Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CB-L OG PRÆSENTATION – S YDDANSK LOGISTIKKLYNGE MØDE DEN 19. JANUAR 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CB-L OG PRÆSENTATION – S YDDANSK LOGISTIKKLYNGE MØDE DEN 19. JANUAR 2011."— Præsentationens transcript:

1 CB-L OG PRÆSENTATION – S YDDANSK LOGISTIKKLYNGE MØDE DEN 19. JANUAR 2011

2 Indhold præsentation 1.CB-Log projektet – Baggrund og indhold – Aktiviteter og resultater 2.Logistik i CB-log regionen – nogle analyseresultater – Udgangspunktet: demografi, infrastruktur, godsstrømme, erhvervsstruktur, kompetencer – Muligheder: strategiske udviklingsaspekter 3.Perspektiver for Syddansk logistikklynge – Klynge – hvad er det og hvordan kan det fungere inden for et bredt fagområde som logistik? – Indsatsområder / projektportefølje – hvor findes der fælles områder der kan arbejdes med? CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

3 1. CB-L OG PROJEKTET CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

4 CB-Log projektets overordnede mål og arbejdsområder Beskrivelse af regionens logistikydelser SWOT og strategiarbejde Markedsføringsstrategi Analyse Projekter der styrker innovation Vidensudbygning Grænseoverskridende uddannelsestilbud Projektudvikling og vidensoverførsel Gennemføre markedsføringsstrategi Udarbejde markedsføringsmateriale, homepage, messedeltagelse, etc. Synliggørelse og markedsføring Inputs til projektarbejdet fra erhverv, organisationer og forvaltning D/DK tænketank CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Overordnet mål: Konkurrence- dygtig og innovativ D/DK logistik- region

5 Nogle projektaktiviteter og –resultater Analyse og beskrivelse af CB-Log regionens logistikydelser: Godsmængder, infrastruktur, arbejdskraft, virksomhedsstruktur Strategiske udviklingsmuligheder inden for logistiksektoren Projektudvikling og netværksaktiviteter: Ufaglært arbejdskraft: identificering af uddannelsesbehov i logistiksektoren ’Tag der logistik’: medarrangør af åbent-hus arrangement hos logistikvirksomheder ’Windlog’: medarrangør af konferencer om logistik med fokus på sværgods i vindmølleindustrien Intermodal transport (kombineret vej-, bane-, søtransport): arrangementer, møder og projektudvikling om muligheder for udvidet brug af kombitransport i grænseregionen Infrastrukturudvikling: medarrangør af konference om tysk-dansk infrastrukturudvikling Elektromobilitet: projektudvikling om elektriske arbejdskøretøjer (renovationskøretøjer, etc.) og tysk-dansk samarbejde Logistik goes IT: messe med præsentation af løsninger Netværksarrangementer og seminarer med forskellige faglige temaer: RFID udviklingstendenser seminar Energieffektivisering i køleforsyningskæden workshop med ideer til projektudvikling Værdiskabende distributører (’value-adding distributors’) erfamøde med fokus på strategiske partnerskaber Synliggørelse af CB-Log regionens position inden for transport og logistik Planlægning af aktiviteter og materiale til synliggørelse Messedeltagelse, pressearbejde, hjemmeside, infomateriale, konferencer m.v. Tænketank D/DK Afholdt 5 møder i tysk-dansk tænketank CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

6 2. L OGISTIK I CB-L OG REGIONEN – NOGLE ANALYSE - RESULTATER CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

7 Vejnet CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Overordnet vejnet (motorveje, landeveje, etc.) Sekundære vejnet (kreis-, land eller kommunveje) ∑ (km) Danmark379069542 73332 CB-Log-DK101820937 21955 CB-Log-Region177024379 26149 CB-Log-D7523442 4194 Schleswig- Holstein20917792 9883

8 Banenet CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Det samlede banenet (km) Danmark2667 CB-Log-DK495 CB-Log-Region950 CB-Log-D455 Schleswig- Holstein1353 Spor (m)Udstyr Lastenheder per år Taulov1200 (2 * 600) 1 Gate / 2 Reachstacker 60.000 Kiel900 (3 * 300)1 Reachstacker11.000 Padborg600 (2 * 300)1 Reachstacker9.000- 10.000

9 Havne CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Godsomsætning 2008 (ton) Danmark106.100.000 CB-Log-Region DK33.541.000 CB-Log-Region40.236.982 CB-Log-Region D6.695.982 Slesvig- Holsten52.558.323 Hamborg Havn107.279.500 Godsomsætning 2008 (ton) 1Fredericia14.426.000 2Enstedværket5.824.000 3Kiel4.908.188 4Esbjerg3.746.000 5Odense3.170.000 6Aabenraa1.815.000 7Kolding1.268.000 8Vejle1.063.000 9Nyborg740.000 10Flensburg581.315 I alt37.544.430

10 Luftfragt CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Luftfragt 2008 (1000 ton) Afrejsende passagerer 2008 København34721.500.000 Esbjerg0179.000 Sønderborg062.000 Billund522.011.000 Kiel029.540 Sylt Øst0165.000 Flensburg Schäferhaus 06.710 Hamborg14012.229.131 Frankfurt200053.500.000

11 Godsstrømme CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Transitandel i DK Mio. tons (2008) LastbilTog Cont./ Ro-Ro I altLastbilTog CB-Log Region Grænsetrafik23,76,229,92%74% Færgetrafik Esbjerg 1,9 Færgetrafik Fredericia og Aabenraa 0,6 Færgetrafik til og fra Kiel1,8- 1,5 3,3 I alt25,56,235,7 Benchmark med andre regioner Øresundsregionen8,25,0 1,4 14,626%91% Færgehavne i Nord- og Midtjylland4,2- 4,5 8,721%- Femern Bælt7,9- 34%-

12 Beskæftigelse CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 (2008)Alle beskæftigedeTransport i alt Andel beskæftigede i transport i % Godstransport og logistik CB-log Region DK603.18524.9754,1417.454 CB-log Region 931.58842.3984,55 CB-log Region D328.40317.4235,3k.A. KommuneSamlet beskæftigelse% fordelingBeskæftigede i transport % andel af alle beskæftigede Aabenraa30.1535,02.62310,5 Billund16.8892,81.8357,3 Esbjerg62.16910,33.11612,5 Fredericia28.4554,72.0208,1 Kolding51.7588,62.2038,8 Odense101.92516,93.27013,1 Vejle56.2489,32.0278,1 Rest255.58842,47.8813,4 I alt603.18510024.9754,1

13 Tendens over de senere år……effekt i CB-Log regionen Produktforhold – Øget kompleksitet i forsyningskæderne følger af kortere produktlevetid, kortere time-to-market, modulær opbygning, individuelle kundebehov Professionalisering af logistikydelser, postponement strategier, tredjepats- logistikvirksomheder udvikles og specialiserer sig Samarbejde i forsyningskæder – Logistik går fra styring af materiale-flow til integration i forsyningskæden Strategiske partnerskabsdannelser i stærke forsyningskæder, udnyttelse af strukturelle forskelle på tværs af grænsen Teknologianvendelse – Informations- og kommunikationsteknologier (IKT) gør samarbejdet i forsyningskæderne mere gennemsigtigt, effektivt og relationsbaseret Forbedret planlægning / ressourcestyring, kommunikation, identifikation, e-handel Globalisering – Forsyningskæderne globaliseres så konkurrenter, leverandører, kunder og samarbejdspartnere findes spredt Vækstgrundlag skabes for specialiserede logistikoperatører, forlængede lead-times, større strategisk afhængighed af globale samarbejdspartnere Konkurrencesituation - Fokus på kernekompetencer og udvikling af nye konkurrenceparametre Virksomhedskoncentration og - specialisering, udvikling af nye konkurrenceparametre bl.a. inden for ’grøn logistik’, ordrevinderkriterier: leveringsevne, pålidelighed og fleksibilitet Logistikbranchen i CB-Log regionen er under forandring… CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

14 Værdiskabende distributører (value-adding distributors) – mange virksomheder der bl.a. gennem centraliserede lager- og terminalfunktioner konsoliderer varestrømme og udfører variantskabende funktioner (e.g. slutmontage, sam- og ompakning, etikettering, kundespecifik konfigurering af software, toldbehandling) Forsyningskæder med specialisering – stor andel af logistikfunktioner og infrastruktur koncentreret inden for en række vigtige forsyningskæder: kølede og frosne fødevarer, højt forarbejdede industrielle produkter, sværgods specielt inden for vedvarende energisektoren Kompetencer og medarbejderkvalifikationer – udvikle faglige og generelle kompetencer og viden på alle uddannelsesniveauer Samarbejde i forsyningskæder – anvende og understøtte nye logistikkoncepter (CMO, VMI, QR, ECR, CPFR) Teknologianvendelse – anvendelse af nyeste IKT løsninger samt førende teknologi som understøtter stærke forsyningskæder Nye konkurrenceparametre – støtte udvikling af Green Logistics, CSR m.v. for enkelte virksomheder og forsyningskæder Infrastruktur – sikre udbygning af infrastruktur med særligt sigte på vej- og baneanlæg, terminaler og lagerfaciliteter Logistikbranchen i CB-Log regionens særlige styrkepositioner (kritisk masse, viden og potentiale) Bud på CB-Logs strategiske indsatsområder for under- og udbygning af styrkepositioner CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

15 Værdiskabende distributører (value- adding distributors) Konsoliderer varestrømme – bl.a. gennem centraliserede lager- og terminalanlæg Udfører variantskabende funktioner – bl.a. i form af slutmontage, sam- og ompakning, etikettering, kundespecifik konfigurering af software, toldbehandling Selvstændige tredjepartslogistikvirksomheder eller enheder inden for større virksomheder CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

16 Værdiskabende distribution som regional styrkeposition (kritisk masse, viden og potentiale) Høj koncentration af værdiskabende distributører – synergimuligheder inden for flere forsyningskæder Avancerede lager- og terminalfaciliteter – infrastruktur der understøtter skabelse af value-adding services Hard- og software til værdiskabende distribution – tilgængelighed af og erfaring med nyeste teknologier Medarbejderkompetencer på alle uddannelsesniveauer – støttende og fleksibelt kompetencegrundlag Logistikkoncepter til samarbejde i forsyningskæder – markedsledende erfaring med strategisk partnerskabsdannelse inden for supply chain management CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

17 Nogle muligheder for at understøtte regionens styrkeposition med værdiskabende distribution Relationsdannelse – afholde møder hvor supply chain managers kan udveksle erfaringer og opnå inspiration i forhold til aktuelle emner, f.eks. it, infrastruktur, samarbejdskoncepter, kompetenceudvikling Fælles innovation – identificere mulige fremtidige fælles indsatser og projekter til gavn for regionens virksomheder, der arbejder som værdiskabende distributører CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

18 3. P ERSPEKTIVER FOR S YDDANSK L OGISTIKKLYNGE CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

19 Klynge – hvad er det og hvordan kan det fungere inden for et bredt fagområde som logistik? CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Konkurrence- forhold Markedsforhold Relaterede og støttende industrier Faktorforhold Innovationspres Komplemen- tariteter VidenspredningØget værdiskabelse Værdiskabelse Opgradering/forbedring øger konkurrenceevne Klynger giver konkurrencemæssige fordele

20 Vidensmiljøer Virksomheder Myndigheder og finansiering Myndigheder og finansiering Facilitator Klynger som samspil mellem virksomheder, vidensmiljøer, offentlige aktører og finansiering CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

21 En væsentlig udfordring ligger i indplacering i forhold til overordnede strukturer CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

22 Bud på syddansk logistiksektor profil – inspiration til emner som kan understøttes af klynge Fast and cost efficient access to North-West European markets – Huge market potential – Short distances – Superior infrastructure and logistics capabilities Value-adding distribution as a position of strength – Supporting competences present – Strong experiences in supply chain collaboration – Application of leading hard- and software technologies – Specialised infrastructure for value-adding distribution Strong supply chain positions, e.g.: – Cold chain for food and medico products – Industrially manufactured products – Renewable energy products – Consumer electronics High performing workforce – Availability of experienced workforce – Triple language capabilities – Global orientation – High motivation and flexibility Reversible costs – Low costs concerning up- and downscaling of operations due to the Danish Flexicurity model CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011

23 Syddansk logistikklynge mulighed: klassiske klyngeaktiviteter med fokus på vigtige temaer og udvikling af projektportefølje CB-Log præsentation - Syddansk logistikklynge møde den 19. januar 2011 Matchmaking og viden Netværks- udvikling Innovations- projekter Intermodal transport / dryport / hinterland Grøn logistikUddannelseStærke forsyningskæder Værdiskabende distributører (value-adding distributors)


Download ppt "CB-L OG PRÆSENTATION – S YDDANSK LOGISTIKKLYNGE MØDE DEN 19. JANUAR 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google