Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Februar 20081Præsentation af Energinet.dk. Februar 20082Præsentation af Energinet.dk Fakta om Energinet.dk Ca. 500 medarbejdere Hovedsæde i Trekantområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Februar 20081Præsentation af Energinet.dk. Februar 20082Præsentation af Energinet.dk Fakta om Energinet.dk Ca. 500 medarbejdere Hovedsæde i Trekantområdet."— Præsentationens transcript:

1 Februar 20081Præsentation af Energinet.dk

2 Februar 20082Præsentation af Energinet.dk Fakta om Energinet.dk Ca. 500 medarbejdere Hovedsæde i Trekantområdet (Erritsø ved Fredericia) Lokaliteter i Ballerup, Egtved, Tjele, Vester Hassing og Lille Torup Fire datterselskaber: Eltransmission.dk A/S, Gastransmission.dk A/S, Energinet.dk Gaslager A/S og Fibertransmission A/S Medejer af den nordiske elbørs, Nord Pool Spot Årlig omsætning på ca. 8 mia. kr.

3 Februar 20083Præsentation af Energinet.dk Historisk om Energinet.dk Nationalt systemansvarligt transmissionsselskab for el og gas Fusion mellem Elkraft, Eltra og Gastra Etableret på baggrund af Lov om Energinet.dk af 14. december 2004 Stiftet i august 2005 med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet Selvstændig offentlig virksomhed (SOV) ejet af den danske stat ved Klima- og Energiministeriet Egen bestyrelse

4 Februar 20084Præsentation af Energinet.dk Energinet.dk’s opgaver Sikre en stabil energiforsyning på kort og lang sigt Sikre velfungerende markeder for el og gas Sikre at energisektorens beredskab er velfungerende Eje, drive og vedligeholde gastransmissionsnettet Eje, drive, vedligeholde og udbygge eltransmissionsnettet på 400 kV samt dele af eltransmissionsnettet på 132 kV Fremme miljøvenlig elproduktion via forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier Indsamle oplysninger om energisektorens udledning af miljøskadelige stoffer

5 Februar 20085Præsentation af Energinet.dk Økonomi Indtægter og udgifter skal balancere Indtægter opkræves via tariffer Dækker udgifter til: ­Drift af el- og gassystemerne ­Forsyningssikkerhed ­Udbygning af transmissionsnettene ­Støtte til forskning og udvikling samt miljøvenlig elproduktion Energitilsynet godkender tarifferne

6 Februar 20086Præsentation af Energinet.dk Energinet.dk og øvrige typer energiselskaber I hovedtræk findes disse typer energiselskaber: Energinet.dk – transmission og systemansvar Regionale transmissionsselskaber Netselskaber – distribuerer el og gas Forsyningspligtselskaber – forsyner forbrugere, som ikke selv ønsker at vælge el- eller gasleverandør Produktionsselskaber – producerer el og gas Handelsselskaber – køber og sælger el og gas på engrosmarkedet og forsyner de forbrugere, der selv vælger el- eller gasleverandør (Generic) Utilities Value Chain Production Exchange Storage Transmission Distribution Metering Sales Energinet.dk Customer

7 Februar 20087Præsentation af Energinet.dk European Energy Policy European Electricity Sector Peder Ø. Andreasen CEO, Energinet.dk

8 Februar 20088Areva Conference 2008-11-17 Financial Crisis

9 Februar 20089Præsentation af Energinet.dk Needed Focus in European Energy Policy National Focus International Focus RegulationMarket Based

10 Februar 200810Præsentation af Energinet.dk IEA: Expected Fossil-fuel Prices 2007: 69 USD per barrel 2007: 7 USD per Mbtu 2007: 73 USD per tonne

11 Februar 200811Præsentation af Energinet.dk Climate Change Package The Commission’s Renewable Energy and Climate Change Package was published on 23 January 2008 Overall policy goals agreed by Heads of State in 2007: ­20 % increase in energy efficiency ­20 % reduction in greenhouse gas (GHG) emissions ­20 % share of renewables in the overall EU energy consumption by 2020 ­10 % biofuel component in vehicle fuel by 2020

12 Februar 200812Præsentation af Energinet.dk Primary energy demand Energy dependency 2005: 54% 2020: 64% (baseline) 2020: 56% (new policy)

13 Februar 200813Præsentation af Energinet.dk Low Carbon Future – European Power Capacity GW20052020 New Energy Policy2020 Baseline 61 USD per bbl100 USD per bbl61 USD per bbl100 USD per bbl Solids189149158186203 Oil67343638 Nuclear134113115113116 Gas181228233282273 RES168366378282316

14 Februar 200814Præsentation af Energinet.dk Renewable Energy in 2005 and Targets for 2020

15 Februar 200815Præsentation af Energinet.dk Development from the late 1980s to present Primary generationLocal generation Central power plant DCHP unit Wind turbine

16 Februar 200816Præsentation af Energinet.dk Example on balance with an additional 2500 MW offshore wind and 1000 MW onshore wind Present2025 Minimal regulation power Wind power Consumption Wind power Minimal regulation power Consumption

17 Februar 200817Præsentation af Energinet.dk Price formation with a high share of wind power €/MWh MW Save the last power plant! Increase the value of wind power and replace fuel! Light Wind Strong Wind Light Wind Value of demand side price elasticity increases with wind power!

18 Februar 200818Præsentation af Energinet.dk 50% wind penetration in 2025 TransportGas Transmission Electricity Transmission Heat Transmission Hydrogen & Bio fuelConv. power prod.CHPHeat Production Electr.-Consumption Electric Storage Neighbouring CountriesHeat Pumps Electric Boilers Heat Storage Heat Consumption Integration of energy systems

19 Februar 200819Præsentation af Energinet.dk Konklusion fra Kulturanalysen (februar 2005) Positive fællestræk Stor faglighed og fokus på kvalitet Pålidelig og hjælpsom Rationel og analytisk Troværdig Samarbejde Resultatorientering, prioritering Medarbejder- og ledelsesudvikling, feedback Konflikthåndtering Udviklingsområder

20 Februar 200820Præsentation af Energinet.dk Vi mener … I praksis gør vi følgende: Det giver følgende fordele: Derfor gør vi ikke … At forretningsorienterede virksomheder har produkter af høj kvalitet, effektive processer og gode økonomiske resultater At forretningsorienterede virksomheder får nye opgaver og klarer sig godt, også i eventuelle fremtidige fusioner/omstruktureringer At forretningsorienterede virksomheder giver tilfredse og motiverede medarbej- dere Vi sætter ambitiøse mål og følger op på vores resultater Vi udfordrer løbende eksisterende processer og omkostninger Vi er opmærksomme på vores kunders behov og handler hensigtsmæssigt i forhold til dem Vi benchmarker os fagligt og økonomisk mod sam- menlignelige virksomheder Vi effektiviserer kerne- områder og overvejer outsourcing af ikke- kerneområder Energinet.dk styrker sit omdømme som en professionel virksomhed Energinet.dk bliver en virksomhed, vi er stolte af Vi udvider vores kompeten- cer ved at påtage os nye opgaver Vores markedsværdi som medarbejdere stiger Vi forsvarer ikke ukritisk vores omkostninger Vi bruger ikke forsynings- sikkerhed som vores eneste argument, men afbalancerer hensynet til en sikker drift med de samlede omkostninger Vi dømmer ikke hinanden for manglende forretnings- mæssige resultater, men lærer af vores fejl Forretningsorientering

21 Februar 200821Præsentation af Energinet.dk Respekt Vi mener … I praksis gør vi følgende: Det giver følgende fordele: Derfor gør vi ikke … At gensidig respekt er en forudsætning for et vel- fungerende samarbejde og forankring af beslutninger At gensidig respekt bidrager til at inddrage relevante kompetencer samt indbyder til dialog og samarbejde At gensidig respekt og en positiv indstilling til arbejdet har afgørende betydning for både trivsel og resultater i virksomheden At respekt for den enkelte medarbejders arbejds- og livssituation bidrager positivt til virksomhedens udvikling og omdømme Vi bakker op om beslut- ninger og arbejder for de fælles mål Vi inddrager hinanden i relevante processer og beslutninger og er aktive vidensdelere Vi tager initiativer, ansvar og beslutninger på alle niveauer i Energinet.dk Vi respekterer hinandens faglighed og holdninger Vi respekterer, at vi kan have behov for at tilrette- lægge arbejds- og familieliv forskelligt på forskellige tidspunkter i livet Energinet.dk bliver en troværdig og stærk virksomhed Processer, beslutninger og forandringer bliver lettere at gennemføre Manøvredygtigheden i pressede situationer øges, fordi vi ved, hvor vi har hinanden Gensidig respekt giver samarbejdet gode levevilkår Gensidig menneskelig og faglig respekt øger arbejdsglæde og med- arbejdertilfredshed Vi nedgør ikke hinanden, hverken som mennesker eller faggrupper Vi arbejder ikke med skjulte dagsordener i forhold til hinanden og går ikke bag ryggen Vi holder ikke relevant viden for os selv Vi siger ikke ét og gør noget andet

22 Februar 200822Præsentation af Energinet.dk Ledelsesudvikling Nye kompetencer tilføres Kortlægning af kompetencer Udviklings og coaching forløb Kontinuerlig feed-back

23 Februar 200823Præsentation af Energinet.dk Lederskabs dimensioner At skabe en vision Udvikling af medarbejdere Gennemførelse af visionen Opfølgning Resultatorientering Team playing

24 Februar 200824Præsentation af Energinet.dk Niveau 1 MYSTIK Niveau 0 (SYMBIOSE) Niveau 2 EGOCENTRERING Niveau 3 NORMATIVITET Niveau 4 AUTORITET Niveau 5 INTEGRITET Psykisk balance, der favoriserer uafhængighed Psykisk balance, der favoriserer fællesskab SelvetRelationen

25 Februar 200825Præsentation af Energinet.dk Coachingens niveauer Omgivelser Adfærd Færdigheder Værdier Identitet Tro Inspireret af Gregory Bateson

26 Februar 200826Præsentation af Energinet.dk Nærmeste leder – meget flot fremgang! Og på alle parametre! Energinet.dk 2007 | [21]

27 Februar 200827Præsentation af Energinet.dk Nærmeste leder Energinet.dk 2007 | [22]

28 Februar 200828Præsentation af Energinet.dk Nærmeste leder Energinet.dk 2007 | [23]

29 Februar 200829Præsentation af Energinet.dk Ledersegmentering Energinet.dk 2007 | [38] Lav Nærmeste leders evner som leder Høj Lav Nærmeste leders faglige kvalifikationer Høj LEDELSES- ORI- ENTERET LEDER HELSTØBT LEDER SVAG LEDER FAGLIGT ORIEN- TERET LEDER

30 Februar 200830Præsentation af Energinet.dk Ledersegmentering – 4 ud af 10 medarbejdere har en helstøbt leder! Men stadig mange som føler deres leder er fagligt orienteret. Og den svage leder er næsten væk! Energinet.dk 2007 | [39]


Download ppt "Februar 20081Præsentation af Energinet.dk. Februar 20082Præsentation af Energinet.dk Fakta om Energinet.dk Ca. 500 medarbejdere Hovedsæde i Trekantområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google