Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AK-behandling Hvad gør IRF?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AK-behandling Hvad gør IRF?"— Præsentationens transcript:

1 AK-behandling Hvad gør IRF?
Svendborg

2 AK-behandling Mange patienter er i kombineret ASA- og warfarinbehandling. Rationale? Hvorfor brugerne neurologerne Asasantin? Varighed af behandling med clopidogrel I hvor høj grad skal clopidogrel, ASA, dipyridamol og marevan kombineres?

3

4 AK-behandling Clopidogrel kan anvendes som alternativ til ASA (Caprie 1996) Clopidogrel skal kombineres med ASA: Akutte koronare hændelser incl PCI (CURE 2001,CREDO 2002, CLARITY 2005, COMMIT 2005) ….men ikke til stabil iskæmisk hjertesygdom (CHARISMA 2006) Problem: Hvor længe skal clopidogrel-behandlingen vare?

5 CAPRIE ”Sekundærprofylaktisk behandling ved PAD, hvor der samtidig er IHD og/eller ICA”! Lancet 1996;348:

6 AK-behandling Clopidogrel kan anvendes som alternativ til ASA (Caprie 1996) Clopidogrel skal kombineres med ASA: Akutte koronare hændelser incl PCI (CURE 2001, CREDO 2002, CLARITY 2005, COMMIT 2005) ….men ikke til stabil iskæmisk hjertesygdom (CHARISMA 2006) eller apopleksi/TCI (MATCH 2004) Problem: Hvor længe skal clopidogrel-behandlingen vare?

7 USA (1) DK ESC IRF’s forslag 1 år 3 - 6 mdr 9 – 12 mdr
(2) ESC IRF’s forslag Efter PCI med stentimplantation (ikke medicinafgivende stent) >1 mdr 1 år 3 - 6 mdr Efter akut koronarsyndrom uden ST-elevation. Op til 12 mdr 9 – 12 Mdr Op til 12 mdr (3) 9 – 12 mdr Efter akut koronarsyndrom med ST-elevation (uden PCI/CABG) 1 mdr (1). AHA/ACC guideline Circulation. 2006;113: (2). DCS: Trombokardiologi 2007 (3). ESC guideline. Eur Heart J 2007;1598:

8 AK-behandling Clopidogrel kombineret med dipyridamol: Ingen evidens!
ASA kombineret med warfarin Bedre effekt end ASA alene efter AKS (Waris , ASPECT 2002, APRICOT 2002, Andreotti et al. 2006) Kun ved mek. hjerteklapper (OR=0,66 (0,52-0,84)) (Dentali 2007) Øget risiko for blødninger (OR 1,43 (1,00-2,02) (Dentali 2007) Atrieflimren: Ingen effekt af ASA hos pt. i behandling med warfarin

9 Trombokardiologirapporten
”Langtidsbehandling med ASA i kombination med VKA kan øge behandlingseffekten og kan anbefales hos patienter med særlig høj risiko for kardioemboliske tilfælde, således atrieflimren, mekanisk hjerteklap og svært nedsat venstre ventrikelfunktion, dok. niveau 1A”.

10 AK-behandling Clopidogrel + ASA + warfarin: AF og elektiv PCI:
Tripelbehandling i 2-4 uger, derefter warfarin + clopidogrel i op til 12 mdr. AF og AKS med akut PCI: Tripelbehandling i 3-6 mdr, derefter clpidogrel + warfarin i op til 12 mdr. Konklusion: Tripelbehandling så kort tid som muligt. Hold INR i det lave område Lip GYH and Tse H-F. Lancet 2007;370:604-18


Download ppt "AK-behandling Hvad gør IRF?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google