Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gør modspilleren til medspiller Landmændene, myndigheder, naturfredningsforeningen, m.fl. Irene Wiborg Videncentret for Landbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gør modspilleren til medspiller Landmændene, myndigheder, naturfredningsforeningen, m.fl. Irene Wiborg Videncentret for Landbrug."— Præsentationens transcript:

1 Gør modspilleren til medspiller Landmændene, myndigheder, naturfredningsforeningen, m.fl. Irene Wiborg Videncentret for Landbrug

2 Indhold Nu-situationen Dialog om hvad? Hvad er guleroden? Hvem skal indgå i dialogen? Fleksibelt og lokalt Har vi en model? Opbakning fra baglandet

3 Nu-situationen som udtrykt af Natur og Landbrugskommissionens medlemmer: "kompleks og uigennemskuelig for den enkelte landmand, der oplever reguleringen som en spændetrøje uden frihedsgrader og fleksibilitet til at finde egne løsninger der lever op til de krav, som skal opfyldes."

4 Lovkatalog for indeværende Folketingssamling ”Der vil på denne baggrund blive foreslået et ændret plankoncept, som skal sikre en smidigere, enklere og mere effektiv planlægning og med fokus på inddragelse af interessenter på området”

5 Hvordan findes løsninger der sikrer frihedsgrader og fleksibilitet? Løsninger til gensidig tilfredshed hos både landmanden, miljøet og myndighederne Det kræver en platform for dialog - vi har erfaringer fra både Danmark og vores nabolande med at udvikle koncepter der skaber gensidig tilfredshed

6 Bedriften Hver ejendom indeholder sine muligheder og begrænsninger Kastrup Luftfoto

7 Fra landbrug til opland og hvert opland indeholder også sine muligheder og begrænsninger

8 Gulerod for dialog - gennemførlighed af fælles mål smidig implementering (myndigheder) større handlefrihed, fleksibilitet (landmænd)

9 Eksempel fra svenske pilotområder

10 Ingen oversvømmelse Økonomi i produktionen Varieret natur og landskab Biodiversitet Vandkvalitet Mange: Borgere Landmænd Myndigheder Vandmyndigheder Borger Naturmyndigheder Naturorganisationer Landmand …..

11 Konstrueret vådområde Buffer der reducerer risiko for oversvømmelser Vand-reservoir til vanding Biodiversitet i landskabet Vandrammedirektivet: God status for vand Andet: Rekreation Jagt Landskabs værdier Eksempel på win-win

12 Hvordan findes løsninger der giver mening for alle? Udgangspunkt i de lokale problemer De, der har noget på spil, involveres Alles viden inddrages, hvorved løsninger bliver mere solide Alle er fleksible og klar til at ændre på rutiner uden at ændre grundlaget for, hvorfor man f.eks. er landmand/myndighed.. Opbakning til løsninger i baglandet og dermed sikre inddragelse af bagvedliggende viden

13 Vi har eksempler fra flere Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet”


Download ppt "Gør modspilleren til medspiller Landmændene, myndigheder, naturfredningsforeningen, m.fl. Irene Wiborg Videncentret for Landbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google