Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens informationsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens informationsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens informationsbehandling
lektion 18 Systemdesign implementering og drift Ved. Jens Godik Højen

2 Program Konceptuelt systemdesign Konsekvenser af It-projekter Design
Procedurer Implementering Omstilling

3 Konsekvensen af systemskift
Systemskiftets indgriben i virksomhedens paradigme

4 Konceptuelt systemdesign
Udvikling af et projekts struktur (framework)

5 System forberedelse Trappemodel Vandfaldsmodel Spiralmodel (Iterative)
Socioteknisk fasemodel FAKIR modellen

6 Trappemodel

7 Spiralmodellen Analyse Idé Plan Struktur Prototyping Test/evaluering

8 Socioteknisk fasemodel

9 FAKIR modellen

10 Fysisk systemdesign Det konceptuelle design skal implementeres og sikres i den fremadrettede drift.

11 Input/output I forbindelse med datainput skal de forskellige typer identificeres og den videre behandling fastlægges ud fra opsamlingsopgavens karakteristika. Planlagte rapporter Til specielle formål analyserapporter Udløste undtagelse rapporter Efterspørgslen rapporter

12 Design af formularer Det er af afgørende betydning om formularer skal opfører sig som en papirformular eller om det er et rent digitalt design. Yderligere skal datatransporten mellem formularen og datakilden optimeres så transporten foregår hurtigt og sikkert.

13 Skærm indhold Organiser så der kan anvendes genvejstaster og data kan inddateres hurtigt og nemt. Tilstræb at papirformularer og skærm ligner hinanden mest muligt. Det skal være nemt at indhente tillægsoplysninger Begræns mængden af data på skærmen

14 Skærmorden Organisering af felter Dataindtastningsrækkefølge
Gruppere relateret data og anvend pladsen fornuftigt Undgå at formularen går ud over skærmen og gør overgangen mellem de enkelte skærmbilleder så smidig som muligt Det skal være muligt at rette fejl – Alle fejl! Minimer størrelsen af samtidige data ved at lave mikro SQL relateret direkte til de enkelte tekstfelter.

15 Design af rapporter Rapportdesign kan bestå af tekst, tal og grafik. Alt efter opgaven og modtageren anvendes et præsentationslayout.

16 Design af programmer Vær sikker på at du har forstået slutbrugeren
Hold dig til planen, hvis ikke muligt så sikre at det er nødvendigt med en ændring Forklar i koden hvad du gør! Test programmet – helst på en kompetent slutbruger Dokumenter hvad du gør Oplys konstant slutbrugeren om hvad du gør Dokumenter installationsproceduren

17 Procedurer afledt af programdesign
Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan 

18 Implementering

19 omstilling Direkte anvendelse Parallel anvendelse Løbende anvendelse
Pilot anvendelse

20 Dokumentation Udvikler dokumentation, beskrivelse af systemet (input, output, filtyper database layout og kode) Operativ dokumentation, sikkerhed, fil placering udstyr osv. Bruger dokumentation, brugervejledning og undervisningsmateriale.

21 Procestjek og sikkerhed
Walk-throughs. Er en metode der trin for trin tester systemet for fejl. Giver ikke retvisende billede i forbindelse med belastning af applikationen. ”Processing” test af transaktioner, belastning af datakilden og fejlplacering Godkendelsestest. Skal gennemføres før der siges god for systemet.

22 Repitition

23 Dataflow diagram Dette værktøj anvendes primært i forbindelse med et analysearbejde der skal klarlægge et flow af data inden for en organisation Data flowchart, grafisk illustration af kilde til datadestinationen. (s. 86) Dokument flowchart, grafisk illustration af dokumenthåndtering og informations deling mellem virksomhedens aktører (s. 94) System flowchart, grafisk illustration af relationerne mellem input og output fra informationssystemerne. (s. 95) Program flowchart, en grafisk illustration af de logiske operationers sekvenser ved program eksekvering. (s. 99)

24 Context diagram Betegner typisk det ”højeste niveau” i systembeskrivelsen. Symbolikken er typisk genanvendt, men her beskrives et system i mere overordnede termer,

25 REA diagrammer Ressource handling agent
Værktøjet blev oprindelig udviklet til det formål at udvikle og designe AIS

26 E/R diagrammer Står for Entitets/relations diagram. Værktøjet anvendes typisk i forbindelse med opbygning af en datakilde. Ved at skitserer databasens enkelte elementer, vil denne skitse danne rammen for en senere dataservermodel.

27 Analyse metoder Bevægeligt gennemsnit Eksponentiel udglatning
Ekstrapolation Lineær Trend kurven Vækst kurven Regression/Pivot

28

29

30 Opgave Beskriv problemstillinger der kan opstå i en omstillingsproces og fortæl hvilke metoder der findes. Herudover ønskes en forklaring på, under hvilke situationer de forskellige metoder er hensigtsmæssige at anvende. Hvilken fase findes omstillingsfasen. Nævn den udviklingsmodel du mener er mest hensigtsmæssig at anvende i forbindelse med indførelse af et AIS, begrund hvorfor du mener det er et fornuftigt valg 


Download ppt "Virksomhedens informationsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google