Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikativ sprogfærdighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikativ sprogfærdighed"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikativ sprogfærdighed

2 Model for kommunikativ sprogfærdighed

3 Pragmatisk færdighed Agere adækvat i den givne sociale kontekst
Sociolingvistisk færdighed Agere adækvat i den givne sociale kontekst Naturligt sprog √ Fornemmelse for register Kendskab til idiomer og billedsprog Kendskab til normer for høflighed

4 Pragmatisk færdighed Sproghandlingsfærdighed Typer af sproghandlinger
Informationsudvekslende √ (alle niveauer) Handlingsregulerende Følelses- og holdningsudtrykkende √ (A2 og A2-B1) Samtalestrukturerende √ (A2 og A2-B1) Rituelle Performativer Gælder både skriftligt og mundtligt

5 Sproghandlingsfærdigheder
Informationsudvekslende sproghandlinger √ F.eks.: Stille og besvare spørgsmål √ Fortælle √ Beskrive √ Udtrykke synspunkter √ (A2-A2/B1) Eksempel uden performativ: Mit emne er min dag. Jeg står op kl. 7. Jeg tager bad, og bagefter spiser jeg morgenmad. Eksempel med performativ: Jeg vil gerne fortælle om min dag. Jeg står op kl. 7. Jeg … Informationsudvekslende sproghandlinger, der bruges/testes A0-A2/B1. Synspunkterne kommer først med fra A2-niveau.

6 Sproghandlingsfærdigheder
Handlingsregulerende sproghandlinger F.eks.: Foreslå Forbyde Anbefale Eksempel uden performativ: Hvad med at gå i biografen? ’Kapgang’ skulle vist være utrolig sjov. Eksempel med performativ: Jeg foreslår, at vi går i biografen og ser ’Kapgang’. Den skulle være utrolig sjov. Der testes ikke i handlingsregulerende sproghandlinger i modultestene og heller ikke til prøverne, måske lige bortset en smule i PD3, skriftligt, delprøve 1, og måske en lille bitte smule i nogle af de skriftlige opgaver, modultestene, DU3/M4.

7 Sproghandlingsfærdigheder
Følelses- og holdningsudtrykkende F.eks.: Udtrykke mening √ Acceptere √ Udtrykke glæde Eksempel uden performativ: Det er dog utroligt, at de smider om sig med penge, når de ingen har. Eksempel med performativ: Jeg synes ikke, de skulle bruge så mange penge, når de ingen har.

8 Sproghandlingsfærdigheder
Samtalestrukturerende F.eks.: Indlede √ Afslutte √ Tage ordet/give det videre √ Eksempel uden performativ: Nu kan der vist ikke koges mere suppe på den pind! Eksempel med performativ: Nu synes jeg, vi skal afslutte diskussionen, for emnet er vist udtømt.

9 Sproghandlingsfærdigheder
Rituelle F.eks.: Takke Tilgive Erklære Eksempel uden performativ: Glem det! Jeg er kommet over det, og jeg er ikke sur på dig mere. Eksempel med performativ: Jeg har tilgivet dig, så du skal ikke tænke på det mere.

10 Diskursiv færdighed Retorisk organisering Kohærens Kohæsion

11 Retorisk organisering
Skrift: Organisering og opbygning ud fra formål og genre, f.eks. Berettende tekst (beskrive/fortælle i kronologisk rækkefølge) Forklarende tekst (beskrive/fortælle/forklare, f.eks. en årsag til noget) Argumenterende tekst (beskrive/fortælle/begrunde, f.eks. give udtryk for og begrunde mening) OBS! I Danmark er afsnittene i en tekst normalt opbygget over strukturen generel påstand med efterfølgende konkretisering i form af f.eks. underbygning med konkrete eksempler. Danskfaget.dk: teksttyper: Argumenterende Beskrivende Berettende Forklarende Fortællende Instruerende Multimodal (hjemmesider) Regulerende

12 Retorisk organisering
(Sam)tale Turtagning Fokus(ser) Gambitter Fluency og dysfluency

13 Kohærens Kohærens er relationer, som bliver konstrueret i læserens/lytterens sind, og som er afhængige af de færdigheder og den viden, som læseren/lytteren har med sig i den givne situation. På samme måde kreerer den, der taler eller skriver relationerne i sindet. Eller sagt på en anden måde: Kohærens handler om ’den røde tråd’ i tekster. Kohærens er et implicit kognitivt fænomen, kohæsion er et eksplicit tekstligt fænomen.

14 Kohæsion Kohæsion er en objektiv egenskab, som udtrykkes eksplicit i en tekst. Det er eksplicitte træk, ord, udtryk eller sætninger, som hjælper læseren eller lytteren med at danne sig en forståelse af sammenhængen i teksten. Sammenhængsskabende markører er f.eks.: Konjunktioner Adverbier Pronominalreferencer Tempus Informationsstruktur (tema-rema) Bestemthed

15 Informationsstruktur (tema-rema)
Eksempel: Lige uden for byen lå der et hus i en tilgroet have. Huset (det) kunne næsten ikke ses, når man stod ude på vejen, for der var en fire meter høj og meget tæt hæk rundt om det. I huset boede der en enlig dame og en kat. Damen gik næsten aldrig uden for en dør, for hun fik bragt alt, hvad hun havde brug for af et bud fra det lokale supermarked. Katten derimod så man tit strejfe rundt på jagt efter mus og fugle.

16 Lingvistisk færdighed
Ordforråd Ordvalg Grammatik Morfologi Syntaks Udtale Fonologi og prosodi Retskrivning Stavning og tegnsætning

17 Strategisk færdighed Effektiv mundtlig og skriftlig kommunikation i en specifik kontekst og situation Planlægge og vurdere Undgå og reparere sammenbrud Verbale og ikke-verbale strategier


Download ppt "Kommunikativ sprogfærdighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google