Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens skole i. AHLMANN-MØDE DEN 7/9 2011 DAGSORDEN: (1)Velkomst v. skolebestyrelsesformanden (2)Hvad er der sket? -Gennemgang v. skolelederen -Spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens skole i. AHLMANN-MØDE DEN 7/9 2011 DAGSORDEN: (1)Velkomst v. skolebestyrelsesformanden (2)Hvad er der sket? -Gennemgang v. skolelederen -Spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens skole i

2 AHLMANN-MØDE DEN 7/9 2011 DAGSORDEN: (1)Velkomst v. skolebestyrelsesformanden (2)Hvad er der sket? -Gennemgang v. skolelederen -Spørgsmål og kommentarer (gerne undervejs!!) -(3) Fremtiden - oplæg fra skolebestyrelsen om - muligheder - handling!

3 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag Hvad er der sket - og hvornår

4 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag POLITISKE ØNSKER (i alt 28,7 mio. kr.)_ -Fra minimum til vejledende timetal -Opprioritering af IT -Mere uddannelse – 20 timer pr. lærer pr. år -Den inkluderende skole -Mere kreativitet, science og tidligere sprog -Forældreinddragelse -Højt begavede børn POLITISKE ØNSKER (i alt 28,7 mio. kr.)_ -Fra minimum til vejledende timetal -Opprioritering af IT -Mere uddannelse – 20 timer pr. lærer pr. år -Den inkluderende skole -Mere kreativitet, science og tidligere sprog -Forældreinddragelse -Højt begavede børn

5 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag 4 Scenarier: 1.Nuværende 20 skoler fortsætter uændret 2.Færre overbygningssskoler (Ahl. = 0.-6. klassse) 3.Som (2) men + lukning af små skoler 4.4 nye skoler – Lukning af Kværs, Rinkenæs, Bakkensbro, Egernsund, Havnbjerg, Fryndesholm Lysabild & Ahlmann. 4 Scenarier: 1.Nuværende 20 skoler fortsætter uændret 2.Færre overbygningssskoler (Ahl. = 0.-6. klassse) 3.Som (2) men + lukning af små skoler 4.4 nye skoler – Lukning af Kværs, Rinkenæs, Bakkensbro, Egernsund, Havnbjerg, Fryndesholm Lysabild & Ahlmann.

6 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag En høringsfase med bl.a.: 29/3Møde i B&U-udvalget 30/3 Møde i Byrådet 4/4Møde i Fælles Rådgivende Organ MajFlere møder mellem bestyrelsesformænd forvaltning, ledere og B&U-politikere En høringsfase med bl.a.: 29/3Møde i B&U-udvalget 30/3 Møde i Byrådet 4/4Møde i Fælles Rådgivende Organ MajFlere møder mellem bestyrelsesformænd forvaltning, ledere og B&U-politikere

7 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag Der indkommer masser af høringssvar. Ahlmann-Skolens bestyrelse fremhæver At vi performer bedst (højeste karakterer/løft) At vi er de billigste (37.000 pr. elev) At medarbejderne har stort engagement At vi ønsker at fortsætte som nu – subidiært at der oprettes én overbygningsskole i Sønderborg By. Der indkommer masser af høringssvar. Ahlmann-Skolens bestyrelse fremhæver At vi performer bedst (højeste karakterer/løft) At vi er de billigste (37.000 pr. elev) At medarbejderne har stort engagement At vi ønsker at fortsætte som nu – subidiært at der oprettes én overbygningsskole i Sønderborg By.

8 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag OK – arbejd videre!

9 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag Der er ingen beslutning fra Byrådet.

10 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 22/6 5/8 9/8 24/8 i dag - 6 skoler med bevarelse af 20 matrikler (minus Ahlmann) - Distriktsledelse –og bestyrelser - Nye 0.-3.-klasses afdelinger - Evt. brug af provenu ved færre elever (15-25 mio) - 6 skoler med bevarelse af 20 matrikler (minus Ahlmann) - Distriktsledelse –og bestyrelser - Nye 0.-3.-klasses afdelinger - Evt. brug af provenu ved færre elever (15-25 mio)

11 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag -6 distrikter med hver sin bestyrelse, skoleleder og administrative leder -Faglighed i overbygningen -Kværs Skole?? – bæredygtighed – men ellers ingen skolelukninger -0.-3.-årgangssskoler -Efteruddannelse i skolefri perioder -Penge til vejledende timetal og til efteruddannelse, -6 distrikter med hver sin bestyrelse, skoleleder og administrative leder -Faglighed i overbygningen -Kværs Skole?? – bæredygtighed – men ellers ingen skolelukninger -0.-3.-årgangssskoler -Efteruddannelse i skolefri perioder -Penge til vejledende timetal og til efteruddannelse,

12 FREMTIDENS SKOLE Forvaltn. Hørings- B&U Byråd Ny forv. B&U Byråds- Rapport frist rapport møde 25/3 27/5 7/6 ?? 5/8 9/8 24/8 i dag AFLYST men på økonomiseminaret i Tønder drøftes sagen og den sendes tilbage til Børne- og Uddannelses-udvalget AFLYST men på økonomiseminaret i Tønder drøftes sagen og den sendes tilbage til Børne- og Uddannelses-udvalget

13 Hvad var det, forvaltningen foreslog i rapport nr. 2 ? Forvaltningen foreslår følgende kvalitetsløft: Vejledende timetal7.0 mio.kr. Inklusion2.0 mio.kr. IT2.0 mio.kr. Efteruddannelse6.0 mio.kr. Pædagogisk udvikling (profiler)0,5 mio. kr. Transport ca. 2.0 mio.kr. -------------- I ALT19,5 mio. kr. --------------

14 NY SKOLESTRUKTUR – NYE SKOLEDISTRIKTER Nordals = Nordborg, Havnbjerg, Nørreskov Sydals =Fryndesholm, Augustenborg, Lysabild, Hørup City øst =Ulkebøl, Sønderskov City vest = Ahlmann, Humlehøj, Dybbøl Østjylland =Nybøl, Bakkensbro, Nydam, Broager Vestjylland =Kværs, Rinkenæs, Egernsund, Gråsten

15 FINANSIERINGSMULIGHEDER (ex. 2016/17): 7.-9. på Havnbjerg/Fryndesholm1,8 mio Lukning af Ahlmann2,2 mio Børneuniverser  0.-3.2,0 mio Ren overbygningsskole4,1 mio ------------ I ALT 10,1 mio ------------ -Lukning af børneuniverser 8,4 mio -Provenu – færre elever 15-25 mio SÅ DER ER MASSER AF HANDLEMULIGHEDER OG PLADS TIL POLTITISKE BESLUTNINGER

16 KAPACITETSUDNYTTELSEN KapacitetElever 12/13 Overkap 12/13 Elever 20/21 Overkap. 20/21 Ahlmann5504685410 Dybbøl1000864594 Humlehøj575404418 Vest2.1251.7363891.553572 Søndersk.925655680 Ulkebøl850653547 Øst1.77513084671227548 IALT3.9003.0448562.7801.120

17 HVAD SKER DER FREMOVER? (A) Med 800 – 1100 tomme borde/stole i Sønderborg By er der en reel risiko for, at Ahlmann-Skolen lukkes. (B) Ahlmann  0.-6. klasses skole og bevarer specialklasserne. (C) Ahlmann forbliver 0.-9. klasse skole - men specialklasserne flyttes til en anden skole. (D) Ahlmann mister både overbygning og specialklasse - men får en børnehave ind på matriklen.

18 HVAD SKER DER FREMOVER? Lukkede politikermøder i B&U (uden forvaltningsdeltagelse) 19/9Nyt lukket politikermøde 27/9Møde i Børne & Uddannelsesudvalget 29/9Skoleledermøde om Fremtidens Skole

19 HANDLEPLAN Hvem gør hvad hvornår ?


Download ppt "Fremtidens skole i. AHLMANN-MØDE DEN 7/9 2011 DAGSORDEN: (1)Velkomst v. skolebestyrelsesformanden (2)Hvad er der sket? -Gennemgang v. skolelederen -Spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google