Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Råd til velfærd? Velfærdspolitiske problemstillinger anno 2011 – muligheder og udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Råd til velfærd? Velfærdspolitiske problemstillinger anno 2011 – muligheder og udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 Råd til velfærd? Velfærdspolitiske problemstillinger anno 2011 – muligheder og udfordringer

2 Hvad kommer forløbet til at handle om?
Politik – Tilbagetrækningsreform, efterløn, dagpenge… Økonomi – finansiering, offentlige udgifter og indtægter… Sociologi – Livsverden, systemverden… Metode – vi skal lave vores eget spørgeskema om velfærd…

3 Definitioner Velfærdsstaten handler:
om sikring mellem samfundets borgere om omfordeling mellem samfundets borgere om omfordeling af materielle ressourcer og livsvilkår ”Omfordeling” Mellem rige og fattige Fordeling til syge og invalide uanset økonomisk status Indkomstudjævning henover et livsforløb

4 Velfærdsmodeller Teoretisk grundlag: Gøsta Esping-Andersen: ”The Three Worlds of Welfare Capitalism” Idealtypemodel: fremhæver bestemte træk ved de tre modeller: Den residuale model Socialforsikringsmodellen (den kooperative model) Den universelle model I virkeligheden vil intet lands velfærdsstat holde sig 100% indenfor én af de tre modeller

5 Den residuale model ”resi” = rest på latin  dvs. de offentlige velfærdsydelser gælder kun for den ”rest” der ikke kan klare sig selv For at få en ydelse skal man dokumentere, at man har et behov – de offentlige ydelser er målrettede Alle andre end ”rest-gruppen” skal købe ydelserne Værdier: markedet, konkurrence, privatisering, brugerbetaling = liberalisme

6 Socialforsikringsmodellen
Velfærdsordninger er knyttet til arbejdsmarkedet (obligatoriske forsikringsordninger) – en form for skat der er øremærket til bestemte udgifter for bestemte grupper Ydelserne er præstationsgraduerede og segregerede: Jo højere løn, jo længere beskæftigelse – jo højere ydelse Værdier: lagdeling, traditionelle familiemønstre = konservatisme

7 Den universelle model Individuelt baserede ydelser
Ydelserne er universelle: ens for alle i samme situation Dækkende ydelser: højt/tilstrækkeligt ydelsesniveau Alle ydelser er skattefinansieret Værdier: social tryghed, lighed, Robin Hood-princippet, socialisme/socialdemokratisme

8 2 teoretiske argumenter for den universelle velfærdsmodel
Det demokratiske argument/medborgerskab: fuldgyldigt medborgerskab opnås vha: civile rettigheder (ytringsfrihed, fri ejendomsret m.m) Politiske rettigheder (lige og almindelige valgret) Lige sociale rettigheder (man stigmatiseres ikke ved at modtage sociale ydelser) Kønsperspektivet: Ydelserne er knyttet til individet og ikke familien, sikrer lighed mellem kønnene. Sikrer en høj kvindelig erhvervsfrekvens

9 Velfærdstrekanten

10 Opgaver: Brainstorm: På hvilke områder er I i kontakt med velfærdsstaten? Diskuter hvor i modellen (forrige side) I vil placere Danmark Brainstorm: Hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står overfor?


Download ppt "Råd til velfærd? Velfærdspolitiske problemstillinger anno 2011 – muligheder og udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google