis vi kan se, at I kommer omkring det punkt senere. Disposition til eksamen

20 Eksamen – bare en analyse for og med mig 
Husk at smile  Lav evt. en power pose, inden I skal ind – det virker! Ved jeres analyse af teksten, så husk at kig censor og mig i øjnene – læs ikke op fra computeren, og gem jer ikke bag den. Rolig nu – det er bare mig, som I skal snakke med i 25 minutter. Hverken censor eller jeg bidder Jeg glæder mig, og jeg er sikker på, at I nok skal gøre det godt. Eksamen – bare en analyse for og med mig 


Download ppt "Repetition i 3.C Dansk 2010-2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google