Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVALITET OG REFLEKSIVITET I DET HYPERKOMPLEKSE BIBLIOTEKET I UNIVERSITETS- OG HØJSKOLEPÆDAGOGIKKEN Lars Qvortrup Lillehammer 25. oktober 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVALITET OG REFLEKSIVITET I DET HYPERKOMPLEKSE BIBLIOTEKET I UNIVERSITETS- OG HØJSKOLEPÆDAGOGIKKEN Lars Qvortrup Lillehammer 25. oktober 2007."— Præsentationens transcript:

1 KVALITET OG REFLEKSIVITET I DET HYPERKOMPLEKSE BIBLIOTEKET I UNIVERSITETS- OG HØJSKOLEPÆDAGOGIKKEN Lars Qvortrup Lillehammer 25. oktober 2007

2 DISPOSITION Reinventing (redescribing) ”quality” Reinventing (redescribing) ”the library” And making the connection

3 REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY

4 From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon)

5 REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity

6 REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity However: The paradoxicality of ”quality”. From normativism to reflectivism

7 REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity However: The paradoxicality of ”quality”. From normativism to reflectivism De-paradoxicalisation: Separation of cause and effect In space: Differentiation of quality institutions (Quality as speciality) In time: Differentiation of past and present (Quality as tradition)

8 THE LIBRARY From delivery of quality To delivery of quality management tools and competencies From taxonomy To folksonomy (reflective – autopoietic – taxonomy) The library as a learning facilitator

9 Reflective quality

10 WHAT: ”This is quality” Object Reflective quality

11 HOW: ”How can I enhance my performance quality?” Object Reflective quality

12 WHY: Why is ”quality” quality? I.e.: How is ”quality” defined, produced and measured?” Object Reflective quality

13 The cultural system of quality mgt. – traditions, norms, institutions, etc. Object Reflective quality

14 The system of reflective quality WHAT?HOW?WHY?CONDITION? SUMMATIVEFORMATIVESELF-CRITICALCULTURAL ”This is (has always been) quality” ”What can I use Q for?” ”How can I enhance QM?” ”Why is what you call ’quality’ quality?” ”How does it come about?” NORMATIVE (Pure reason) REFLECTIVE (Practical reason) META- REFLECTIVE (Aesthetics) CULTURAL (Metaphysics)

15 Pros and cons Pros: Quality has been taken out in the open (transparent) from being an inherent quality of the old professors Cons: From self-evaluation to a command-and-control-system, where cause and effect are disconnected

16 REINVENTING (REDESCRIBING) THE LIBRARY

17 Gabriel Naudé 1600 – 1653

18 Gabriel Naudé 1600 – 1653 1627 Advis pour dresser une bibliothèque 1642 Bibliotheque Mazarine

19 Gabriel Naudé 1600 – 1653 1627 Advis pour dresser une bibliothèque 1642 Bibliotheque Mazarine Alle forfattere – også kætterne Offentlig adgang ”En dannet, lærd og bogkyndig mand”

20 224 hovedbiblioteker, 428 faste filialer, 44 bogbusser 2004: 74,5 mio. udlån. 2 mio. aktive lånere. 2,5 mia. kr., netto. Danmark

21 224 hovedbiblioteker, 428 faste filialer, 44 bogbusser 2004: 74,5 mio. udlån. 2 mio. aktive lånere. 2,5 mia. kr., netto. - og offentlig tavshed og usikkerhed om fremtiden –Sociokulturelt værested? –Kulturhus? –Specialydelser? –Second life? Danmark

22 Medie- konvergens (digitalisering) Medie- divergens (bogens primat) Traditions- samfundet (det private bibliotek) Industri- samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Samfundsudvikling og mediekonvergens Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner)

23 Medie- konvergens (digitalisering) Medie- divergens (bogens primat) Traditions- samfundet (det private bibliotek) Industri- samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner) Samfundsudvikling og mediekonvergens GN

24 Medie- konvergens (digitalisering) Medie- divergens (bogens primat) Traditions- samfundet (det private bibliotek) Industri- samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Samfundsudvikling og mediekonvergens GN ? Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner)

25 Biblioteket Biblioteket som institution - Et ”sted”? - Med bøger? Materialer? Faciliteter? - Der betjener… Borgere? Forskere? Studerende?

26 Biblioteket Biblioteket som institution - Et ”sted”? - Med bøger? Materialer? Faciliteter? - Der betjener… Borgere? Forskere? Studerende? Biblioteket som funktion - Synkront: forvandling af den individuelle observation til et punkt i et netværk af observationer - Diakront: forvandling af den individuelle observation til et punkt mellem fortid og fremtid - Ved hjælp af vidensorganisering, vidensmediering og videns- systematisering - Og ved hjælp af standardiseringer (i tid og rum) for obervationer: KVALITET

27 Baggrund

28 Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

29 Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

30 Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Vidensophobning

31 Hyperkompleksitet Kompleksitet Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens” Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

32 Hyperkompleksitet Kompleksitet Vidensrefleksion Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens” Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

33 Netværkskompetence Forøgelse af individets tilslutningskapacitet Individet som ”homo viator” Løsning: Netværkskompetence

34 Refleksionskompetence Enhver iagttagelse af verden indebærer: Fremmediagttagelse - og selviagttagelse Vilkår: Fra ontologi til autologi (erkendelsesparadoks) Løsning: Af-paradoksalisering

35 Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

36 Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

37 Æstetisk fornuft: Form og fremtræden Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

38 Æstetisk fornuft: Form og fremtræden Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

39 …AND MAKING THE CONNECTION

40 Studiekompetencer og vidensformer

41

42

43

44 Empiri

45 Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode

46 Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode Teori

47 Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode Teori Metafysik

48 Studiekompetencer og vidensformer Sag

49 Studiekompetencer og vidensformer Sag Hum Samf Nat Fag

50 Studiekompetencer og vidensformer Sag Hum Samf Nat 1234 1.Empiri 2.Metode 3.Teori 4.Videnskabsteori/ metafysik Fag Refleksions- niveau

51 Studiekompetencer og vidensformer Sag Hum Samf Nat 1234 1.Empiri 2.Metode 3.Teori 4.Videnskabsteori/ metafysik Fag Refleksions- niveau Biblioteket: Læringsressourcer Læringshåndtering Læringsinfrastruktur

52 Informationskompetencer og mediedannelse

53

54 Informations- og mediesocialisering

55 Informationskompetencer CIO Innovation Forum

56 Informationskompetencer CIO Innovation Forum

57 Mediekompetence Videnskompetence Informationskompetence

58 Informationskompetencer og mediedannelse Homme (det private menneske) Den private mediebruger Portfolio som selviscenesæt-telse Citoyen (det offentlige menneske) Den myndige medieborger Portfolio som offentligt disk.- medie Bourgeois (det arbejd. menneske) Den livslangt lærende arbejdstager portfolio til håndtering af selvtilrettelagt læring

59 Informationskompetencer og mediedannelse Homme (det private menneske) Den private mediebruger Portfolio som selviscenesæt-telse Citoyen (det offentlige menneske) Den myndige medieborger Portfolio som offentligt disk.- medie Bourgeois (det arbejd. menneske) Den livslangt lærende arbejdstager portfolio til håndtering af selvtilrettelagt læring

60 Informationskompetencer og mediedannelse Homme (det private menneske) Den private mediebruger Blogging, SMS... Citoyen (det offentlige menneske) Den myndige medieborger Wikipedia, surfing... Bourgeois (det arbejd. menneske) Den livslangt lærende arbejdstager Lærings- ressourcer...

61 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker

62 Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem

63 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem Tendens 2: –Fra generel informationsleverandør –Til individualisering og personalisering af vidensadgang

64 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem Tendens 2: –Fra generel informationsleverandør –Til individualisering og personalisering af vidensadgang Tendens 3: –Fra vidensdepot –Til ”Learning Ressource Centre”

65 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem Tendens 2: –Fra generel informationsleverandør –Til individualisering og personalisering af vidensadgang Tendens 3: –Fra vidensdepot –Til ”Learning Ressource Centre/facility” Tendens 4: –Fra monomediale til multimediale tjenester

66 Højskole- og universitetsbibliotekarer: Kompetencekrav

67 De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør

68 Højskole- og universitetsbibliotekarer: Kompetencekrav De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven

69 Højskole- og universitetsbibliotekarer: Kompetencekrav De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven Styrkelse af de studerendes informationskompetencer og mediedannelse

70 Højskole- og universitetsbibliotekarer: Kompetencekrav De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven Styrkelse af de studerendes informationskompetencer og mediedannelse Biblioteket som ”Learning Ressource Centre”

71 TAK


Download ppt "KVALITET OG REFLEKSIVITET I DET HYPERKOMPLEKSE BIBLIOTEKET I UNIVERSITETS- OG HØJSKOLEPÆDAGOGIKKEN Lars Qvortrup Lillehammer 25. oktober 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google