Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Presse- og analytikermøde 31. januar 2000. 2 Tidligere udmeldinger om orkanen Branchen Umiddelbart efter orkanen Ca. 1 mia. kr. Medio december 1999.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Presse- og analytikermøde 31. januar 2000. 2 Tidligere udmeldinger om orkanen Branchen Umiddelbart efter orkanen Ca. 1 mia. kr. Medio december 1999."— Præsentationens transcript:

1 1 Presse- og analytikermøde 31. januar 2000

2 2 Tidligere udmeldinger om orkanen Branchen Umiddelbart efter orkanen Ca. 1 mia. kr. Medio december 1999 Ca. 4 mia. kr. 25. januar 2000 7 - 7,5 mia. kr.

3 3 Tidligere udmeldinger om orkanen Topdanmark Umiddelbart efter orkanen Erstatningerne ville ikke overstige genforsikringsloftet på 800 mio. kr. 28. december 1999 Risiko for erstatninger på 800 - 1.200 mio. kr.

4 4 Profitwarning 28. december 1999 Fondsbørsmeddelelsen 28. december 1999 var baseret på en besigtigelse af 1.700 af de største skadesager Forsigtigt erstatningsestimat Forventet gennemsnitsskade på 22.000 kr. mod erfaringsmæssigt 13.000 kr.

5 5 Profitwarning 28. december 1999 Indhold i Fondsbørsmeddelelsen Risiko for erstatningsudgifter på 800 - 1.200 mio. kr. Erstatningsestimatet forbundet med stor usikkerhed

6 6 Profitwarning 28. december 1999 Opjustering af forventningerne til det underliggende driftsresultat for 1999 på 50 mio. kr. (inkl. selvbehold på 45-50 mio. kr.) I tilfælde af erstatningsudgifter på 1,2 mia. kr. Nedjustering af resultatforventning- erne for 1999 med 190 mio. kr. til et overskud på 285 - 335 mio. kr.

7 7 Hvorfor genforsikringsloft på 800 mio. kr.? Udgangspunktet var den værste storm i Danmark i 1981 Pristalsreguleret m.v. kostede stormen i 1981 de danske forsikringsselskaber ca. 2 mia. kr. Topdanmark knap 500 mio. kr. Genforsikringsprogrammet tilrettelagt med en sikkerhedsmargin på over 60 pct. Derfor genforsikringsloft på 800 mio. kr.

8 8 Hvordan beregnes erstatnings- estimat Kunden og Topdanmark fastsætter i fællesskab et første estimat (1. estimat) Topdanmarks taksator besigtiger skaden (2. estimat) Skaden udbedres og betales af Topdanmark

9 9 Større erstatningsudgifter end først antaget Beløbsmæssigt større skader og antalsmæssigt flere skader end først forventet Større gennemsnitsskade Nu foretaget 4.500 besigtigelser blandt de største skader samt stikprøver blandt resten Har nu bedre erfaringsgrundlag Meget anderledes skadeforløb end tidligere set

10 10 Større erstatningsudgifter end først antaget Stor forskel mellem 1. og 2. estimat Større gennemsnitsskade i forhold til tidligere erfaringer

11 11 Større erstatningsudgifter end først antaget Flere skadeanmeldelser Skadeanmeldelsesmønster med meget lang hale Der forventes nu 60.000 skader mod tidligere forventet 53.000 skader

12 12 Regressionsanalyse - Landbrug

13 13 Regressionsanalyse - Privat

14 14 Større gennemsnitsskade end først antaget Gennemsnitsskaden for landbrug Beregnet ifølge erfaringsgrundlag: 15.000 kr. Konservativt skøn 28. december 1999: 40.000 kr. Nyt estimat: 60.000 kr. Topdanmarks markedsandel inden for landbrug: Ca. 50 pct. Mere normalt skadeforløb på privat- og erhvervsområdet

15 15 Større gennemsnitsskade end først antaget Gennemsnitsskaden for hele Topdan- mark i.f.m. orkanen ventes at ligge på 31.000 kr. Konservativt skøn 28. december: 22.000 kr.

16 16 Erstatningsudgifter på 1,850 mio. kr. De ændrede forudsætninger betyder, at erstatningsudgifterne i.f.m. orkanen ventes at ligge på 1,850 mio. kr. Heraf alene 1,4 mia. kr. til erstatninger til landbrug

17 17 Øget genforsikringsdækning Genforsikringsdækningen på 800 mio. kr. gælder frem til august 2001 Topdanmark har tegnet supplerende genforsikringsdækning på 1.000 mio. kr. frem til august 2000 Nyt genforsikringsloft: 1.800 mio. kr.

18 18 Resultatforventninger P.g.a. den øgede genforsikringsdækning vurderes udgiften i.f.m. orkanen at være af engangskarakter Resultatet for 2000 ventes påvirket af øgede omkostninger til genforsikrings- dækning Skadebehandlingen i.f.m. orkanen er isoleret i en enhed og ventes at medføre visse ekstraomkostninger af engangs- karakter

19 19 Resultatforventninger Driften i de den resterende del af kon- cernen fortsætter uændret Orkanen ventes kun at få en begrænset effekt for den fremtidige udvikling i Topdanmark koncernen

20 20 Resultatforventninger

21 21 Nøgletal før storm

22 22 Tilbagekøb af egne aktier P.g.a. de øgede udgifter i.f.m. orkanen er det hensigten at reducere det plan- lagte tilbagekøbsprogram Det er nu hensigten at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for 500 - 700 mio. kr. inden udgangen af 2001


Download ppt "1 Presse- og analytikermøde 31. januar 2000. 2 Tidligere udmeldinger om orkanen Branchen Umiddelbart efter orkanen Ca. 1 mia. kr. Medio december 1999."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google