Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop Personalepolitisk messe Praksis-holdning-erfaringer Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop Personalepolitisk messe Praksis-holdning-erfaringer Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse."— Præsentationens transcript:

1 Workshop Personalepolitisk messe Praksis-holdning-erfaringer Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse

2 Toftebo-centret Elmegade 32 7400 Herning Distriktsleder Anja Bach Plejehjemsassistent Lilian Hauge Andersen Social-og sundhedsassistent Sine Sørensen

3 Præsentation Toftebo-centret 65 plejeboliger fordelt i 4 boenheder 1 skærmet enhed med 10 lejligheder Demente beboer i den somatiske del Stor kompleksitet i den skærmet enhed (svær dement + overbygning) Ledelsesstil der er værdibaseret med selvstyrende teams

4 Personalegruppen Forskellige faggrupper Egne afløsere Selvstyrende team Lavt sygefravær Tryghed/tillid Åbenhed/ærlighed Stor omsorg for hinanden

5 Hvordan startede vores voldsforebyggende indsats? Deltagelse i en netværksgruppe (øget vold – øget magtanvendelse) Netværkserfaring Målrettet indsat omkring nedsættelse af volden Definition af volden i hele teamet Kollegial førstehjælp – durewall Udarbejdelse af kriseplan

6 Case 1 - Anna Problemstilling: Personlig pleje situation Ildelugtende Meget beskidt Håret fedtet Afføring på tøjet/hænder/under negle/smykker ->omsorgssvigt Anna ville ikke have hjælp. ”mor har lige hjulpet mig” – ”jeg har lige været i bad” – ”jeg skal hjem til mor”

7 Problemstilling i en personlig pleje situation Når personalet ville hjælpe Anna blev hun: udadreagerende fysisk: sparkede, slog, spyttede, nikkede skalder, kradse, nive……………..(et vildt dyr) Verbalt udadreagerende: råbte, skreg, ville melde os til politiet, kaldte os tyk, fed. Pædagogiske tiltag: Annas livshistorie (velplejet/velsoigneret, store briller – smykker – hatte) Overbevise/overtale Lokke (søde sager) Spejling (gik med i bad) Give tryghed-nærvær Forsøgte nogle gange flere dage i træk – blev til omsorgssvigt

8 Hvad gør vi? Demenskonsulent Marte meo Magtanvendelse - voldsskema 2 personer -> 3 personer Handleplan – god stemning før/under/efter Planlægning af badet Refleksion efter badet – ventil – væk fra boenheden

9 Case 2 - Marie Problemstilling: Maries adfærd i fællesarealerne: Fysisk udadreagerende over for personalet og medbeboer Trold op ad en æske – ingen forvarsel Kan komme direkte og hurtigt bagfra Ødelægger materielle ting Meget forpint – hulkende Skaber stor uro og dårlig stemning – hektisk puls

10 Hvad gør vi? Tværfagligt samarbejde (demenskonsulent, gerontopsyk., egen læge) 1-1 ->fastvagt Skærmning på stuen Kørestol til at skabe ro/vugge Insisterende omkring den medicinske behandling Insisterende på indlæggelse

11 Case 3 - Emil Problemstilling: Emil udadreagerende i plejesituationen og forflytninger: Emil har brug for nedre hygiejne x flere dagligt - i plejesituationen slår, sparker, niver, spytter Emil Emil er meget stærk og svær at styre i sengen – specielt når Emil skal liftes over i kørestolen går det helt galt

12 Hvad gør vi? Stiller spørgsmål ved Emils behov for at komme op? Er det god pleje at lade Emil være i sin plejeseng? Tværfagligt samarbejde med terapeut –Loftlift –Specielt sejl –Handsker Marte meo

13 Flere dimensioner i forebyggelse og håndteringen af volden Voldsforebyggelse PersonaletBeboeren Tværfaglige samarbejdspartner

14 Personalet Kollegial første hjælp Små supervisions seancer Legalt at sige fra Åbenhed – ærlighed Loyalitet over for de beslutninger der bliver truffet Registrering af volden – opsamling Fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (personale med.møde) Synliggøre volden op ad i systemet Ingen Tarzan

15 Personalet Frirum til at forlade boenden for at få en pause Ikke mange vagter i streg Viden om vold, håndtering af volden og forebyggelse af volden Skærmer nyansatte og elever Mulighed for supervision – psykolog Kontaktpersonen kan indkalde til møde med det samme – trække på samme hammel Sætte grænser

16 Beboeren Kontaktperson sættes på inden indflytning Pleje-handlingsplan ved den enkelte beboere om hvordan vi forebygger volden Positiv ledelse Marte meo Durewall Løbende evaluering – status Hjælpemidler Følge beboernes følelser Afledning (musik – give ret – anerkendelse – skifte emne)

17 Samarbejdspartner Terapeuter Egen læge Pårørende Demenskonsulenter Gerontopsyk Marte meo konsulent Musik terapeut (nyt projekt) Demens klovn (nyt projekt) Voldsomudtryksform

18 Hvordan bliver vi bedre? Den voldsforebyggende indsats slutter aldrig Dagligt fokus på hinanden og beboerne Ledelses- og kollegialt ansvar Fortsat sætte grænser – i talesætte volden Vidensdeling Studiebesøg

19 Fællesskab Fælles holdning Fællesretning Fællesskab Ejerskab


Download ppt "Workshop Personalepolitisk messe Praksis-holdning-erfaringer Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google