Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bibliotekstilbud i lokalområder -Projektmodning  Resultater  Formål Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Varde bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker Syddansk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bibliotekstilbud i lokalområder -Projektmodning  Resultater  Formål Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Varde bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker Syddansk."— Præsentationens transcript:

1 Bibliotekstilbud i lokalområder -Projektmodning  Resultater  Formål Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Varde bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker Syddansk Universitet, Esbjerg

2 Findes der dokumenteret evt. forskningsbaseret viden? Informationssøgning giver meget få hits af nyere dato Det meste er konkrete projektrapporter Ingen samlede, tværgående eller overordnede fremstillinger Hvis nogen har kendskab til noget, vil vi gerne høre om det?

3 Et billede af situationen En enkel kortlægning, der måske kan føre til mere

4 4 Antal og typer af kommuner, der har deltaget i undersøgelsen (antal respondenter i alt: 62)

5 Lidt resultater 44 ud af 55 kommuner har filialer Ca. halvdelen af filialerne har befolkningsunderlag under 6000 23 ud af 54 kommuner har bogbus 9 ud af 53 har afhentningssteder 83% mener at deres service er uændret eller er blevet bedre siden 1.1.2006 89% mener at borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med servicen i landdistrikterne

6 6

7 7

8

9 9 ØVRIGE SVAR Flere arrangementer for børn / Det samlede udlån i de nedlagte filialområder er på samme niveau som før nedlæggelserne/ Mere samarbejde med lokale interessenter/ Bedre IT-faciliteter/ Biblioteket kommer/ PR kampagne/ Tidssvarende fysiske lokalbiblioteker/ Vi har fået en bibliotekspolitik at styre efter/ Tidligere havde kommunens anden støreste by (Auning) ikke et bibliotek/ Bedre betjening af Ullerslev centralskole/ Vi har koncentreret os om fysiske steder, der kan noget/ Flere arrangementer for børn og voksne/ IT-undervisning/ Meget populær service til daginstitutioner/ Øget synlighed

10 10

11 11 Hvordan vil du vurdere borgernes tilfredshed med jeres biblioteksservice i landdistrikterne? (n=53)

12 12

13 13 MULIGE HYPOTESER 1. Kunne bibliotekerne i stigende grad indgå i multifunktionelle centre/kulturhuse/kombiblioteker? I dag er der allerede udbredt samarbejde med (1) kulturhuse/væresteder (2) borger/turistservice/posthus o.lign. offentlige institutioner (3) lokale foreninger/frivillige 2. Kan man i stigende grad udnytte frivillig arbejdskraft/den tredje sektor/social økonomi? Flere steder har man faktisk frivillige til at drive filialer, arrangere diverse arrangementer etc. Især pensionister/efterlønnere/arbejdsløse ville kunne engagere sig. Der ligger muligvis en stor ressource her. (Jf. Holland og Skærbæk) 3. Er der forskel på typer af kommuner? Yder-, land- og mellemkommuner, fx i tilfredshed

14 14 RAPPORTEN Titel: Biblioteksservice på landet Erfaringer og modeller Rapporten har til hensigt at besvare de følgende 3 spørgsmål: 1.Hvilke erfaringer har man med biblioteksservice i landdistrikter i ind- og udland? 2.Hvilke fordele og ulemper har de enkelte løsningsmodeller for biblioteksservice i landdistrikterne? 3.Er det muligt at nå frem til en national model for biblioteksservice i landdistrikterne og i så fald hvordan?

15 Nyt projekt? Hvilken rolle spiller folkebibliotekerne i landdistrikterne – historisk, kulturelt og udviklingsmæssigt Hvilken rolle kunne folkebibliotekerne spille i udviklingen af landdistrikterne i fremtiden?


Download ppt "Bibliotekstilbud i lokalområder -Projektmodning  Resultater  Formål Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Varde bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker Syddansk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google