Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afsætning grundforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afsætning grundforløb"— Præsentationens transcript:

1 Afsætning grundforløb 2011-2012
Lene Baake

2 Plan for uge 35 Makroforhold Virksomhedens omverden Eksterne forhold
Omverdensmodellen Afhængige og uafhængige omverden Opgaver Lene Baake

3 Hvad påvirker virksomheden?
Eksterne forhold Interne forhold Virksomhed

4 Kap. 3 Eksterne forhold Eksterne forhold er forhold i virksomhedens omverden, som påvirker virksomheden Eksterne forhold kaldes også makroforhold Eks. finanskrisen, krig, regeringsindgreb Lene Baake

5 Omverdensmodellen Centrale analysemodel af eksterne forhold
- analyse og overblik Lene Baake

6 Nærmiljø/fjernmiljø Eksterne forhold opdeles i:
Den afhængige omverden/nærmiljøet Den uafhængige omverden/fjernmiljøet Lene Baake

7 Den afhængige omverden
Interessenterne har stor betydning for fremtidige muligheder Den afhængige omverden (nærmiljøet) består af de aktører, som virksomheden er i jævnlig kontakt med og er afhængig af. Virksomheden kan i et vist omfang påvirke den afhængige omverden. Lene Baake

8 Virksomhedens afhængige omverden
Den afhængige omverden/nærmiljøet består af: Kunder (efterspørgsel) Konkurrenter (snæver og bred forstand) Mellemhandlere (grossister og detailhandlere) Leverandører (råvarer, halvfabrikata eller færdige varer) Lene Baake

9 Den uafhængige omverden
Mindre indflydelse på virksomheden Ikke styre men påvirke Den uafhængige omverden (fjernmiljøet) består af de faktorer og forhold, der påvirker virksomhedens beslutningsgrundlag. Virksomheden kan oftest kun i meget begrænset omfang påvirke den uafhængige omverden. Lene Baake

10 Virksomhedens uafhængige omverden 1
Demografiske forhold – ændringer i befolkningens sammensætning Lene Baake

11 Virksomhedens uafhængige omverden 2
Massemedier – radio, aviser, tv, blade og magasiner => pressen Kan give virksomheden positiv eller negativ omtale (badwill) Lene Baake

12 Virksomhedens uafhængige omverden 3
Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser (enkeltsager) Påvirker politikere og dermed samfundsudviklingen Virksomheden vil gerne forbindes med disse – overtage image Eks. Ældresagen, Forbrugerrådet, Red barnet, LO (s. 52) Lene Baake

13 Virksomhedens uafhængige omverden 4
Miljø Virksomheder skal overholde miljølove Forbrugernes er bevidste om miljøpåvirkning Lene Baake

14 Virksomhedens uafhængige omverden 5
Politiske og lovgivningsmæssige forhold I Danmark I EU Eks. afgifter (s. 53) Lene Baake

15 Virksomhedens uafhængige omverden 6
Samfundsøkonomiske forhold Forbrugernes tillid til samfundsøkonomien og forbrugernes købelyst påvirker virksomheder Krise påvirker i første række langvarige forbrugsgoder (biler, huse og luksusvarer) Lene Baake

16 Bilsalg Lene Baake

17 Virksomhedens uafhængige omverden 6
Disponibel indkomst er et mål for, hvad en familie eller en person har til rådighed for forbrug. BNP, arbejdsløshed, inflation, renteniveau Lene Baake

18 Virksomhedens uafhængige omverden 7
Kulturelle forhold Livsstil, sundhedsbevidsthed, miljøbevidsthed, social bevidsthed, religion, den politiske forbruger Traditioner Sociokulturelle faktorer: sociale klasser, familieforhold, uddannelsesforhold, sundhedsforhold Lene Baake

19 Virksomhedens uafhængige omverden 8
Teknologiske forhold >> eft., udbud, distr., komm. Det teknologiske stade, fx brug af internet, mobiltelefoner mv. Lene Baake

20 Opgaver Tjekopgaver Forståelsesopgaver Opgave 1 Opgave 3 Case
Lene Baake


Download ppt "Afsætning grundforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google