Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videoanalyse efter VIKOM´s principper:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videoanalyse efter VIKOM´s principper:"— Præsentationens transcript:

1 Videoanalyse efter VIKOM´s principper:
Hensigten med at analysere videoklip i team er: At få en forståelse af, hvad personen med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog føler, gør og tænker At få en forståelse af samspilspartnerens betydning for og indflydelse på dette At få ideer til og viden om, hvordan samvær, omsorg, pædagogiske aktiviteter og undervisning kan tilrettelægges, så livet bliver meningsfuldt for alle parter KC region H,Kirsten Delfour,

2 KC region H,Kirsten Delfour, 20.11.2011
Videoanalyse efter VIKOM´s principper Målet er: Via analyse af grundlæggende samspilstemaer at få drøftet teammedlemmernes forskellige opfattelser og prøvende tolkninger og nå frem til en forståelse af forskellene. Målet er således ikke at nå til enighed om ”laveste fællesnævner”, men at åbne for bredde og variation. De prøvende fortolkninger lægges til grund for arbejdsteser om barnets/den unges potentialer, kompetencer, interesser og særlige behov. På baggrund af egne og teamets refleksioner foreslås ændringer, der implementeres og medfører ny specialpædagogisk praksis. KC region H,Kirsten Delfour,

3 Hvad kan videoanalyse af samspil bruges til:
At iagttage handlinger og udtryk hos personen, som vi som samspilspartnere reagerer på At iagttage handlinger og udtryk hos os selv i samspillet At iagttage handlinger og udtryk hos personen, som vi som samspilspartnere kan handle og reagere på, og hvor vi kan lægge betydning ind og lave en prøvende fortolkning At opdage nye kompetencer hos personen At indkredse personens særlige behov i relationen – hvad skal der til for at kontakt og samspil opstår At indkredse alternative og støttende kommunikationsformer, vi vil introducere KC region H,Kirsten Delfour,

4 Hvad kan videoanalyse af samspil bruges til, fortsat:
At indkredse personens dominerende motiv for samspil og kommunikation i forskellige situationer med forskellige samspilspartnere At indkreds barnets/den unges måder at bruge sine sanser på At udvikle fælles sprog i teamet og med de pårørende til beskrivelse af personens kommunikations- måde Tag udgangspunkt i situationer, der lykkes - Hvorfor går det godt ? Hvad gjorde jeg eller den anden ? - Spørg til hvad personen gør i samspillet – så bliver personen opmærksom på det og får tillid til egne evner Husk: Der findes ikke noget som mennesker gør, som ikke har mening og et meningsfuldt liv består af meningsfulde øjeblikke. (Per Lorentzen) KC region H,Kirsten Delfour,


Download ppt "Videoanalyse efter VIKOM´s principper:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google