Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sportsmanship Hovedregler Definitioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sportsmanship Hovedregler Definitioner"— Præsentationens transcript:

1 Sportsmanship Hovedregler Definitioner
Regelkurset, afsnit C Sportsmanship Hovedregler Definitioner

2 Sportsmanship Hvad er det første i regelbogen? DS Regelkursus

3 Hovedregel 1: Sikkerhed
DS Regelkursus

4 Hovedregel 2: Fair sejlads
DS Regelkursus

5 Hovedregel 3: Accept af reglerne
DS Regelkursus

6 Hovedregel 4 og 5 DS Regelkursus

7 Definition: Fuldføre DS Regelkursus

8 Definition: Læ og luv DS Regelkursus

9 Definition: Læ og luv DS Regelkursus

10 Definition: Læ og luv, halse
DS Regelkursus

11 Definition: Hindring Eksempler på hindringer: Ikke hindring:
Grundt vand (evt. sømærke, der afmærker dette) Opankret eller kæntret båd Konkurrent med retten til vejen Forbudte områder iflg. sejladsbestemmelser Ikke hindring: Alt, der kan undgås med en mindre kursændring inden for en skroglængdes afstand, f.eks. en almindelig fiskebøje. DS Regelkursus

12 Definition: Holde klar
”Sejle sin kurs” betyder at holde sin kurs, ikke at fortsætte en kursændring. Ingen angivelse af mindste afstand mellem bådene: afhænger af bådtype, vind og sø. DS Regelkursus

13 Definition: Holde klar
DS Regelkursus

14 Definition: Plads Forskel på at give plads og holde klar:
”Give plads” omfatter plads til at manøvrere. ”Holde klar” er at give båden med retten til vejen mulighed for at sejle sin kurs. Plads omfatter tid (til at manøvrere omgående på en sømandsmæssig måde). Reglerne kræver ikke, at en båd skal forudse en anden båds manøvrer. DS Regelkursus

15 Definition: Kapsejle Kun kapsejlende både kan straffes for brud på reglerne i Del 2 (Når både mødes) Undtagelse: hvis man generer en kapsejlende båd (regel 23) DS Regelkursus

16 Definition: Klar foran, klar agter, overlap
DS Regelkursus

17 Definition: Klar foran, klar agter, overlap
DS Regelkursus

18 Definition: Mærke DS Regelkursus

19 Definition: Opgive Opgivelse kan ske både før og efter startsignalet.
Kapsejladskomitéen kan opgive sejladsen, indtil den er slut. Protestkomitéen kan efter sejladsen beslutte, at den skal opgives. Typiske årsager: Fejl fra kapsejladskomiteen (dommerne) Dårligt vejr Andet, der påvirker den fair afvikling af sejladsen DS Regelkursus

20 Definition: Regel DS Regelkursus

21 Definition: Rigtig kurs
Ikke kun én rigtig kurs. Når en regel giver andre både ret til at kræve at man sejler rigtig kurs, skal man sejle som man ville gøre, hvis disse både ikke var der. DS Regelkursus

22 Definition: Rigtig kurs
Hvis A har krav på, at B ikke sejler højere end rigtig kurs: B sejler rigtig kurs ved at holde klar af C, da den også ville sejle som den gør i fravær af A. DS Regelkursus

23 Definition: Rigtig kurs
DS Regelkursus

24 Definition: Starte DS Regelkursus

25 Definition: Zonen DS Regelkursus

26 Definition: Plads ved mærke
Plads-ved-mærke kan også omfatte plads til at bomme eller stagvende. En forpligtelse til at give plads kan være mere omfattende end en forpligtelse til at holde klar. Til mærket: Så længe man ikke er ved mærket Ved mærket: når man er nødt til at begynde at dreje for at runde DS Regelkursus

27 Andre definitioner DS Regelkursus


Download ppt "Sportsmanship Hovedregler Definitioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google