Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 1 It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 1 It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg."— Præsentationens transcript:

1 Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 1 It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg VIBIS udvidet netværksmøde 5. september 2013

2 Susanne Hjorth Hansen 2013-2016 PhD studerende AAU, Human Centered Communication and Informatics 1995- Underviser, lektor University College Nordjylland, radiografuddannelsen 1985-1994 Radiograf Gravdal (Norge), Ebeltoft, Aalborg 2Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

3 It støttet tovejs kommunikation Formål Baggrund Metodologi Forventninger til nytte 3Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

4 Formål At udvikle og implementere holdbare og velfungerende metoder til tovejskommunikation med it mellem personale og patienter, der booker tid til røntgenundersøgelse online ved Regionshospitalet Silkeborg 4Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

5 Baggrund: Lovgivning - information og samtykke §§ Sundhedsloven §§ Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

6 Baggrund: Utilsigtede hændelser 2012 49.000 utilsigtede hændelser på offentlige hospitaler i Danmark 18% skyldtes mangler i kommunikation og dokumentation (Patientombuddet 2013) 6Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

7 Baggrund: Utilsigtede hændelser (Patientombuddet 2013) 7Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

8 Baggrund: Digitalisering af kommunikation mellem borgere og det offentlige i Danmark 8 Regeringen/KL/Danske Regioner 2011 Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

9 Baggrund: Skriftlig information om CT skanning Generel vurdering: Virkelig god / god information i skriftligt materiale MEN indholdet i informationen medførte tvivl hos en tredjedel af informanterne Informationsbehov afhænger af sygdom og erfaring med CT Telefoninterview, 155 patienter Blom, A & Riiskjær, E, 2011 9Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

10 Spørgsmål: ”Er du klar til at modtage indkaldelser fra hospital via eBoks?" 25%: ”JA” 21%: ”Jeg kunne leve med det” 5%: ”Ja, med hjælp fra familie eller venner” 49%: ”Nej” Telefoninterview, 155 patienter Blom, A & Riiskjær, E, 2011 10Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 Baggrund: Skriftlig information om CT skanning

11 Baggrund: Online booking: Aftale om røntgenundersøgelse 11Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/diagnostisk+center/afsnit,+ambulatorier,+klin ikker/radiologisk+afsnit/unders%C3%B8gelser/bestil+r%C3%B8ntgentid

12 Evaluering: Overvejende tilfredshed med booking kontakt med personalet røntgenundersøgelse Semi-strukturerede interviews: 20 patienter og 4 praktiserende læger. 14 af patienterne havde booket online 12 Lange, B, 2012 Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 Baggrund: Online booking: Aftale om røntgenundersøgelse

13 Baggrund: Tovejs kommunikation mellem patienter og personale aktuelt Radiologisk afdeling, Silkeborg Ca. 230 undersøgelser pr. dag En almindelig dag i december 2012: 31 patienter (13%) kontaktede afdelingen pr. telefon med spørgsmål i relation til forestående undersøgelse. De fleste ønskede et andet tidsrum til undersøgelsen. Upubliceret undersøgelse, Radiologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 18-12-2012 13Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

14 Phd projekt del 1 Undersøge patienternes ønsker til tovejs kommunikation med personalet. Undersøge personalets muligheder for at imødekomme patienternes ønsker. Udvikle nye måder til tovejs kommunikation mellem patienter og personale med it. Afprøve de nyudviklede måder til tovejs kommunikation mellem patienter og personale med it. Susanne Hjorth Hansen 5. september 201314

15 Metodologi del 1: Aktionsforskning Udforskende konference om ønsker, behov og muligheder Fremtidsværksteder udvikling af måder til it støttet tovejskommunikation Afprøvning i klinisk praksis af metoder til it støttet tovejskommunikation Dialog konference som led i evaluering og videreudvikling af metoder til it støttet tovejskommunikation Iterative processer... 15Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

16 Phd projekt del 2 Undersøge patienternes behov for støtte og hjælp til at bruge digitale løsninger til tovejs kommunikation. Udvikle og afprøve metoder til at støtte og hjælpe patienter. Undersøge personalets behov for støtte og hjælp til at bruge digitale løsninger til tovejs kommunikation med patienter. Udvikle og afprøve metoder til at støtte og hjælpe personale. Susanne Hjorth Hansen 5. september 201316

17 Metodologi del 2: Aktionsforskning Udforskende konference om patienters behov for støtte og hjælp til at bruge digitale løsninger Fremtidsværksteder til udvikling af metoder til støtte og hjælp til patienter Afprøvning i klinisk praksis af metoder til støtte og hjælp til patienter Dialog konference som led i evaluering og videreudvikling af metoder til støtte af patienter Iterative processer... 17Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

18 Forventninger til nytte Øget kvalitet i kommunikation mellem patienter og personale på billeddiagnostisk afdeling i Silkeborg. Øget effektivitet i afdelingens ydelser, da antal aflysninger af undersøgelser og utilsigtede hændelser mindskes. Metoder til implementering og evaluering af digitalisering af kommunikation mellem borger og det offentlige Danmark i øvrigt. 18Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

19 Referencer 19 Bateson, G. 2000, Steps to an Ecology of Mind. The University of Chicago Press Blom, A & Riiskjær, E, 2011, Skriftlig patientinformation på Røntgenafsnittet på Billeddiagnostisk afdeling - set med patientens øjne. Århus, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Publikationsnr. 11-005 Lokaliseret 05- 12-2012 på http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Center%20for%20Kvalitetsudvikling/Grafik/publika tioner/ny/Sundhed/Hovedrapport_information_august.pdf http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Center%20for%20Kvalitetsudvikling/Grafik/publika tioner/ny/Sundhed/Hovedrapport_information_august.pdf Foreningen af Radiografer i Danmark, 2008, Etik for radiografer i Danmark - etiske retningslinjer, der sætter mennesket i centrum. Lokaliseret 05-12-2012 på http://www.radiograf.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Pjecer/FRD_etik_brochure_09062009.pdf http://www.radiograf.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Pjecer/FRD_etik_brochure_09062009.pdf Hospitalsenhed Midt 2011, Bestil røntgentid på RH Silkeborg - online. Lokaliseret 03-12-2012 på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/diagnostisk+center/afsnit,+ambulatorier,+klinikker/radiolo gisk+afsnit/unders%C3%B8gelser/bestil+r%C3%B8ntgentid http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/diagnostisk+center/afsnit,+ambulatorier,+klinikker/radiolo gisk+afsnit/unders%C3%B8gelser/bestil+r%C3%B8ntgentid Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010, Sundhedsloven. LBK nr 913 af 13/07/2010 Lange, B, 2012, Brugertilfredshedsundersøgelse af eksternt ambulante program Diagnostisk Center, Radiologisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg. Lokaliseret 05-12-2012 på ? Luhmann, N, 2008, sociale systemer. Grundrids til en almen teori. København: Hans Reitzel Nielsen, S, 2011, Book din egen tid til røntgen på sygehuset. I: Midtjyllands Avis, 12-07-2011. Lokaliseret 13-11-2012 på http://www.mja.dk/artikel.php?node_id=71990&click_origin=article_related_article_1http://www.mja.dk/artikel.php?node_id=71990&click_origin=article_related_article_1 Patientombuddet 2012a, Årsberetning 2011. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Frederiksberg, Patientombuddet. Lokaliseret 03-12-2012 på http://www.dpsd.dk/upload/dpsd-aarsberetning-2012.pdfhttp://www.dpsd.dk/upload/dpsd-aarsberetning-2012.pdf Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013

20 Referencer 20 Patientombuddet 2012b, Årsberetning 2011. Patientombuddet. Frederiksberg, Patientombuddet. Lokaliseret 03-12-2012 på http://www.patientombuddet.dk/Publikationer/Aarsberetninger/~/media/POB/Aarsberetninger/Patiento mbuddet-aarsberetning-2011.ashx http://www.patientombuddet.dk/Publikationer/Aarsberetninger/~/media/POB/Aarsberetninger/Patiento mbuddet-aarsberetning-2011.ashx Patientombuddet 2013, Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Frederiksberg, Patientombuddet. Lokaliseret 03-09-2013 på https://www.patientombuddet.dk/Publikationer/Aarsberetninger/~/media/POB/Aarsberetninger/2012/20 12%20Årsberetnißng%20DPSD%20Del%201.ashx https://www.patientombuddet.dk/Publikationer/Aarsberetninger/~/media/POB/Aarsberetninger/2012/20 12%20Årsberetnißng%20DPSD%20Del%201.ashx Radiologisk afdeling, hospitalsenheden Silkeborg, 2011, Knogler. Patientvejledning. Lokaliseret 03-12-2012 på http://e-dok.rm.dk/e- dok/e_700202.NSF/UI2/2C311BF268CB764CC125761100403BB4?OpenDocumenthttp://e-dok.rm.dk/e- dok/e_700202.NSF/UI2/2C311BF268CB764CC125761100403BB4?OpenDocument Regeringen/Kommunernes Landsforening/Danske regioner, 2011, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen. Lokaliseret 16-11-2012 på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Download-strategienhttp://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Download-strategien Ruesch, J & Bateson, G, 2008, Communication: The social Matrix of Psychiatry. New York: Transaction Publishers. Silverman, J, Kurtz, S & Draper, J, 2005, Skills for Communicating with Patients, 2nd ed. Oxford: Radcliffe Publishing Ltd Svensson, L. & Aagaard Nielsen, K. 2006, Action research and interactive research: beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013


Download ppt "Susanne Hjorth Hansen 5. september 2013 1 It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google