Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivillighed i danske idrætsforeninger August 2012 Temamøde,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivillighed i danske idrætsforeninger August 2012 Temamøde,"— Præsentationens transcript:

1 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivillighed i danske idrætsforeninger August 2012 Temamøde, Formandsklubberne i DBU Fyn Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Med fokus på fodbold – og på Fyn

2 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivillighedsundersøgelsen August 2012 TUSIND TAK! Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203 DIF-foreninger – herunder 89 fodboldklubber på Fyn Rapporten ‘Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten’ udkom i januar 2012

3 Mit oplæg  Hvordan ser frivilligheden ud i danske idrætsforeninger?  Frivilligheden – i krise eller i forandring…  Nogle foreninger har det sværere end andre  Fodbold og frivillighed  Særlige udfordringer  Hvordan gør man det lettere at rekruttere og fastholde frivillige?  Strategi og partnerskaber Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk August 2012 ?

4 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Et sponsorudvalg? Et person eller et udvalg, der står for sociale arrangementer? Et person eller et udvalg, der står for rekrutteringen af frivillige? Har jeres klub… August 2012

5 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivilligheden i danske idrætsforeninger -De store linjer August 2012 Det er svært at skaffe frivillige – og det er tilsyneladende samfundets skyld Forskellige typer af foreninger oplever forskellige udfordringer: Holdboldspillene har det især svært Frivilligheden som ideal er ikke i krise, og det kan blive lettere at rekruttere frivillige i fremtiden Strategi og partnerskaber spiller en stor rolle

6 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivilligheden i krise? August 2012

7 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivilligheden i krise - eller frivilligheden på vej frem? August 2012 Mindre end hver femte forening har fået færre frivillige på fem år - hver tredje har fået flere

8 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Andel af foreningsmedlemmerne, der… Frivilligheden i krise - eller frivilligheden på vej frem? August 2012

9 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Hvem er de frivillige? August 2012 Flest mænd mellem 20 og 60 år

10 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Hvem er de frivillige? August 2012 Ledere Trænere

11 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Hvorfor er det svært at rekruttere frivillige? Foreningen betyder for lidt for medlemmerne Der er for mange krav fra kommunen Der er for meget papirarbejde De fleste medlemmer gider ikke frivillige arbejde Foreningen er for stor og uoverskuelig Der er for lidt status i og påskønnelse af de frivillige arbejde i dagens Danmark De frivillige har for lidt indflydelse Der er for lidt sammenhold i lokalområdet Foreningerne stiller for få krav til medlemmerne Opgaverne hænger på for få personer August 2012

12 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Hvorfor er det svært at rekruttere frivillige? Det svarer foreningerne: Det er samfundets skyld…ikke foreningernes egen! August 2012

13 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Holdbolspils- foreninger Motionsforeninger Aktivitetsforeninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed August 2012

14 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Aktivitetsforeninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Små foreninger: 108 medlemmerMange ældre medlemmer: 33 % af medlemmerne er under 26 år Relativt mange frivillige: Kun 8,8 medlemmer for hver frivillig træner eller leder August 2012

15 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Aktivitetsforeninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Rekrutteringsgrundlaget: Deltagere De frivilliges aldersfordeling August 2012

16 Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Motionsforeninger Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Store foreninger: 372 medlemmer Stor alders- spredning: Næsten 50-50 over og under 26 år Meget få frivillige: Hele 25,4 medlemmer for hver frivillig træner eller leder August 2012

17 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Motionsforeninger Rekrutteringsgrundlaget: Aktive individualister De frivilliges aldersfordeling August 2012

18 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Holdbolspils- foreninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Mellemstore foreninger:158 medlemmer Mange børn og unge: 76 % af medlemmerne er under 26 år Mange frivillige: Kun 6,6 medlemmer for hver frivillig træner eller leder August 2012

19 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Holdbolspils- foreninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Rekrutteringsgrundlaget: Unge forældre De frivilliges aldersfordeling August 2012

20 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Holdboldspils- foreninger Motions- foreninger Aktivitets- foreninger Forskellige foreninger = forskellig frivillighed Mange børn og stort ‘forbrug’ af frivillige Forældrene er svære at lokke til det frivillige arbejde Har det meget svært med frivilligheden Ældre aktive – Små foreninger Kortere vej fra medlemskab til frivillighed Har det mindre svært med frivilligheden Meget store foreninger Løsere tilknytning mellem medlem og forening Meget blandet – golf har det let, badminton har det svært August 2012

21 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk August 2012 Frivillighed i fodbold 1.Fodbold og frivillighed hænger stærkt sammen: Fodboldklubberne er hjemsted for rigtig mange frivillige og frivillighedsidealet lever i klubberne 2.Klubberne er udfordret af højt frivillighedsforbrug og besvær med at tiltrække og fastholde frivillige 3.1000-kroners-spørgsmålet: Hvordan får man fat i fremtidens frivillige?

22 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk August 2012 Det hjælper at have en plan! Kun hver tiende fodboldklub har en bevidst strategi for, hvordan man vil rekruttere og fastholde frivillige De har givet sig selv en fordel! Foreninger, der tager det, som det kommer, og bekymrer sig kun om frivillighed, når det er aktuelt Foreninger med en bevidst strategi for rekruttering og fastholdelse

23 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Assens/Middelfart /Nordfyns Odense og Kerteminde/Nyborg /Faaborg-Midtfyn Svendborg/Ærø /Langeland Meget få fynske fodboldklubber tænker strategisk på frivillighed

24 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Lav en frivillighedsstrategi Fokusér på de frivillige, før de mangler: - og sæt nogen til at føre den ud i livet ideer til indhold i en frivillighedsstrategi 7 (må meget gerne kopieres) August 2012

25 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Inspiration til en strategi for frivilligheden 1.Forankr opgaven med at rekruttere og fastholde frivillige i enkeltpersoner eller udvalg – det skal ikke altid være formanden eller den afgående frivilliges hovedpine 2.Sæt præcise ord på de frivillige opgaver – hvor, hvornår og hvem ringer jeg til, hvis jeg bliver syg… Ikke en kontrakt, men det skal på papir August 2012

26 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Inspiration til en strategi for frivilligheden 1.Forankr opgaven med at rekruttere og fastholde frivillige i enkeltpersoner eller udvalg – det skal ikke altid være formanden eller den afgående frivilliges hovedpine 3.Husk at spørge, og at spørge alle – alle kan noget, og mange vil noget. Især hvis de bliver spurgt! 4.Indgå i samarbejder og vis foreningen frem – f.eks. i form at løb eller arrangementer i samarbejde med andre foreninger eller institutioner 2.Sæt præcise ord på de frivillige opgaver – hvor, hvornår og hvem ringer jeg til, hvis jeg bliver syg… Ikke en kontrakt, men det skal på papir August 2012

27 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Partnerskaber i fodboldklubber Assens/Middelfart /Nordfyns Kerteminde/Nyborg /Faaborg-Midtfyn Svendborg/Ærø /Langeland Odense

28 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk 6.Aktivér forældrene – er mor eller far foreningsaktiv, så er de tre gange så ofte også frivillige 9 % af ikke-foreningsaktive forældre er frivillige: 35 % af foreningsaktive forældre er frivillige: 5.Inddrag medlemmerne i foreningens ledelse – det giver større medlemsengagement at blive spurgt om de store linjer, og større engagement betyder mere frivillighed Inspiration til en strategi for frivilligheden Medlem  Frivillig August 2012

29 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk 7.Sæt pris på det grå guld – flere ældre frivillige er ikke et krisetegn men en gave til foreningslivet Inspiration til en strategi for frivilligheden …og en naturlig konsekvens af den demografiske udvikling i Danmark 1992 2012 2032 2040: En halv million flere danskere i alderen 60 år+ August 2012

30 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Juni 2012 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Frivillighed i danske idrætsforeninger August 2012 Temamøde,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google