Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den kroniske patient og krydsfeltet mellem kommunerne og regionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den kroniske patient og krydsfeltet mellem kommunerne og regionen"— Præsentationens transcript:

1 Den kroniske patient og krydsfeltet mellem kommunerne og regionen

2 Kronisk sygdom i rampelyset – og med god grund
Omfatter ca. 1,5 mio danskere Årsag til 80% af sundhedsvæsnet udgifter Rammer socialt skævt Gentagne indlæggelser Flere samtidige sygdomme

3 Kronisk sygdom – strukturreformen
Et centralt tema i forhold til strukturreformen En af de største udfordringer Uklarhed om arbejdsfordelingen region-kommune Mål Et sammenhængende forløb gennem tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Behandling af høj kvalitet givet på det rigtige tidspunkt og af de rette behandlere

4 Fire strategier i forhold til kronisk sygdom (1)
1. Forebyggelse (kommune) Forebyggelse af livsstilssygdomme -Kost -Rygning -Alkohol -Motion Forebyggelse af fald -Kost -Rygning -Alkohol -Motion

5 Forebyggelse - Rygning
(Kilde: Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune)

6 Forebyggelse - Fysisk aktivitet
(Kilde: Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune)

7 Forebyggelse - fald

8 Fire strategier i forhold til kronisk sygdom (2)
2. Tidlig opsporing af sygdom (kommune) 3. Behandling af høj kvalitet (region) 4. Rehabilitering der skal genoprette og vedligeholde funktionsniveauet og forhindre tilbagefald af sygdom (region og kommune)

9 = en samlet indsats Alle fire strategier er nødvendige i forhold til at reducere byrden af kronisk sygdom for det enkelte menneske og for samfundet

10 Krydsfeltet – eller zigzag-vejen gennem patientforløbet
Specialiseret rehabilitering Hospitaler Praktiserende læger og speciallæger Udgående teams Holger Træningscenter Plejehjem Hjemmepleje Daghjem Sundhedscenter

11 Mål: Det umærkelige krydsfelt
Opgaven bliver kun løst tilfredsstillende, hvis borgeren ikke opdager krydsfeltet

12 Folkesygdomme i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden: 1,6 mio indbyggere Hjertesygdom: KOL: Sukkersyge: Kræft: Depression el. angst Muskel-skeletsygdom Knogleskørhed Astma Otte folkesygdomme. Statens Institut for Folkesundhed, 2005

13 Prognose diabetes og KOL i Region Hovedstaden

14 Social ulighed ved kronisk sygdom
Fem somatiske sygdomme udgør 42% af de ulighedsskabende sygdomme: KOL, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, lungekræft, diabetes Fem psykiske sygdomme udgør 37% af de ulighedsskabende sygdomme: Depression, alkoholmisbrug, stofmisbrug, skizofreni, demens

15 Indsatsen for kronisk syge i Københavns Kommune

16 Strategi for sundhedscentre i Københavns Kommune
Bydækkende i 2009 Kernefunktionen er visiteret patientrettet forebyggelse suppleret med åbne borgerrettede tilbud Tilbud til borgere med alle væsentlige kroniske sygdomme

17 Sundhedscentre i København
Lokale sundhedscentre for kronisk syge Sundhedscenter Østerbro (2005) Sundhedscenter Nørrebro-Bispebjerg (2007) Et sundhedscenter etableres 2008 Specialiserede sundhedscentre Sundhedscenter for kræftpatienter (2007) Sundhedscenter Hans Knudsens Plads (rygpatienter)

18 Resultater fra Sundhedscenter Østerbro
Rehabilitering til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjertekarsygdom og efter fald: Henviste i alt: 615 90% af de praktiserende læger henviser Effekt evalueres i 2007 Ved type 2 diabetes finder man effekt på vægten, taljemål, fysisk formåen og blodsukker

19 Hvordan sikres kvaliteten?
Fælles planlægning af indsatsen på tværs af aktører og sektorer Evidensbaserede forløbsbeskrivelser Kompetenceudvikling Ny viden via evaluering Nye (sam)finansieringsmodeller Metoder: Sundhedsaftaler Chronic Care Model

20 Økonomi – går regnestykket op?
Forebyggelse af en KOL-indlæggelse Kommunens besparelse: kr. (herfra trækkes udgifter til evt. forebyggende indsats) Regionens besparelse: kr. (DRG) Det økonomiske incitament for substituerende indsatser i kommunerne? Skal Regionen medfinansiere?

21 Et kig i krystalkuglen Større satsning på primær forebyggelse
Rehabilitering til alle med kronisk sygdom ved behov Klar arbejdsfordeling mellem region og kommune Fælles forløbsbeskrivelser Udarbejdet i fællesskab mellem region og kommuner Udarbejdet på baggrund af nationalt udmeldte standarder Økonomiske incitamenter på plads

22 Naturhelbredelse Kommunelæge Michael Larsen udgav i 1901 bogen ”En Sundhedslære fra vegetariansk Synspunkt”. Bogen blev anmeldt i ”Husmoderens Blad – praktisk ugeblad for kvinden og hjemmet”. Anmelderen skrev: ”Bogens hovedindhold er i korthed følgende: Misbrug af giftige nydelsesmidler og naturstridige og usunde livsvaner og samfundsforhold medfører efterhånden slægtens degeneration og undergraver den enkeltes såvel som samfundets sundhed, og dette vil ende med en forskrækkelse, hvis der ikke efterhånden sker en radikal forandring. Vejen ud af uføret har naturen selv anvist os i nøje hensyntagen til alle sundhedsbetingelser: Rigeligt sollys, frisk luft, vand, sund, naturbestemt ernæring (frugtspisning), det rette forhold mellem arbejde og hvile o.s.v. Den deraf følgende genfødelse af hele samfundet har det imidlertid lange udsigter med; men den enkelte, der vil det, kan tage fat og forskaffe sig og sine større sundhed og en højere livsnydelse. Derfor læs bogen!”


Download ppt "Den kroniske patient og krydsfeltet mellem kommunerne og regionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google