Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEU-Centrenes rolle i løsning på voksen- og efteruddannelsesområde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEU-Centrenes rolle i løsning på voksen- og efteruddannelsesområde"— Præsentationens transcript:

1 VEU-Centrenes rolle i løsning på voksen- og efteruddannelsesområde
VEU-konference, Kompetence til tiden Silkeborg d. 5. oktober½ VEU-Centrenes rolle i løsning af udfordringerne på voksen- og efteruddannelsesområde Kjeld Møller Pedersen Formand for VEU-rådet

2 Kort udviklingshistorie
”Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at afdække og vurdere mulighederne for at forny styring og vilkår for udbud af AMU, evt. gennem etablering af kompetencecentre” (aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, oktober 2007) ”Enighedspapir” – beskrivelse af ny AMU-udbudsrunde samt VEU-centre (12. november 2008) Politisk aftale om AMU-udbud og VEU-centre (april 2009) Udbud – august 2009

3 VEU-center implementering
Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Lovgivning - Fokus på opgaveløsning og resultater - Strategiske Centerråd - Organisering - Fokus på samarbejdet/samspil - Fokus på resultater - Kontrakter/handleplan - Fortælle de gode historier Evaluering - It infrastruktur - Kapacitetsopbygning Januar September Sommer 2011

4 Hvad er de største udfordringer
Bedre og koordineret rådgivning Et billede af ’helhed’ – ikke konkurrence ”Én indgang” (endnu) mere fokus på brugernes kompetencebehov Opsøgende arbejde vigtig for at få medarbejdere på voksen- og efteruddannelse At få fat i de små og mellemstore virksomheder 4. Bedre og tættere samspil AMU og FVU 5. Samspillet mellem uddannelsesindsatsen, beskæftigelsesindsatsen samt erhvervs-og vækstindsatsen

5 VEU i større sammehæng Nationalt og regionalt

6 Det virksomhedsopsøgende arbejde
32 % af virksomhederne er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de seneste to år Men med store regionale forskelle: 42 % i Region Nordjylland 37 % i Region Midtjylland 31 % i Region Syddanmark 28 % i Region Sjælland 25 % i Region Hovedstaden

7

8 Samlet set … En kernegruppe af virksomheder er meget tilfredse med udbuddet på en række centrale parametre En uændret eller mere positiv vurdering i 2011 sammenlignet med 2007 At virksomhederne stort set ikke kender til ændringerne i udbudsvilkårene i 2009 At virksomhederne ikke har oplevet forbedringer af udbuddet specifikt i 2010 At der fortsat er et stort uudnyttet potentiale i forhold til kontakt med virksomhederne

9 Store forventninger til
de nye VEU-centre

10 Udviklingskontrakterne: Foreløbig status Indsatsområde 1 - Rådgivning og vejledning
Kvantitative mål stort set opfyldt, og det virksomhedsopsøgende arbejde koordineres. Arbejdet med kvaliteten for at opnå måltal. Særligt lykkes med: Én indgang. Kompetenceudvikling af konsulentkorps. Fælles visuelt identitet, markedsføringsmaterialer/kampagner – synlighed ift. målgruppe. Fokus for 2011 Indhold i rådgivning og vejledning. Yderligere fokus på små og mellemstore virksomheder – nye veje.

11 Indsatsområde 2 - Samspil AMU og FVU
Kvantitative måltal for ”screeninger” af AMU-kursister opfyldt. Men stor udfordring med at få AMU-kursister videre på egentlige FVU-uddannelsesforløb. Særligt lykkes med: Etableret samarbejde mellem VUC og AMU-udbydere, særligt på konsulent-niveau. Styrket viden om FVU hos AMU-udbydere. Samarbejdsaftaler, eks. udlån af undervisere. Fokus for 2011: AMU-kursister på FVU-forløb Anvendelse af nye metoder/veje for at motivere - testforløb VEU-rådet

12 Indsatsområde 3 - tilpasning af uddannelsesindsats - analyse
Ny opgave med store udfordringer. Fået etableret samarbejde med eksterne aktører, som i forvejen leverer analyser. Ingen konkrete resultater af dette samarbejde. Særligt lykkes med: Etablering af samarbejde. Identificeret samarbejdsområder inden for nye analyser og anvendelse af eksisterende analyser. Fokus for 2011 Skabe konkrete resultater på basis af analyser. Anvende informationer strategisk ift. en styrket og koordineret afdækning af uddannelsesbehov.

13 Indsatsområde 5 - Effektive VEU-centre
Samarbejdet er væsentligt styrket, etableringsfasen er overstået, og der er fokus på at skabe flere samarbejdsområder. Særligt lykkes med: Synlighed – ekstern positionering. Etablering, herunder aktive centerråd. Samarbejdende arbejdsgrupper. Fokus for 2011: Styrkelse af den interne kommunikation og fælles ”identitet”. Styrkelse af centerrådenes strategiske rolle.

14 Hvad kan VEU-centrene bidrage med
Tre hovedspørgsmål: Hvad kan VEU-centrene bidrage med

15 VEU-centre i udviklingsperspektiv
VEU-centre under ændret rammer siden etablering. Ændring i konjunktur. Ændring i rammevilkårene. Faldende aktivitetsudvikling. Hensigt med VEU-centre styrket. Opsøgende arbejde vigtig for at få medarbejde på voksen- og efteruddannelse. Styrke samspillet mellem det erhvervsrettede og almene område. Det dobbelte kompetenceløft. Udnyttelse af hinandens spidskompetencer.


Download ppt "VEU-Centrenes rolle i løsning på voksen- og efteruddannelsesområde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google