Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprog er fremtiden. Fokus på sprogtalenterne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprog er fremtiden. Fokus på sprogtalenterne."— Præsentationens transcript:

1 Sprog er fremtiden. Fokus på sprogtalenterne.
Astrid von der Ohe, Nina Andersen, Susanne Nerup, Jakob Lavrsen

2 Hovedformålet at styrke og italesætte elevernes faglige og metodiske refleksionsniveau at strukturere talentarbejdet at motivere at give konkrete idéer til øvelser og opgaver talenttwist – for at hjælpe læreren at opfordre til kontinuitet og progression i talentarbejdet Nyskabende, muligt, ejerskab

3 Strukturen De tre dele 1. Eleven på egen hånd - INDIVIDUELT 2. Når elever arbejder SAMMEN 3. Talentundervisning uden for den daglige undervisning - EKSTERNT I de næste slides refererer jeg til først elevens på egen hånd.

4 1. 1 Det didaktiske grundlag
Evalueringssamtaler Anerkendelse og selvrefleksion Særlig udfordring Berigende for hele holdets læringssituation – distribution af roller Ikke ekstra byrde – elevtid & lektietid Differentieret hjemmearbejde og alternative arbejdsopgaver Tempo Udvikling af opgaver – ikke overtage lærerens opgave Elevtid: Efterskoleaktiviteter Erkende at det er endnu en opgave som lærerne skal have i fokus. Det er derfor vi har forsøgt at gøre det let tilgængeligt.’ Undervisningstempoet. Der er også nogle indbyggede farer: Passe på at tatentetlærerrollen ikke bliver for udpræget: hvor? Pas på sovepude.

5 1. 2 Konkrete idéer til talenteleven
Differentieret - talenttwist lave ”appetizer” identificere grammatiske fænomener holde kortere perspektiverende oplæg for klassen aktualisere et emne for de øvrige elever udarbejde øvelser/udfordringer til de øvrige elever.

6 1.3 IT og elektroniske medier
Elev-aktiverende og motiverende Let tilgængelige for de talentfulde (og underviserne) Produktorienterede Virtuel talentverden Egentligt for alle elever

7 1.4 Konkrete idéer til talenteleven
Flot plakatagtig måde at præsentere: Tegnefilm med talebobler:   På kan man lege med præsentation. Desuden kan man arbejde med podcast, se På tværs af hold eller partnerskoler skrive sammen på eller om et givent emne. Virtuel sprogbrug:

8 2. Når eleverne arbejder SAMMEN
2.1. Par- og gruppeøvelser Differentieret Sammen 2.2.Gruppe- og projektarbejde Vi skal nu se på når eleverne skal samarbejde. Først par og gruppeøvelser.

9 2.1 Par - og gruppeøvelser Differentieret sammensætning
Mere differentiering og flere udfordringer Fokus på taksonomiske niveauer Dette kan organiseres på flere forskellige måder, således at der tages højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger Elever, der eventuel har læst og forstået en given tekst, kan arbejde med kreativ skrivning og f.eks. forfatte, hvad der i fremtiden sker med en given teksts personer, hvor de kommer fra Eleverne kan gå på ”kulturel jagt” og finde eksempler på noget typisk for det pågældende fremmesprogs kultur i teksten/ billedet/ filmen. De talentfulde elever skriver 5-10 stikord til hver tematik i en given tekst og gør sig klar til en dialog (med de andre talenter) alt imend resten arbejder med i stedet for at arbejde slavisk med en tekst, som de allerede har forstået. Og får lærertid – til analyse og diskussion. Inti – kamel.

10 2.1 Konkrete idéer til talenteleven
Differentierede par - og gruppeøvelser Røde, gule og grønne opgaver - twist Kreativ skrivning Forfatteportræt Virksomhedsøkonomi (HHX) Teknisk fokus (HTX) Fremtidsskrivning ”Kulturjagt” Finde tematikker - analyse Hvis eleven har talent på andre områder inden for skoleretningen eller studieretningen.

11 2.1 Par - og gruppeøvelser Blandet sammensætning
CL som særligt relevant didaktisk princip for sprogundervisning Forskellighed udnyttes Højt læringsniveau Højt aktivitetsniveau Øget accept af talenter Forklare til medstuderende – undervise Den sociale fundering og indbyrdes afhængighed øger accapten af talenterne. SPIL-principperne: Samtidig interaktion- Positiv indbyrdes afhængighed- Individuel ansvarlighed- Lige deltagelse

12 2.1 Konkrete idéer til talenteleven
Blandet sammensætning Alle mulige CL-strukturer Billedbeskrivelse dok. Feltøvelse dok2.

13 2.2 Gruppe- og projektarbejde
Didaktiske overvejelser skal være nyt og relevant skal give ejerskab kan indtænkes i den daglige undervisning

14 2.1 Konkrete idéer til talenteleven
Eksemplarisk SRP Metodisk differentiering Tværfaglige humanistiske metoder Faglig udfordring

15 3. Talentundervisning uden for den daglige undervisning - EKSTERNT
Organiseres individuelt, gruppevis eller i særlige masterclasses Lægger op til projektarbejde Kræver ekstra ressourcer! Skal have fokus på elevmotivation

16 Hvordan motiverer vi sprogtalenterne?
Italesættelse og accept af det særlige talent Kvalificerende krav Interessante tilbud Innovation og originalitet Anvendelighed Det autentiske møde Udvælgelse? Talentfællesskab Sprog, sprog, sprog Gulerod Sprogdiplomer

17 Uden for den daglige undervisning
Masterclasses Interne aktiviteter med interne aktører Enkelt- eller tværsprogligt Sprogdiplomer: f.eks. Europass Samarbejde med erhvervsliv Samarbejde med kulturinstitutioner Samarbejde med universiteter/andre institutioner Partnerskoler i Danmark Internationalt samarbejde Camps Konkurrencer

18 Samarbejde med erhvervslivet
Gymnasiet har et tilbud til erhvervslivet: ”Virksomhederne kan udnytte sproglig ekspertise og samtidig styrke elevernes forståelse for erhvervslivets krav ” Nyhedsbrev, Erhverv Hjørring, September 2011

19 Konkurrencer EMU Goethe Instituttet English Speaking Union
Konkurrencer mod partnerskole Erhvervslivet? Juvenes Translatores Konkret eksempel: Skolemesterskab i oversættelse

20 Vores anbefalinger… Tydeliggørelse af sprogenes relevans generelt
Legitimering af sprogfagene. Normalisering af arbejde med talenter Midler til talentarbejdet Indtænke talentarbejdet i den daglige undervisning Større fleksibilitet mht. elevtid, studieplaner, fravær, etc. Øget fokus fra universiteterne og muligheder for samarbejde om sprogtalenterne Øget interesse fra og samarbejde med erhvervslivet Talentnetvæk - Partnerskoler Efter flere års politisk satsning på naturvidenskaberne. Fx sprogdage Partnervirksomheder


Download ppt "Sprog er fremtiden. Fokus på sprogtalenterne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google