Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ICF Rønnegården i Gørløse i Nordsjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ICF Rønnegården i Gørløse i Nordsjælland."— Præsentationens transcript:

1 ICF Rønnegården i Gørløse i Nordsjælland.
Et regionalt botilbud for voksne med funktionsevnenedsættelser. Lov om social service § 108 . Psykiatriske diagnoser, nogle har dom til tilsyn. Alle har eller har haft voldsom udadrettet adfærd.

2 Forudsætninger for deltagelse i ICF- pilotprojektet
Intet kendskab til ICF Sparsomme levnedsbeskrivelser af beboerne, trods livslang institutionalisering. Dokumentation har generelt været en stor udfordring for personalet. Behov for en funktionel dokumentationsmetode

3 Organisering af ICF- projektet
ICF kræver forudgående undervisning, og efterfølgende supervision. Udarbejdede kernesæt i samarbejde med konsulent. Udvalgte 82 kategorier, der er relevante for Rønnegårdens beboere. Fungerer som systematisk tjekliste. Fokus på funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Fokus på ressourcer og begrænsninger.

4 Ressourcer Tovholder blev prioriteret, og har tid til rådighed.
Tovholder ansvarlig for interviews. Tovholder ansvarlig for bearbejdning og renskrivning af ICF. 1½ år til samtlige 18 beboere har fået udarbejdet individuel ICF. Kræver tid, ressourcer og målrettet indsats.

5 Implementering Alle faste medarbejdere blev introduceret til ICF på fællesmøde. En medarbejder fra hvert team er ICF-repræsentant. Det pågældende team interviewes ud fra skabelonens 82 kategorier. Interviewet optages på diktafon. ICF skrives. Teamet korrigerer og godkender.

6 Erfaringer Systematisk beskrivelse af beboerens ressourcer og begrænsninger. Identificerer de oplysninger/observationer vi ikke har. Synliggører hvor der skal interveneres eller ændres rutiner. ”Tavs viden” bliver ekspliciteret. Alle medarbejdere deltager med observationer. ICF systematikken styrker vores faglige kompetencer.

7 Erfaringer Medarbejderne er trygge ved tovholderfunktionen.
Medarbejderne udviser entusiasme og engagement. Sidegevinst i form af udsagn der kan danne ramme for pædagogiske diskussioner. Positiv respons fra pårørende. Vigtigt med et realistisk tidsperspektiv. Længere proces at finde formen.

8 Fremtiden på Rønnegården
ICF skal kunne dokumentere strategien for pædagogisk indsats. ICF skal kunne dokumentere behovet for ydelser og kompenserende tiltag. ICF skal sikre systematisk evaluering. Alle medarbejdere skal med tiden kunne anvende ICF. Tovholderfunktionen skal fortsætte på et sekundært niveau.

9 Gode råd Vigtigt med en Tovholder.
Implementeringen af ICF kan ikke hastes igennem. Lav en realistisk tidsplan. Alle medarbejdere skal samlet introduceres til ICF, så alle har fået den samme grundinformation. Arbejd systematisk, og opgiv ikke.

10 Resultat Dynamikken mellem komponenterne giver et systemisk samspil.
Kun relevant/konkret information beskrives. Formodninger og antagelser udelades. ICF skaber bedre forudsætninger for relevant pædagogisk indsats. ICF er konkret og saglig dokumentation til pårørende. Jane Henriksen/Rønnegården


Download ppt "ICF Rønnegården i Gørløse i Nordsjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google