Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fyns Maritime Klynge Professionelt samarbejde og videndeling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner mod nye forretningsområder og produkter inden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fyns Maritime Klynge Professionelt samarbejde og videndeling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner mod nye forretningsområder og produkter inden."— Præsentationens transcript:

1 Fyns Maritime Klynge Professionelt samarbejde og videndeling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner mod nye forretningsområder og produkter inden for det maritime område

2 AGENDA KORT INTRODUKTION TIL KLYNGEN
VISION/MISION HISTORIE DELTAGERE SÅDAN ARBEJDER VI AKTIVITETER EFFEKTER HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET TRIPLE HELIX VALUE PROPOSITIONS AT NAVIGERE ML.UENSARTEDE BEHOV HVOR TÆT ER VI PÅ VORES MÅL?

3 Mission og vision Mission
At bidrage til vækst og fornyelse af virksomheder i den fynske maritime klynge til gavn for både virksomheder og det omgivende samfund. Vision I fællesskab at skabe værdi i form af nye fremtidssikrede viden baserede arbejdspladser. Vores mål er at bidrage til at der skabes nye arbejdspladser hvert år i den fynske maritime branche. Som klynge facilitator vil vi: Initiere aktiviteter og projekter som virksomhederne ikke selv har mulighed for at gøre på egen hånd. Tilstræbe at udvælge og supportere vore aktiviteter ud fra størst muligt potentiale for værdiskabelse, størst mulig medlemsdeltagelse og mindst risiko. Være målrettede, agile og fleksible med hensyn på at sikre den største mulige værdiskabelse for fællesskabet. Fokusere på at bygge bro mellem virksomheder imellem, mellem virksomheder og videninstitutioner samt til andre klynger, herunder sikre en hensigtsmæssig sammensætning af klyngen.

4 Historie Klyngen blev startet i februar 2012
På initiativ af erhvervsledere fra Svendborg samt ledelsen fra SIMAC. Udvikling Fyn blev sat på som ”fødselshjælper” under projektet ”Innovirk” Fik i marts 2013 midler fra EU til udvikling af klyngesamarbejdet Dette projekt løber til udgangen af 2014. Klyngen blev i februar 2014 certificeret som officiel klynge med en EU Bronzelabel

5 Status juni 2014 81 virksomheder aktive 4 uddannelsesinstitutioner
Dertil ca. 20 virksomheder som skal introduceres til klyngen 4 uddannelsesinstitutioner 2 erhvervsaktører Cluster Management Udvikling Fyn Europas Maritime Udviklingscenter SIMAC Syddansk Universitet Ryslinge Højskole

6 Deltagere i klyngen SH Group CC Jensen CT Offshore SSP Technology
Automation Lab Marine Surveyors DanPilot Nordic Offshore Principia North Valling Ship Survey Porthos Independent Maritime Odense Maritime Technology Tuco Marine Group SEACAT-Schmeding SeaMall Assens Havn WENCON Svendborg Bugser Billum Industrilakering Wind and Water Maritime Consultants Fayard Skandinavisk Brandteknik C. Nørgaard A/S SEA CONSULT Lykkegård Pumper Danish Marine Group Specialcontainer Port Environment Baltec Thor MN Enterpriser Aquatex Gefion Nordic Engineering VID Fire-Kill FORCE Technology VETEC DASPOS Mærsk Training Dansk Ingeniør Teknik Nordic Marine Consult Scanpocon TriWind Blue Ocean Robotics Focus Advokater Knud E. Hansen DAMPA ScanKab Cables Wilhelmsen Technical Solutions Lauritz Andersen & CO. Walsteds Bådeværft KAMI Marstal Navigationsskole Uptime IT Assens Skibsværft Ing. Jens Christensen Fyns Coating JMB Bjerrum og Jensen ADP Blue Maritime Leasing Kjær-Data Christensen Masava Kemi Rasmus Holbeck SensorSurvey P. N. Erichsen Hanstholm Elektronik Ing. Jakob Jakobsen Stensbo Engineering Medskyldig SL-Consult Trumf Bunker Møldrup Consult Inrotech Ejde Nielsens Værktøjsfabrik

7 Sammensætning af klyngen
Producenter (Eget produkt) Rådgivning, Survey Slutkunder Rederier Værfter Vind producent Vind drift Off-Shore producent Off-Shore drift Underleverandører Drift

8 Bruttofortjeneste 392 mio. DKK
Producenter Underleverandører SH Group CC Jensen Lykkegaard SSP Technologies Fyns Kran Udstyr Aquatex WENCON DAMPA Tuco Marine Walsteds Bådværft VID Fire-Kill DASPOS Inrotech Scankab Cables C. Nørgaard A/S Fayard KAMI Assens Skibsværft Automation Lab Billum Industrilakering Specialcontainer SEACAT-Schmeding Scanpocon Up-time IT MN Entrepriser Trumf Bunker Ejde Nielsens Værktøjsfabrik Blue Ocean Robotics Rasmus Holbeck Fyns Coating Masava Kemi PHE Nordic Hanstholm Elektronik Kjær Data P. N. Erichsen SeaMall VETEC Lauritz Andersen & CO 685 Ansatte Bruttofortjeneste 483 mio. DKK 676 Ansatte Bruttofortjeneste 392 mio. DKK

9 Bruttofortjeneste 65 mio. DKK
Drift Rådgivning/Survey CT Offshore DanPilot Svendborg Bugser JMB Bjerrum & Jensen ADP Assens Havn Odense Havn Svendborg Havn SEA CONSULT Marine Surveyors Nordic Offshore Principia North Valling Ship Survey Porthos Independent Maritime Odense Maritime Technology Rådg. Ing. Jens Kristensen Blue Maritime Leasing Focus Advokater Knud E. Hansen Wind and Water Maritime Consultants Danish Marine Group Møldrup Consult Port Environment Ing. Jakob Jakobsen Maritime Consulting Baltec Thor Marstal Navigationsskole FORCE Technology Mærsk Training Sensor Survey Stensbo Engineering Dansk Ingeniør Teknik A/S Nordic Marine Consult Gefion Nordic Spectec Medskyldig SL Consult Maritimt Center Svendborg 249 Ansatte Bruttofortjeneste 146 mio. DKK 165 Ansatte Bruttofortjeneste 65 mio. DKK

10 SÅDAN ARBEJDER VI I KLYNGEN
Busines netværk B2B mellem virksomheder i klyngen og virksomhedernes netværk udenfor klyngen. Teknologi udvikling – Triple Helix projekter Samarbejde mellem virksomheder og uddannelses- institutioner om konkrete projekter/ opgaver Teknologi og vidensbehov Netværk på regionalt, nationalt og internationalt plan Fælles profil Fælles indsats overfor interesseorganisationer, politisk side, fælles PR, messer og internationale markedsføringsfremstød

11 Udviklingsgrupper i klyngen
Konstruktion og materialer Support og rådgivning Skibsbygning Off-Shore service Propulsion Indførelse af avanceret teknisk udstyr om bord: Nytænkning Innovation Nye processer bl.a. Retrofit løsninger Grøn teknologi Vægtbesparelser Der fokuseres bl.a. på de nye mulighe-der som miljø- og energikrav stiller til rederier og deres leverandører. Nye teknologier fx: Energioptimeringer Sikkerhed Skrog og overbyg-ninger i lettere materialer fx kulfiber. Skibsbygning er også juridiske udfordringer med forsikringsvilkår, ansvar og risici. Hvordan er det muligt at komme ind i branchen: Skabe værdi for sine kunder. Krav, certifice-ringer, Servicekoncepter til vindmøller Kvalificerering til at byde ind i Off-Shore sektoren Øget krav om bl.a. emissioner fra skibe stiller flere krav til nye teknologier indenfor fremdrift og besparelser. Det er grøn teknolo-gi og effektive løs-ninger på området.

12 AKTIVITET I KLYNGEN MØDER for hele klyngen MØDER i Udviklingsgrupper
Der er siden klyngens tilblivelse afholdt 8 klyngemøder: SH Group, virksomhedspræsentation og netværk juli 2012 CC Jensen, virksomhedspræsentation og netværk september 2012 Syddansk Universitet, samarbejdsmuligheder og netværk november 2012 SIMAC, samarbejdsmuligheder og netværk november 2012 DanPilot & Automation Lab, virksomhedspræsentationer og netværk januar 2013 Principia North & SDU, virksomhedspræsentationer og netværk april 2013 KAMI, Billums og Aquatex, virksomhedspræsentationer og netværk juni 2013 Lindø Industripark, virksomhedspræsentationer og netværk august 2013 Lindø Industripark, Kick-off samarbejde og kontor, november 2013 Årsafslutning i Maritimt Center Svendborg december 2013 Workshop om arbejde i Norge på SIMAC januar 2014 Internationalisering af klyngen (Kursusmodul 3) april 2014 Netværksmøde på Lindø Industripark maj 2014 MØDER i Udviklingsgrupper SIMAC, Off-Shore Service, Tim McAloone, DTU, juni 2013 SIMAC, Off-Shore Service, Bo Kiel Jespersen, DONG, august 2013 SIMAC, Off-Shore Service, Jacob Odgaard, Mærsk Drilling, september 2013 SIMAC, Propulsion Jesper Gram, MAN Diesel, oktober 2013 SIMAC, Skibsbygning Erik Bastiansen, MSR Consult februar 2014 SIMAC, Support og rådgivning Ole Kragh Møller, Hoffmann Dragsted april 2014

13 Fyns Maritime Klynge 11. juni 2014
AKTIVITETER I KLYNGEN Møder for hele klyngen: Der er planlagt følgende møder for klyngen i 2014: Konference om det blå Danmark og Fyn juni 2014 Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Assens august 2014 Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Odense oktober 2014 Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Svendborg december 2014 Møder i udviklingsgrupperne: Der er planlagt morgenmøder i udviklingsgrupperne: Nye typer fortøjningssystemer, sejlads med M/F Langeland juni 2014 Muligheder for eksport til Norge sept. 2014 Internationalisering af klyngen: Klyngen samarbejde med andre maritime klynger og faciliterer fælles PR: Besøg i Norge for at undersøge muligheder for eksport til maritime og Off-Shore virksomheder. Klyngen arbejder med ”Seed Money project SMILE” vedr. service pakker og reduktion af emission fra skibsfarten i Baltic. Projektet gennemføres med partnere fra Estland og Tyskland. 10 firmaer fra klyngen udstiller på en fælles stand på ”Danish Maritime Fair” i Bella Center i oktober i.f.m. ”Danish Maritime Days” Klyngen deltog i maj i ”European Maritime Days” i Bremen i samarbejde med Søfartsstyrelsen

14 SAMARBEJDER I KLYNGEN Virksomheder til virksomheder (B2B)
Virksomheder til uddannelsesinstitutioner Ca. 50 konkrete projektsamar-bejder om enten processer, leverancer eller produkter og produktudvikling 15 konkrete samarbejde mellem deltagere i klyngen og tilknyttede uddannelses-institutioner Ca. 50% af deltagerne har været, eller er aktive i forbindelse med forskellige samarbejder, enten B2B eller med uddannelsesinstitutioner Assistance til funding fra Erhvervsministeriet til udvikling af ny type crew boat i kompositmateriale

15 SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne Fyns Amts Avis d. 8. februar 2013: En klynge af uudnyttet potentiale Klynger er billig vej til vækst Fyns Amts Avis d. 9. februar 2013: Den maritime klynge på Sydfyn Det vigtigste sker på pauserne Den gode gammeldags synergieffekt. Fyns Amts Avis d. 5. marts 2013: Ærøs maritime muligheder Udviklingfyn.dk d. 3. april 2013: Fremdrift i den maritime klynge Søfart nr d. 12. april 2013: Millioner til Fyns Maritime Klynge Fyns Stiftstidende d. 18. juni 2013: Kami ping-ponger med SDU Fyns Stiftstidende d. 19. juni 2013: Grønt værft på vej på Ærø Fyns Amts Avis d. 19. juni 2013: Grønt værft på vej på Ærø Fyns Stiftstidende d. 16. august 2013: Fynsk fremtid er også maritim Fyns Amts Avis d. 20. august 2013: Den fynske fremtid er også maritim Fyns Amts Avis d. 19. september 2013: Studerende hjælper Tuco Fyns Amts Avis d. 9. oktober 2013: Søens folk flokkes på Midtfyn

16 SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne Fyns Amts Avis d. 9. oktober 2013: Det maritime er Fyns potentielle guldæg Maritime Danmark oktober 2013: CCJ ser muligheder i klyngesamarbejdet Industri-nyt.dk d. 29. oktober 2013: Fyns Maritime Klynge og Lindø i stærkt maritimt samarbejde Søfart.dk d. 30. oktober 2013: Fyn klynger sig sammen Maritimedanmark d. 30. oktober 2013: Den Fynske Maritime Klynge ind på Lindø Kjerteminde Avis d. 30. oktober 2013: Lindø i stærkt maritimt samarbejde Industri-nyt.dk d. 1. november 2013: Det koger i den maritime industri på Fyn Jern- og Maskinindustrien d. 4. november 2013: Timingen kunne ikke være bedre Fyns Stiftstidende d. 11. november 2013: Maritime firmaer kan leje sig ind Metal-supply.dk d. 26. november 2013: Fyns Kran Udstyr etablerer sig på Lindø Mitsvendborg.dk d. 7 december 2013: Det handler om at udnytte potentialerne Lindø Update December 2013: Fyn skal tilbage i det maritime rampelys

17 SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne Fyens.dk d. 9. januar 2014: Svendborg Havn kan blive centrum for maritime virksomheder Fyns Amtsavis d. 9. januar 2014: Et maritimt kraftcenter d. 28. februar 2014: Skruen i vandet og fuld gas Søfart d. 28. februar 2014: TEMA: Fyns Maritime Klynge Søfart nr. 10 d. 7.marts 2014: Maritim undervisning på Fyn Fyns Stiftstidende d. 28. maj 2014: Havnebossen: Sådan kan det gøres Erhvervsavisen Fyn d. 3. juni 2014: Fyn byder ind på offshore, 4000 nye offshore-job på vej til Fyn fyens.dk d. 3. juni 2014: nye offshore-job på vej til Fyn Vigtighed Profilering af fynske maritime virksomheder som innovative og udviklingsorienterede (klyngens blue ocean) Giver PR-slagkraft, som hver enkel virksomhed ikke kan få alene.

18 KOMMUNIKATION Idékatalog på hjemmesiden LinkedIn Film med Salgs Pitch
Hjemmesiden er nu bygget op så alle medlemmer kan uploade de informationer der er givet i ”Idékataloget”. LinkedIn Klyngen har oprettet en lukket gruppe på ”LinkedIn”, hvor der udveksles erfaringer, forslag til samarbejder, samt generel information om klyngens arbejde. Gruppen er en lukket gruppe, og der godkendes kun medlemmer af klyngens virksomheder. Der er tilknyttet et regelsæt for gruppen som vil blive håndhævet. Film med Salgs Pitch Alle deltagere i klyngen bliver i efteråret 2013 tilbudt at få lavet en 2 minutters film med egen ”Salgs Pitch”. Filmen lægges på klyngens hjemmeside, og kan også lægges på egne hjemmesider. Det bliver gratis for deltagerne at få denne film produceret, men det skal forventes at bruge ½ til en hel dag på dette.

19 HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
TRIPLE HELIX 3 parts-samarbejde Udvikle erhvervsstrukturer Fokus på kort, ml.lang lang sigt Synergier og udvikling på Makroniveau Mikroniveau

20 HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
VALUE PROPOSITIONS Hvor kan vi skabe værdi for de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner? Hvad har en værd for mig/min virksomhed? Hvad er mine kunders behov – for kvalitet, tid, udviklingsdeltagelse, netværk?

21 HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
AT NAVIGERE ML.UENSARTEDE BEHOV Fokus på fakta fremfor følelser Visualisere sammenhænge, styrker svagheder, trusler og muligheder Være ærlige omkring styrkeforhold Væk fra ‘one size fits all’ aktiviteter SH GROUP KAMI 300 mand/SV Branding af fynske kompetencer globalt Opererer globalt Talentprogrammer med SDU og SIMAC 30 mand/FM Lokalt B2B Lokal synlighed i medier og andre virksomheder Fokus på DK og nærmarkeder Måske messer

22 HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
HVOR TÆT ER VI PÅ VORES MÅL? Vi er langt fra, men godt på vej…

23 Værdikæde proposition
METODISK APPROACH Value chain Mapping Værdikæde proposition Baseline SWOT Aktivitetsplan og implementering


Download ppt "Fyns Maritime Klynge Professionelt samarbejde og videndeling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner mod nye forretningsområder og produkter inden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google