Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsaftale V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsaftale V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden
Konference – samarbejde om psykisk syge 15. juni 2011

2 Sundhedsaftalens formål
Sundhedsaftalen skal sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering af borgere/patienter, der har behov for indsats fra både region (hospitaler), kommune og praksissektor Sundhedsaftalens effekt afhænger af alle 3 sektorers aktive medvirken.

3 Sundhedsaftalens parter
Sundhedsaftalen indgås mellem den enkelte kommunal-bestyrelse og regionsrådet. Almen praksis er dermed ikke part i sundhedsaftalen. Det er en udfordring. Grundaftalen er dog indgået i Sundhedskoordinationsudvalget hvor også almen praksis er repræsenteret. Den nye overenskomst for almen praksis synliggør almen praksis rolle og forpligtelser.

4 Sundhedsaftalens elementer
Sundhedsaftalerne er indgået mellem regionsrådet og hver af de 29 kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedsstyrelsen har den 30. marts 2011 godkendt alle sundhedsaftalerne. Aftalerne er: En politisk aftale Et ledelsesværktøj Et arbejdsredskab for fagprofessionelle på sundhedsområdet Sundhedsaftalerne består En grundaftale fælles for alle kommuner En tillægsaftale indgået mellem den enkelte kommune og regionen

5 Sundhedsaftalens opbygning
Sundhedsaftalerne består af: En generel del En operationel del En værktøjskasse – bilagsdelen En tillægsaftale for hver af de 29 kommuner

6 Sundhedsaftalens temaer
De obligatoriske temaer fælles for alle kommuner og regioner i hele landet: Indlæggelser og udskrivninger Træningsområdet Hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme Indsatsen for mennesker med sindslidelser Opfølgning på utilsigtede hændelser - patientsikkerhed

7 Særlige temaer i hovedstadsregionen
Sundhedsaftalerne i hovedstadsregionen har yderligere disse temaer: Indlæggelser, der kan forebygges Børn og svangreomsorg Planlægning styring og opfølgning Elektronisk kommunikation Hygiejne Medicinering Komplekse udredninger/sygedagpenge Ulighed i sundhed Forskning

8 Sundhedsaftalen og psykisk syge
Særligt tema for at sikre fokus – krævet af regering og Folketing Indsatsen over for psykisk syge kan ikke bare læses i afsnittet om mennesker med sindslidelser. De øvrige dele af sundhedsaftalen gælder også i forhold til psykisk syge, hvor det er relevant eller ikke er behandlet særskilt i afsnittet om mennesker med sindslidelser!

9 Indsatsen for mennesker med sindslidelser
Hvad vil vi: Sikre sammenhængende indsats Tage hånd om personens samlede situation Udfordringer: Få samarbejdsaftalerne til at spille i praksis Undgå ventetid og sikre kapacitet i den samlede indsatskæde

10 Patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme
Hvad vil vi: - Forbedret indsats over for kronisk syge KOL, type-2-diabetes, hjerte-karsygdomme, demens muskel-skelet sygdomme Hvad er udfordringerne ? Faglige, organisatoriske, økonomiske og politiske Mennesker med sindslidelser er ikke særskilt omtalt i forløbsprogrammerne !

11 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb
Aftalen har fokus på Forebyggelse af indlæggelser Indlæggelser og udskrivninger Forebyggelse af genindlæggelser Udfordringer: Kommunikation, organisatorisk samspil og videndeling Samarbejdsaftalerne om mennesker med sindslidelse (børn og unge, samt voksne) regulerer dette område.

12 Genoptræning og rehabilitering
Reglerne om genoptræning og retten til en genoptrænings-plan ved behov gælder også for psykisk syge – men anvendes kun i begrænset omfang. Rehabilitering er et generelt fokusområde i sundhedsaftalen og en del af indsatsen for sindslidende.

13 Svangreomsorg og børn Hvad vil vi: Sikre gode fødselsforløb for alle
Tidlig indsats over for børn i risiko for at udvikle livsstilssygdomme Udfordringer Organisere samspillet fødeafdelinger og sundhedspleje Bryde overvægt og mistrivsel hos børn Fødeplanen har særlig fokus på gravide med sindslidelser – der skal udvikles konkret samarbejde mellem fødeafdelinger og kommuner. Samarbejdsaftalerne om handler indsatsen over for børn af psykisk syge

14 Patientsikkerhed ved sektorovergange
Hvad vil vi: Bruge de nye patientsikkerhedsregler til at afdække og reparere på uhensigtsmæssigt samspil mellem sektorerne Udfordring: - Få opbygget en stærk patientsikkerhedskultur - Få organiseret samarbejdet Få sikret videndeling Det gælder også i forhold mellem psykiatriske centre, botilbud og kommuner

15 Ulighed i sundhed Hvad vil vi: Mindske den sociale ulighed i sundhed
Sikre tilbud rettet mod svage grupper Udfordringer: Omsætte sundhedsprofilen til konkret handling Fastholde svage grupper i rehabilitering Udvikle den strukturelle forebyggelse Hvad er der brug for i forhold til mennesker med sindslidelser?

16 Medicin Hvad vil vi: -Korrekt og sikker medicinering på tværs af sektorgrænser Udfordringer: -Medicinafstemning og medicinkommunikation -Manglende redskaber - placering af et samlet medicinansvar - FMK Det gælder også for mennesker med sindslidelser.

17 Elektronisk kommunikation
Hvad vil vi: - Sikre sammenhængende elektronisk kommunikation og dokumentation Udfordringer: - Få de mange aktører til at gå i takt - Implementering i store komplekse systemer - Økonomien Mange it-systemer i kommuner og bosteder anvendes i forhold til mennesker med sindslidelser. De er ikke forberedt på kommunikation med de psykiatriske centre.

18 Hvad skal vi have opnået i løbet af aftaleperioden
Velfungerende sammenhængende patientforløb Fundet ud af at forebygge indlæggelser/genindlæggelser Gjort forløbsprogrammer på kronikerområdet til dagligdag Styr på medicin Styr på hygiejne Udbygget tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering Velfungerende elektronisk kommunikation Og det gælder også i forhold til mennesker med sinds- lidelser!

19 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Sundhedsaftale V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google