Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg til Nofa4 i Trondheim d maj 2013 Ved Lektor Rune Christiansen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg til Nofa4 i Trondheim d maj 2013 Ved Lektor Rune Christiansen"— Præsentationens transcript:

1 Grundskoleelevers interesse for historiefaget og for forskellige typer af historiefaglige emner
Oplæg til Nofa4 i Trondheim d maj 2013 Ved Lektor Rune Christiansen VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus

2 Grundspørgsmål… Hvad synes eleverne om historiefaget, og gør det nogen forskel for elevernes interesse, hvilke typer af historiefaglige emner der undervises i? Er der forskel på hvad drenge og piger oplever som spændende fagligt indhold i historieundervisningen? Er der forskel på hvilke typer af historiefaglige emner elever finder interessant på mellemtrinnet og i udskolingen?

3 Ja, Ja og Ja!... Eller? En undersøgelse af 380 danske historielærere foretaget af Carsten tage Nielsen og Claus Haas viser faktisk, at flertallet af de danske historielærere i grundskolen nok opfatter undervisningens konkrete faglige emner som afgørende, men ikke tillægger eksempelvis kønnet nogen rolle for elevernes motivation. Mine elevers interesse for historie er motiveret af: I forhold til dem som har svaret i høj grad / i nogen grad (variation i forhold til baggrundsvariable) •deres eget køn (18-35 %) •deres families sociale baggrund (25-43 %) •emnet (95-97 %) •min pædagogik ( %) •medbestemmelse (61-74 %) Kilde: Nielsen, Carsten Tage: Historieundersøgelsen -Præsenteret for Historielærerforeningen ved Læreruddannelsen, Jelling -april 2012

4 Det må undersøges! Undersøgere: 59 studerende ved VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus (Delmål: At de studerende styrker deres forskningsmetodiske grundkompetencer) Undersøgelsesdesign: Alderssvarende spørgsmål, repræsentativitetsproblemer, den kvantitative metodes begrænsninger m.v. Respondenter: 10 udvalgte partnerskoler (Afvejet efter by/land, etnisk & kulturel spredning m.v.) i alt 1472 elevbesvarelser, heraf 1406 gyldige

5 Hvad kan vi så se? Hovedpointer: Historie er en smule mindre interessant for eleverne i den danske folkeskole end Dansk og Matematik – Men historiefaget opleves generelt som lidt mere spændende hen imod afslutningen af folkeskolen. Historie er et drengefag. Der er stor forskel på, hvor spændende eleverne oplever at de forskellige typer af historiefaglige emner er. Der er forskel på, hvilke typer af emner der appellerer til henholdsvis drenge og piger. Der sker kun en meget begrænset udvikling i, hvilke typer af historiefaglige emner eleverne foretrækker i løbet af deres skolegang.

6 Elevernes foretrukne fag i folkeskolen
Jeg synes det mest spændende fag i skolen er: dansk matematik historie idræt 4. klasse 12,5% 9,4% 8,5% 32,6% 5. klasse 15,0% 9,3% 11,3% 33,8% 6. klasse 16,7% 19,2% 8,9% 39,6% 7.klasse 14,7% 22,0% 11,6% 38,2% 8. klasse 16,8% 14,8% 17,1% 24,3% 9. klasse 23,0% 18,5% 22,2% I alt 16,6% 15,9% 12,4% 30,8%

7 Foretrukne fag fordelt på køn

8 Emner i historieundervisningen – drengenes favoritter!
Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Krige og store forandringer ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 25,0% 38,4% 52,3% 70,2% 39,1% 48,6% Pige 75,0% 61,6% 47,7% 29,8% 60,9% 51,4% 13,2% 26,8% 31,6% 23,8% 4,6% 100,0% Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Opfindelser og maskiner ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 21,7% 38,6% 65,6% 80,1% 42,9% 48,5% Pige 78,3% 61,4% 34,4% 19,9% 57,1% 51,5% 23,7% 30,4% 23,9% 17,6% 4,5% 100,0%

9 Emner i historieundervisningen- pigernes favoritter!
Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Børn på min egen alder ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 72,0% 51,5% 30,0% 30,5% 52,8% 48,5% Pige 28,0% 70,0% 69,5% 47,2% 23,0% 34,0% 24,8% 11,9% 6,4% 100,0% Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Hvordan almindelige mennesker levede i gamle dage ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 62,7% 48,0% 42,9% 30,1% 48,5% Pige 37,3% 52,0% 57,1% 69,9% 51,5% 27,3% 34,9% 21,2% 12,6% 4,0% 100,0% Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Hvordan mennesker tænkte i gamle dage ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 56,9% 45,7% 49,0% 37,2% 43,8% 48,4% Pige 43,1% 54,3% 51,0% 62,8% 56,2% 51,6% 28,1% 31,1% 22,1% 12,3% 6,4% 100,0%

10 Familiehistorie - et fællesemne?
Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Min egen families historie ikke spændende kun lidt spændende ret spændende meget spændende ved ikke I alt Dreng 63,8% 47,4% 48,8% 42,7% 50,0% 48,5% Pige 36,2% 52,6% 51,2% 57,3% 51,5% 22,5% 26,3% 25,9% 14,7% 10,7% 100,0%

11 Er der en aldersbetinget udvikling i hvilke emner eleverne foretrækker?
Ville det være spændende hvis historietimerne handlede om? - Hvordan mennesker tænkte i gamle dage 4.klasse 5. klasse 6. klasse 7.klasse 8. klasse 9. klasse I alt ikke spændende 22,8% 30,5% 25,7% 37,7% 34,5% 24,4% 28,2% kun lidt spændende 28,9% 29,9% 37,2% 28,4% 36,4% 31,0% ret spændende 19,5% 23,4% 18,4% 23,7% 24,9% 22,2% meget spændende 14,9% 13,4% 10,0% 9,2% 9,1% 12,0% 12,3% ved ikke 10,5% 6,7% 3,8% 4,3% 2,2% 6,3% 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7.klasse 8. klasse 9. klasse I alt ikke spændende 10,5% 17,8% 13,8% 15,7% 13,3% 8,5% 13,1% kun lidt spændende 27,2% 27,0% 28,1% 31,4% 25,8% 22,9% 26,9% ret spændende 25,4% 20,2% 30,8% 28,7% 32,5% 39,5% 31,6% meget spændende 31,3% 23,8% 19,3% 24,6% 27,8% ved ikke 8,8% 3,7% 3,5% 4,9% 3,9% 1,3% 4,6%

12 Hvad kan vi så bruge det til?
Aflive myter om hvilke emner der er mest motiverende for eleverne … Kende betydningen af køn og alder for historieundervisningen… Forberede den næste del: Den kvalitative undersøgelse…


Download ppt "Oplæg til Nofa4 i Trondheim d maj 2013 Ved Lektor Rune Christiansen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google