Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15.-17. december 2010 Dansk-historie opgave. Store skriftlige opgaver 2.g: dansk-historie opgave (intro) 2.g: SRO (mini SRP) 3.g: SRP/AT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15.-17. december 2010 Dansk-historie opgave. Store skriftlige opgaver 2.g: dansk-historie opgave (intro) 2.g: SRO (mini SRP) 3.g: SRP/AT."— Præsentationens transcript:

1 15.-17. december 2010 Dansk-historie opgave

2 Store skriftlige opgaver 2.g: dansk-historie opgave (intro) 2.g: SRO (mini SRP) 3.g: SRP/AT

3 Opgaven skal indeholde: Forside med titel, fag, navn, klasse. Indholdsfortegnelse Indledning (½-1 side) Emnebehandling (6-7 sider) Konklusion (ca. ½ side) Noteapparat Litteraturliste Bilag

4 Opgavens ramme: 1½ linjeafstand Ca. 2400 tegn pr. side (inkl. mellemrum ) Max 8 sider. Standardmargin Sidenummerering

5 Problemformulering Du udarbejder den sammen med din/dine lærer(e). Vigtigt værktøj! Forudsætning for god opgave! Påstand eller spørgsmål som skal behandles.

6 Eksempler på problemformuleringer: Gør rede for baggrunden for nazistpartiets opståen i Tyskland efter første verdenskrig, analysér partiprogrammet og tag stilling til, hvem det appellerede til. Gør rede for den økonomiske udvikling under Chr. IV frem til ca. 1625, og analysér kongens byplanlægning. Vurdér i den forbindelse den merkantilistiske tankegang. Gør rede for baggrunden for Påskeoprøret i Dublin, og analysér proklameringen af republikken. Vurdér resultatet af opstanden og dens nedkæmpelse.

7 Enkeltfaglig/flerfaglig? Dansk Historie Dansk og Historie

8 Det gode emne? Du skal synes det er spændende at arbejde med! Mulighed for dybde/for at problematisere Der skal findes godt materiale om emnet. (billeder, kilder, lit.).

9 Opgaveskrivningens faser: Idefase Indsamlingsfasen Læse/bearbejdningsfasen Tekstproduktionsfasen – HUSK sikkerhedskopier! Forbedringsfasen Se tjekliste på intranet.

10 Den akademiske genre: Neutralt, objektivt sprogbrug, metasprog. Ikke bruge slang. Påstande skal underbygges f.eks. ved henvisning til tekst eller ved anden bevisførelse. Formuler det på din egen måde. Angiv citater omhyggeligt/brug dem! Personer angives med fulde navn.

11 Litteraturliste: (henvisning til bøger etc.) Sekundær og primær litteratur/kilder. Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.). Titlen er understreget/ kursiveret.

12 Litteraturliste Henvisning til Internet dokumenter: Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret besøgsdato: URL. Titlen er understeget/ kursiveret.

13 Bedømmelseskriterier Opfyldelse af opgaveformulering. Passer konklusion og opgaveformulering sammen? Taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, vurdering/perspektivering) Udvælgelse og anvendelse af stof Faglig metode/faglig fordybelse, herunder dokumentation Formidling/akademisk genre.

14 Praktiske oplysninger: En vejledningsrunde (8. dec.10 min. pr.elev) Afleveres i et/to eksemplarer 17. dec. til julehyggelærer kl. – I skal printe hjemmefra! Husk underskrift!!! Ved sygdom ringes til skolen og I skal have en lægeerklæring.

15 Yes, I did it!!!


Download ppt "15.-17. december 2010 Dansk-historie opgave. Store skriftlige opgaver 2.g: dansk-historie opgave (intro) 2.g: SRO (mini SRP) 3.g: SRP/AT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google